Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều

TOP 3 Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023 sách Cánh diều có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng đặc tả đề thi giữa kì 1 kèm theo. Qua đó, giúp các em luyện giải đề, rồi so sánh đáp án vô cùng thuận tiện.

Với 3 đề kiểm tra giữa kì 1 môn Tin 6, thầy cô còn dễ dàng xây dựng ma trận, đề thi giữa kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Bên cạnh đó có thể tham khảo thêm đề thi môn Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh 6. Mời thầy cô và các em tải miễn phí 3 đề giữa kì 1 môn Tin học 6:

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Cánh diều – Đề 1

TRƯỜNG THCS ……… ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I -TIN HỌC 6
 THỜI GIAN: 45 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Câu 1. (1 điểm) Mạng LAN không dây còn được gọi là:

a) Wifi.
b) LAN.
c) Mạng có dây.
d) Mạng không dây.

Câu 2. (0.5 điểm) Các bước trong hoạt động thông tin của con người:

a) Thông tin vào – thông tin ra.
b) Thông tin vào – Xử lí thông tin – Thông tin ra.
c) Thông tin vào – Bộ não xử lí – Thông tin ra.
d) Thông tin vào – Xử lí thông tin – Ghi nhớ (lưu trữ thông tin) – Trao đổi thông tin.

Câu 3. (0.5 điểm) Máy tính đang thay đổi …………………………….. hoạt động thông tin của con người.

a) Hoàn toàn.
b) Nói chuyện.
c) Cách thức và chất lượng.

Câu 4. (0.5 điểm) Trong mạng Wifi, ……………………. là thiết bị trung gian giúp các máy tính trao đổi thông tin với nhau.

a) Access.
b) Access Point.
c) Point.

Câu 5. (0.5 điểm) Số 7 được biểu diễn theo dãy bit là:

a) 111
b) 101
c) 110
d) 001

Câu 6. (1 điểm) Modem là thiết bị dùng để:

a) Kết nối các máy tính với nhau.
b) Kết nối máy tính với máy in.
c) Biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa.

Câu 7. (0.5 điểm) Thông tin là:

a) Những gì đem lại sự hiểu biết.
b) Truyền và nhận thông tin.
c) Những dữ liệu.
d) Những gì đem lại cho ta hiểu biết về thế giới xung quanh và chính bản thân mình.

Câu 8. (0.5 điểm) Mạng máy tính là:

a) Internet.
b) Máy tính kết nối với wifi.
c) Một nhóm các máy tính và thiết bị được kết nối để truyền thông tin cho nhau.

Xem thêm:  Giáo án Tin học 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Cả năm)

Câu 9. (0.5 điểm) Số hóa dữ liệu là:

a) Chuyển dữ liệu thành dãy bit.
b) Chuyển văn bản thành dãy bit.
c) Chuyển hình ảnh thành dãy bit.
d) Chuyển âm thanh thành dãy bit.

Câu 10. (0.5 điểm) Đơn vị đo lượng dữ liệu Byte, kí hiệu là:

a) b.
b) B.
c) byte.
d) bit.

Câu 11. (0.5 điểm) Xét tình huống “Cô giáo đang giảng bài, em nghe và ghi bài vào vở”. Trong các câu sau, câu nào đúng?

a) Cô giáo đang gửi thông tin.
b) Cô giáo đang lưu trữ thông tin.
c) Em đang nhận thông tin.
d) Cô giáo và em đang trao đổi thông tin.

Câu 12. (1 điểm) Cho bảng chuyển đổi các kí tự sang dãy bit như sau:

I

O

T

N

01000100

00010110

10000100

00010010

Từ “TIN” được biểu diễn thành dãy bit sẽ là:

a) 010001000001011010000100.
b) 000101101000010000010010.
c) 100001000100010000010110.
d) 100001000100010000010010.

Câu 13.(0.5 điểm) Xét tình huống “Em nhìn tờ giấy khen và thấy nó rất đẹp”. Trong các câu sau, câu nào cho nhận xét đúng?

a) Đó là thu nhận thông tin qua vật mang tin.
b) Đó là thu nhận trực tiếp thông tin.

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 1. (1,0 điểm) Máy tính có thể thay thế con người được không? Vì sao?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Câu 2. (1,0 điểm) Hãy cho ví dụ về việc sử dụng Internet trong lĩnh vực giáo dục?

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Cánh diều – Đề 2

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tin học 6 sách Cánh diều

Cấp độ
Chủ đề
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp Vận dụng cao Cộng

CHỦ ĐỀ A. MÁY TÍNH VÀ CỘNG ĐỒNG-

05 tiết

– Thông tin thu nhận và xử lý thông tin

– Máy tính trong hoạt động thông tin

– Lưu trữ và trao đổi thông tin

.Biểu diễn văn bản, hình ảnh, âm thanh trong máy tính

Dữ liệu trong máy tính

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

0.5

5

2

1

10

3

1,5

15

CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

3 tiết

– Khái niệm và lợi ích của mạng máy tính

Các thành phần của mạng máy tính

– Mạng có dây và mạng không dây

Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %

1

1

10

1

0,5

5

2

1,5

15

4

3

30

T. số câu

T/số điểm

Tỉ lệ %

5

4

40

4

3

30

3

2

20

1

1

10

13

10

100

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 ĐIỂM)

Câu 1: Thông tin trong máy tính cần được biểu diễn dưới dạng

A. âm thanh
B. hình ảnh
C. dãy bit
D. văn bản

Câu 2: Dãy bit là dãy chỉ gồm

A. 0 và 1
B. 2 và 3
C. 4 và 5
D. 6 và 7

Câu 3: Cấu trúc chung của máy tính điện tử gồm các khối chức năng

A. Bộ xử lý trung tâm (CPU)
B. Bộ nhớ
C. Thiết bị vào/ra
D. Cả 3 đáp án A, B, C

Câu 4: Trong máy tính thông tin được biểu diễn như thế nào?

A. Thông tin được biểu diễn văn bản.
B. Thông tin được biểu diễn hình ảnh.
C. Thông tin được biểu diễn âm thanh.
D. Thông tin được biểu diễn dưới dạng dãy bit

Câu 5: Hoạt động thông tin của con người là:

A. Thu nhận thông tin
B. Xử lý, lưu trữ thông tin
C. Trao đổi thông tin
D. Tất cả đều đúng

Xem thêm:  Tin học 6 Bài 3: Máy tính trong hoạt động thông tin

Câu 6: Ba dạng thông tin cơ bản của tin học là:

A. Văn bản, chữ viết, tiếng nói;
B. Văn bản, âm thanh, hình ảnh;
C. Các con số, hình ảnh, văn bản;
D. Âm thanh chữ viết, tiếng đàn piano.

Câu 7: Đâu là thiết bị nhập dữ liệu trong các thiết bị sau

A. bàn phím
B. chuột
C. Cả A, B đều đúng
D. Cả A, B đều sai

Câu 8: Theo em máy tính có thể hỗ trợ trong những công việc gì?

A. Thực hiện các tính toán
B. Nếm thức ăn
C. Sờ bề mặt bàn
D. Ngửi mùi hương

Câu 9: Quá trình xử lí thông tin ba bước đó là:

A. Xử lí thông tin-xuất thông tin ra màn hình-in ra giấy;
B. Nhập thông tin-xử lí thông tin-xuất thông tin
C. Nhập thông tin-xuất thông tin-xử lí thông tin;
D. Xử lí thông tin-in ra giấy-sửa đổi thông tin

Câu 10: Đâu là các thiết bị nhập dữ liệu?

A. Màn hình cảm ứng, loa, máy in
B. Chuột, bàn phím, màn hình cảm ứng
C. Bàn phím, loa, máy in
D. Màn hình, máy in, bàn phím.

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 ĐIỂM)

Câu 1: (1.5 điểm) Thông tin là gì? Cho ví dụ?

Câu 2: (1 điểm) Em hãy trình bày ba thành phần của mạng máy tính.

Câu 3: (2,5 điểm) Hãy đổi các đơn vị đo lượng thông tin sau:

3 MB =………KB

2 MB=……GB

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Đ/A C A D D D B C A B C

B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (1.5 điểm)

– Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người. (1 điểm)

– Ví dụ: Tiếng trống trường báo cho em biết đến giờ ra chơi hay vào lớp; tín hiệu xanh đỏ của đèn giao thông cho biết khi nào có thể qua đường,… (0.5 điểm)

Câu 2: (1,5 điểm)

+ Các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng. (0,75 điểm)

+ Các thiết bị mạng có chức năng kết nối các máy tính với nhau. (0,75 điểm)

+ Những phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng. (0,5 điểm)

Câu 3: (2 điểm) Hãy đổi các đơn vị đo lượng thông tin sau:

Mỗi câu đúng được 1 đ

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 sách Cánh diều – Đề 3

Đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023

PHÒNG GD & ĐT……..
TRƯỜNG THCS…….
(Đề kiểm tra có 01 trang)
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN: TIN HỌC KHỐI LỚP 6
Thời gian: 45 phút

A. TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu em cho là đúng

Câu 1: Trình tự của quá trình xử lí thông tin là:

A. Nhập (INPUT) → Xuất (OUTPUT) → Xử lý;
B. Nhập → Xử lý → Xuất;
C. Xuất → Nhập → Xử lý;
D. Cả a, b, c đều đúng

Câu 2: Mắt thường không thể tiếp nhận thông tin nào dưới đây?

A. Đàn kiến đang “tấn công” lọ đường quên đậy nắp;
B. Rác bẩn vứt ngoài hành lang lớp học;
C. Những con vi trùng gây bệnh lị lẫn trong thức ăn bị ôi thiu;
D. Bạn Phương quên không đeo khăn quàng đỏ.

Xem thêm:  Tin học 6 Bài 2: Lưu trữ và trao đổi thông tin

Câu 3: Hạn chế lớn nhất của máy tính hiện nay:

A. Không có khả năng tư duy như con người
B. Chưa nói được như người
C. Khả năng lưu trữ còn hạn chế
D. Kết nối Internet còn chậm.

Câu 4: Thông tin khi đưa vào máy tính, chúng đều được biến đổi thành dạng chung đó là:

A. Hình ảnh
B. Văn bản
C. Âm thanh
D. Dãy bit

Câu 5: Một quyển sách A gồm 200 trang nếu lưu trữ trên đĩa chiếm khoảng 5MB. Hỏi 1 đĩa cứng 40GB thì có thể chứa khoảng bao nhiêu cuốn sách có dung lượng thông tin xấp xỉ cuốn sách A?

A. 8192
B. 8129
C. 8291
D. 8000

Câu 6: Mạng máy tính là:

A. Tập hợp các máy tính
B. Mạng Internet
C. Tập hợp các máy tính nối với nhau bằng các thiết bị mạng
D. Mạng LAN

Câu 7: Hãy nêu các thành phần cơ bản của mạng máy tính:

A. Thiết bị kết nối mạng, môi trường truyền dẫn, thiết bị đầu cuối và giao thức truyền thông
B. Máy tính và internet
C. Máy tính, dây cáp mạng và máy in
D. Máy tính, dây dẫn, modem và dây điện thoại

Câu 8: Mạng không dây được kết nối bằng

A. Bluetooth
B. Cáp điện
C. Cáp quang
D. Sóng điện từ, bức xạ hồng ngoại…

B. TỰ LUẬN: (6,0 điểm)

Câu 1: (3,0 điểm) Phân biệt sự khác nhau giữa thông tin, dữ liệu và vật mang thông tin? Cho ví dụ minh họa?

Câu 2: (1,5 điểm) Theo em, tại sao thông tin trong máy tính được biểu diễn thành dãy bit?

Câu 3: (1,5 điểm) Em hãy giải thích tại sao Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Tin học 6 năm 2022 – 2023

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Đúng mỗi câu 0,5 điểm, sai ghi 0 điểm.

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án B C A D A C A D

Giải thích câu 5:

40(GB)=40.1024=40960(MB)

Vậy thì đĩa cứng 40GB có thể chứa được 40960:5=8192 (cuốn sách) có dung lượng thông tin xấp xỉ như cuốn sách A.

PHẦN II : TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu Nội dung đáp án Biểu điểm

Câu 1: 3,0 điểm

– Thông tin là những gì đem lại hiểu biết cho con người về thế giới xung quanh và về chính bản thân mình.

– Dữ liệu được thể hiện dưới dạng những con số, văn bản, hình ảnh và âm thanh.

– Vật mang thông tin là phương tiện được dùng để lưu trữ và truyền tải thông tin

1,5 điểm

* Ví dụ: Cho tấm bảng sau

Tấm bảng

+ Hình ảnh trên có chữ, số: Dữ liệu

+ Đi đến địa điểm du lịch: Thông tin

+ Tấm bảng: Vật mang thông tin

1,5 điểm

Câu 2:

1,5 điểm

+ Máy tính không hiểu ngôn ngữ tự nhiên nên không thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ của con người.

+ Máy tính gồm các mạch điện tử chỉ gồm 2 trạng thái là đóng mạch và ngắt mạch.

+ Chỉ cần dùng 2 kí hiệu là 0 và 1 người ta có thể biểu diễn mọi thông tin trong máy tính, phù hợp với tính chất có 2 trạng thái của các mạch điện tử trong máy tính.

0,5 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm

Câu 3:

1,5 điểm

Internet lại sử dụng rộng rãi và ngày càng phát triển bởi vì:

+ Internet làm cho việc ứng dụng tin học ngày càng phổ biến, đa dạng và phát triển như điều khiển từ xa, chế tạo tên lửa, chữa bệnh, đào tạo từ xa, …

+ Thúc đẩy việc truyền bá thông tin và tri thức.

+ Giúp tăng hiệu quả sản xuất, cung cấp dịch vụ và quản lý.

+ Thay đổi nhận thức, cách thức tổ chức, vận hành các hoạt động của xã hội cũng như thay đổi phong cách sống của con người.

+ Giúp thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ các lĩnh vực khoa học công nghệ cũng như khoa học xã hội.

0,5 điểm

0,25điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận