Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề kiểm tra cuối học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình. Với hướng dẫn chấm, đáp án và bảng ma trận 3 mức độ kèm theo thầy cô sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm hơn.

Qua 5 đề thi học kì 2 môn Sử Địa 6 năm 2021 – 2022, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, luyện giải đề thật nhuần nhuyễn. Bên cạnh đó, có thể tham khảo thêm đề thi môn Văn 6. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 5 đề thi học kì 2 môn LS – ĐL 6.

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Số CH Thời gian % tổng điểm
Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) Số CH Thời gian (phút) TN TL

1

Nước Văn Lang-

Âu Lạc

Bài 14 : Nước Văn Lang

– Âu Lạc

2

4

2

4

0,5

2

Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc (Từ thế kỷ II TCN đến năm 938)

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc

1

2

1

2

0,25

Bài 16 : Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X)

1

2

1

2

0,25

Bài 17 : Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt

1

10

1

10

1

Bài 18 : Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X

1/3

5

1/3

7

1/3

10

1

22

2,5

3

Vương quốc Chăm- pa và Vương quốc Phù Nam

Bài 18 : Vương quốc Chăm- pa từ TK II – X

1

3

1

3

0,25

Bài 18 : Vương quốc Phù Nam

1

2

1

2

0,25

4

Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Bài 17: Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

1

0,25

1

1

0,25

5

Nước trên Trái đất

Bài 19: Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn của nước

1

2,25

1

2,25

2

4,25

0,5

Bài 20: Sông, nước ngầm và băng hà

1

14

1

2,25

1

1

16,25

1,75

Bài 21: Biển và đại dương. Một số yếu tố môi trường biển

1

2,25

1

2,25

2

5

0,5

6

Đất và sinh vật trên TĐ

Bài 22: Lớp đất trên Trái đất

1

9

1

9

1

Bài 25: Sự phân bố các đới thiên nhiên trên trái đất

1

9

1

9

1

Tổng – sử

10

6

1

1

12

5

90

10

Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức

40

40

10

10

100

Bảng đặc tả đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

TT Nội dung kiến thức Đơn vị kiến thức Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao

1

Nước Văn Lang- Âu Lạc

Bài 14: Nước Văn Lang – Âu Lạc

Nhận biết:

– Nêu được khoảng thời gian thành lập, trình bày được tổ chức của Nhà nước Văn Lang – Âu lạc

– Nhận biết được phạm vi lãnh thổ của nước Văn Lang thuộc khu vực ngày nay

– Mô tả được đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.

Thông hiểu:

– Vẽ được sơ đồ NN Văn Lang – Âu Lạc

Vận dụng

– Nhận xét bộ máy Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc

Vận dụng cao:

– Liên hệ thực tế những phong tục tập quán thời Hùng Vương còn sử dụng đến ngày nay

2

(Câu 1.2)

2

Thời Bắc thuộc và chống Bắc thuộc( Từ thế kỷ II TCN đến năm 938)

Bài 15: Chính sách cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc và chuyển biến của xã hội Âu Lạc

Nhận biết:

– Trình bày được các chính sách cai trị của phong kiến phương Bắc thời Bắc thuộc

– Nhận biết được một số chuyển biến quan trọng về kinh tế, xã hội và văn hoá Việt Nam thời Bắc thuộc

Thông hiểu:

– Giải thích được lý do vì sao thế lực PKPB đánh thuế nặng vào sắt và muối.

Vận dụng:

– Miêu tả được đời sống của nhân dân ta dưới ách thống trị của PKPB.

Vận dụng cao:

– Đánh giá được những chính sách cai trị của PKPB đối với nhân dân ta

1

(Câu 3)

Bài 16 : Các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập trước thế kỷ X

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu giành độc lập, tự chủ của nhân dân ta từ đầu công nguyên đến trước thế kỷ X: Nguyên nhân, kết quả, ý nghĩa. Sự ra đời của nước Vạn Xuân.

Thông hiểu:

– Giải thích được tại sao đặt tên nước là Vạn Xuân

Vận dụng:

– Lập được biểu đồ, sơ đồ các cuộc khởi nghĩa tiêu biểu

Vận dụng cao:

– Giới thiệu về một nhân vật lịch sử mà HS yêu thích thời Bắc thuộc

– Xác định được trách nhiệm của bản thân trước công lao của cha ông ta.

1

(Câu 4)

Bài 17 : Cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt.

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc thời Bắc thuộc.

Thông hiểu:

– Giải thích được tại sao nhân dân ta vẫn giữ được tiếng nói của tổ tiên.

Vận dụng:

– Xác định được trách nhiệm của bản thân trong cuộc đấu tranh giữ gìn và phát triển văn hoá dân tộc thời đại ngày nay.

1

(Câu 1a- TL)

Bài 18 : Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân VN dưới sự lãnh đạo của họ Khúc, họ Dương.

Nét chính về trận chiến Bạch Đằng năm 938.

Thông hiểu:

Ý nghĩa của chiến thắng Bạch Đằng năm 938.

Vận dụng:

– Phân tích được công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ Ngô Quyền với lịch sử dân tộc

Vận dụng cao:

– Giải thích được những điểm độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền

– Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với công lao của các anh hùng dân tộc

1*

(Câu 2a – TL)

1**

(Câu 2c – TL)

1

(Câu 2b – TL)

3

Vương quốc Chăm- pa và Vương quốc Phù Nam

Bài 19: Vương quốc Chăm- pa

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, suy vong của nước Chăm- pa. Nét chính về tổ chức xã hội, kinh tế, thành tựu văn hoá Chăm- pa.

Thông hiểu:

– So sánh được hoạt động kinh tế người Chăm với người Việt.

Vận dụng:

– Liên hệ thực tiễn để thấy được các di tích lịch sử, lễ hội Chăm- pa còn tồn tại đến ngày nay. Các thành tựu này góp phần hình thành nên một Việt Nam đa dạng bản sắc văn hoá dân tộc.

Vận dụng cao:

– Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn nền văn hoá dân tộc

1

( Câu 1b- TL)

1*

( Câu 5)

Bài 20 : Vương quốc Phù Nam

Nhận biết:

– Trình bày được nét chính về sự thành lập, quá trình phát triển, suy vong của nước Phù Nam. Nét chính về tổ chức xã hội, kinh tế, thành tựu văn hoá Phù Nam.

Thông hiểu:

– So sánh được hoạt động kinh tế người Phù Nam với người Việt.

Vận dụng:

– Liên hệ thực tiễn để thấy được các di tích lịch sử, lễ hội Phù Nam còn tồn tại đến ngày nay. Các thành tựu này góp phần hình thành nên một Việt Nam đa dạng bản sắc văn hoá dân tộc.

Vận dụng cao:

– Xác định được trách nhiệm của bản thân đối với việc giữ gìn nền văn hoá dân tộc

1

( Câu 6)

1

( Câu 1b- TL)

4

Khí hậu và biến đổi khí hậu

Bài 17:

Biến đổi khí hậu và ứng phó với biến đổi khí hậu

Nhận biết

– Vị trí đai áp cao

– Đặc điểm tầng đối lưu

– Các loại gió trên trái đất

1TN

5

Nước trên Trái đất

Bài 19:

Thuỷ quyển và vòng tuần hoàn của nước

Nhận biết:

– Sự thay đổi của nhiệt độ trung bình năm trên trái đất

– Trên trái đất có mấy vòng đai nhiệt

Thông hiểu:

– Hoàn thành được bảng so sánh 2 vòng đai nhiệt

1TN

1TN

Bài 20:

Sông, nước ngầm và băng hà

Thông hiểu:

Giá trị của sông , hồ

Vận dụng

Biết được hồ nước ngọt lớn nhất VIệt Nam

1/2 TL

1/2 TL

Bài 21:

Biển và đại dương. Một số yếu tố môi trường biển

*Nhận biết

Tên đại dương rộng lớn và sâu nhất

Nguyên nhân sinh ra sóng

2TN

6

Đất và sinh vật trên TĐ

Bài 22:

Lớp đất trên Trái đất

*Nhận biết

Tên các thành phần của đất

1TN

Bài 25:

Sự phân bố các đới thiên nhiên trên Trái Đất

*Nhận biết

Đặc điểm của các đới thiên nhiên trên Trái Đất

1TL

Tổng

9 – TN

3 – TL

3 – TN

1- TL

1 – TL

1 – TL

Tỉ lệ % theo từng mức độ

Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Công nghệ 6 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

UBND …………………………..
TRƯỜNG THCS……………..

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
NĂM HỌC 2021 – 2022
Môn: Lịch sử & Địa lí 6
(Thời gian làm bài: 90 phút)

A. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm). Chọn đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1: Nước Văn Lang ra đời vào khoảng thế kỷ?

A. V TCN
B. VI TCN
C. VII TCN
D. VIII TCN

Câu 2: Kinh đô của nước Âu Lạc đóng ở?

A. Phong Châu (Phú Thọ ngày nay)
C. Luy Lâu (Bắc Ninh ngày nay)
B. Mê Linh (Hà Nội ngày nay)
D. Phong Khê (Hà Nội ngày nay)

Câu 3: Xã hội Việt Nam dưới thời Bắc thuộc xuất hiện những tầng lớp mới nào?

A. Lạc hầu, địa chủ Hán
C. Lạc dân, nông dân lệ thuộc
B. Lạc tướng, hào trưởng Việt
D. Địa chủ Hán, nông dân lệ thuộc

Câu 4: Cuộc khởi nghĩa đầu tiên bùng nổ thời Bắc thuộc do ai lãnh đạo?

A. Bà Triệu
B. Trưng Trắc, Trưng Nhị
C. Lý Bí
D. Mai Thúc Loan

Câu 5: Ý nào dưới đây không đúng về các thành tựu văn hoá Chăm- pa?

A. Cư dân Chăm- pa có thói quen ở nhà sàn
B. Từ thế kỷ IV, cư dân Chăm- pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng gọi là chữ Phạn
C. Người Chăm xưa thờ tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển…)
D. Kiến trúc và điêu khắc Chăm- pa được thể hiện qua các công trình tôn giáo như: Thánh địa Mỹ Sơn, Phật viện Đồng Dương (Quảng Nam)

Câu 6: Lãnh thổ chủ yếu của Vương quốc Phù Nam thuộc khu vực nào của Việt Nam hiện nay?

A. Tây Nguyên
B. Nam Bộ
C. Nam Trung Bộ
D. Tây Nam Bộ

Câu 7: Con người cần làm gì để thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu?

A. Thay đổi lối sống đề thân thiện với môi trường
B. Sử dụng nguyên liệu hoá thạch
C. Theo dõi bản tin thời tiết hàng ngày
D. Sơ tán người ra khỏi vùng nguy hiểm

Xem thêm:  Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 6 sách Chân trời sáng tạo

Câu 8. Nguồn cung cấp hơi nước lớn nhất từ.

A. Biển và đại dương
B. Sông, hồ
C. Đất liền
D. Băng tuyết

Câu 9. Đại dương rộng nhất và sâu nhất thế giới

A. Đại Tây Dương
B. Thái Bình Dương
C. Ấn Độ Dương
D. Bắc Băng Dương

Câu 10. Trong thuỷ quyển nước ngọt chiếm bao nhiêu phần trăm?

A. 97,5%
B. 30,1%
C. 2,5%
D. 20,5%

Câu 11. Dòng biển được hình thành dưới tác động của

A. Mặt Trăng
B. Mặt trời
C. Trái Đất
D. Gió

Câu 12. Lưu vực sông là

A. Nguồn nước do băng tan
B. Vùng đất cung cấp nước thường xuyên cho một con sông
C. Nơi nước sông đổ ra biển
D. Dòng chảy thường xuyên tương đối ổn định

PHẦN II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu 1. (1,25 điểm):

a) Hãy kể tên những phong tục tập quán và tín ngưỡng truyền thống của người Việt vẫn được giữ gìn trong thời kì Bắc thuộc và được duy trì đến ngày nay?

b) Hãy kể tên các tầng lớp chính trong xã hội Chăm-pa và Phù Nam?

Câu 2. (2,25 điểm):

Qua kiến thức bài 18: “Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỉ X”, hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào?

b) Trình bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

c) Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc?

Câu 3. (1 điểm): Đất là gì? Kể tên các thành phần của đất?

Câu 4. (1,5 điểm): Sông, hồ có những giá trị gì? Em hãy cho biết tên hồ nước ngọt lớn nhất nước ta?

Câu 5. (1 điểm): Em hãy nêu đặc điểm của đới nóng (Phạm vi, khí hậu và động vật, thực vật)?

Đới

Phạm vi

Khí hậu

Thực vật, động vật

Nóng

Đáp án đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022

I – PHẦN TRẮC NGHIỆM (3đ): Mỗi ý đúng 0,25đ:

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đ/a

C

D

D

B

A

B

A

A

B

C

D

B

II – PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Câu hỏi

Nội dung

Điểm

Câu 1

(1,25đ)

a) Hãy kể tên những phong tục tập quán và tín ngưỡng truyền thống của người Việt vẫn được giữ gìn trong thời kì Bắc thuộc và được duy trì đến ngày nay?

– Tiếng Việt: Người Việt vẫn nghe và nói hoàn toàn bằng tiếng mẹ đẻ

0,25đ

– Tín ngưỡng truyền thống: thờ cúng tổ tiên, thờ các anh hùng dân tộc, thờ các vị thần tự nhiên, …

0,25đ

– Những phong tục tập quán: Ăn trầu, nhuộm răng, làm bánh chưng, bánh giày

0,25đ

b) Hãy kể tên các tầng lớp chính trong xã hội Chăm-pa và Phù Nam?

Xã hội Cham-pa: Tăng lữ, quý tộc, dân tự do và một bộ phận nhỏ nô lệ.

0,25đ

Xã hội Phù Nam: Quý tộc, tăng lữ, thương nhân, thợ thủ công và nông dân.

0,25đ

Câu 2

(2,25đ)

a) Nét độc đáo trong cách đánh giặc của Ngô Quyền thể hiện ở những điểm nào?

– Chọn vùng cửa sông Bạch Đằng để bố trí trận địa đánh giặc.

0,25đ

– Dùng cọc lớn, vạt nhọn, bịt sắt đóng ngầm ở trước của biển.

0,25đ

– Tận dụng thủy triều, địa thế sông Bạch Đằng tổ chức mai phục để đánh giặc.

0,25đ

– Tổ chức khiêu chiến, giả thua để dụ giặc vào trận địa.

0,25đ

b) Trình bày ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng năm 938?

– Chiến thắng Bạch Đằng năm 938 chấm dứt vĩnh viễn thời kỳ Bắc thuộc

0,25đ

– Mở ra kỉ nguyên độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc

0,25đ

c) Đánh giá công lao của Khúc Thừa Dụ, Dương Đình Nghệ và Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc?

– Khúc Thừa Dụ đã nhân cơ hội nhà Đường suy yếu đã nổi dậy lật đổ chính quyền đô hộ, xưng làm tiết độ sứ, xây dựng chính quyền tự chủ của người Việt.

0,25đ

– Dương Đình Nghệ lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ nhất, xưng làm tiết độ sứ, tiếp tục xây dựng nền tự chủ.

0,25đ

– Ngô Quyền đã lãnh đạo kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ 2, làm nên chiến thắng Bạch Đằng vĩ đại, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc.

0,25đ

Câu 3. (1đ)

* Đất là lớp vật chất mỏng, vụn bở, bao phủ trên bề mặt lục địa và đảo, được đặc trưng bởi độ phì.

*Tên các thành phần của đất:

· Chất khoáng (khoáng vật)

· Chất hữu cơ

· Nước

· Không khí

0,5đ

0,5đ

Câu 4. (1,5đ)

Giá trị của sông, hồ

Cung cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt

Cung cấp thủy sản (cá, tôm, … ), cung cấp phù sa

Giao thông đường thủy, giá trị thủy điện

Du lịch, nghỉ dưỡng

Hồ nước ngọt lớn nhất nước ta là hồ Ba Bể thuộc tỉnh Bắc Kạn

( mỗi ý đúng được 0,25đ)

0,5 đ

Câu 5. (1đ)

Đới

Phạm vi

Khí hậu

Thực vật, động vật

Nóng

Từ chí tuyến bắc đến chí tuyến nam (0,25đ)

Nóng quanh năm, nhiệt độ cao (0,25đ)

– Giới thực, động vật hết sức đa dạng, phong phú.

– Thực vật rừng xavan, cây gỗ..

– Động vật: linh dương, ngựa vằn, sư tử, linh cẩu.

(0,5đ)

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Ma trận đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mức độ Nội dung/Chủ đề Yêu cầu về nhận thức Tổng
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao
TN TL TN TL TN TL TN TL

ĐẤT VÀ SINH VẬT

Biết được thành phần, nguồn gốc và đặc điểm của các loại đất.

– Các loại động vật ngủ đông

Giá trị của các loại đất.

– Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên mang lại ý nghĩa như thế nào

Đề bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì

Số câu

Điểm

%

5

1,25

12,5%

5

1,25

12,5%

½

1,0

10%

½

1,0

10%

11

4,5

45%

CON NGƯỜI VÀ THIÊN NHIÊN

Biết được số dân thế giới.

– Châu lục nào có số dân đông nhất, thấp nhất.

– Hiện tượng bùng nổ dân số.

-Kể tên những tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên

-Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới

Nguyên nhân của sự gia tăng dân số.

– Tác động của thiên nhiên trong sản xuất

Các phương pháp giải quyết bùng nổ dân số.

Đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế những tác động đó.

Số câu

Điểm

%

3

0,75

7,5%

1,5

3,0

30%

2

0,5

5%

1

02,5

2,5%

½

1,0

10%

8

5,5

55%

Tổng

Số câu

Điểm

%

8

2,0

20%

1,5

3,0

30%

7

1,75

17,5%

½

1,0

10%

1

02,5

2,5%

1

2,0

20%

19

10

100%

Đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022

TRƯỜNG THCS………..

KIỂM TRA HỌC KÌ 2 NĂM 2021 – 2022
Môn học/Hoạt động giáo dục: ĐỊA LÍ 6

Xem thêm:  Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Toán 6 năm 2022 - 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh tròn chữ cái đầu dòng trước câu trả lời đúng.

Câu 1. Hai thành phần chính của lớp đất là:

A. Hữu cơ và nước
B. Nước và không khí
C. Cơ giới và không khí
D. Khoáng và hữu cơ

Câu 2. Nguồn gốc sinh ra thành phần khoáng trong đất là

A. sinh vật
B. đá mẹ
C. khoáng
D. địa hình

Câu 3. Đặc điểm nào không đúng với thành phần hữu cơ trong đất

A. chiếm 1 tỉ lệ nhỏ trong lớp đất
B. có màu xám thẫm hoặc đen
C. tồn tại chủ yếu ở lớp trên cùng của đất
D. đá mẹ là nguồn gốc sinh ra thành phần hữu cơ

Câu 4. Những loại đất hình thành trên đá mẹ granit thường có:

A. Màu nâu hoặc đỏ chứa nhiều chất dinh dưỡng.
B. Màu xám thẫm độ phì cao.
C. Màu xám, chua, nhiều cát.
D. Màu đen, hoặc nâu, ít cát, nhiều phù sa.

Câu 5. Trong sản xuất nông nghiệp, loại đất tốt nhất dùng để trồng cây lúa là

A. đất cát pha.
B. đất xám.
C. đất phù sa bồi đắp.
D. đất đỏ badan.

Câu 6. Trong các nhân tố tự nhiên ảnh hưởng đến sự phân bố thực vật, động vật trên trái đất, nhân tố ảnh hưởng rõ nhất đối với thực vật là

A. địa hình
B. nguồn nước
C. khí hậu
D. đất đai

Câu 7. Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng tiêu cực của con người đến phân bố thực, động vật trên Trái Đất ?

A. phá rừng bừa bãi.
B. săn bắn động vật quý hiếm.
C. Lai tạo ra nhiều giống.
D. đốt rừng làm nương rẫy.

Câu 8. Các loài động vật nào dưới đây thuộc loài động vật ngủ đông:

A. Gấu nâu ở dãy  Pyrenees (Pháp)
B. Cá tra, cá hồi
C. Cá voi xám
D. Rùa

Câu 9. Ý nào sau đây không phải ảnh hưởng của con người đến sự mở rộng phân bố thực, động vật trên Trái Đất?

A. Lai tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi.
B. Mang cây trồng, vật nuôi từ nơi này đến nơi khác.
C. Khai thác rừng bừa bãi thu hẹp nơi sinh sống của sinh vật.
D. Trồng và bảo vệ rừng

Câu 10. Những miền cực có khí hậu lạnh giá, chỉ có các loài thực vật nào sinh trưởng được trong mùa hạ?

A. rêu, địa y.
B. cây lá kim.
C. cây lá cứng.
D. sồi, dẻ.

Câu 11. Nêu phương hướng giải quyết bùng nổ dân số.

A. Kiểm soát tỉ lệ sinh, để đạt được tỉ lệ số dân hợp lý.
B. Có các chính sách dân số phù hợp, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội nâng cao dân trí.
C. Thực hiện chính sách dân số hợp lí.
D. Phát triển kinh tế tốt để đáp ứng được sự gia tăng dân số

Câu 12. Trường hợp nào dưới đây sẽ dẫn đến sự tăng nhanh dân số

A. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
B. tỉ lệ sinh giảm, tỉ lệ tử giảm.
C. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử giảm.
D. tỉ lệ tử cao, tỉ lệ sinh giảm

Câu 13. Châu lục nào có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số thấp nhất

A. Châu Á.
B. Châu Âu.
C. Châu Phi.
D. Châu Đại Dương

Câu 14. Dân số thế giới năm 2018 là

A. 7,6 tỉ người
B. 76 tỉ người
C. 7,6 triệu người
D. 76 triệu người

Câu 15. Ý nào không phải là tác động của thiên nhiên tới sản xuất.

A. Tác động tới sản xuất nông nghiệp
B. Tác động tới công nghiệp
C. Tác động tới dịch vụ.
D. Tác động tới con người.

Câu 16. Bùng nổ dân số xảy ra khi

A. quá trình di dân xảy ra.
B. tỉ lệ sinh cao, tỉ lệ tử cao.
C. chất lượng cuộc sống được nâng cao.
D. tỉ lệ gia tăng tự nhiên của dân số trung bình năm trên 2.1%

Phần 2. Tự luận.

Câu 1. (2,0 điểm)

Bảo vệ tự nhiên và khai thác thông minh các tài nguyên thiên nhiên mang lại ý nghĩa như thế nào. Để bảo vệ môi trường, mỗi người chúng ta cần phải làm gì?

Câu 2. (2,0 điểm)

Kể tên những tác động tiêu cực của con người tới thiên nhiên. Đề xuất những biện pháp nhằm hạn chế những tác động đó.

Câu 3. (2,0 điểm)

Trình bày sự phân bố dân cư trên thế giới.

Đáp án đề thi học kì 2 môn Địa lí 6 năm 2021 – 2022

Phần 1. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

(Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm)

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8
Đáp án D B D C C C C A
Câu 9 10 11 12 13 14 15 16
Đáp án C A B C B A D D

Phần 2. Phần tự luận (6 điểm)

Câu

Hướng dẫn

Điểm

Câu 1

(2,0đ)

Ý nghĩa:

– Giữ gìn sự đa dạng sinh học, ngăn chặn ô nhiễm và suy thoái môi trường tự nhiên.

– Bảo vệ được không gian sống của con người, đảm bảo cho con người tồn tại trong môi trường trong lành, thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Giải pháp:

Sử dụng tài nguyên hợp lí, tiết kiệm nhằm hạn chế sự suy giảm tài nguyên cả về số lượng và chất lượng

0,5

0,5

1,0

Câu 2

(2đ)

Tác động:

– Làm suy giảm nguồn tài nguyên.

– Làm ô nhiễm môi trường.

Giải pháp

Con người ngày càng nhận thức được trách nhiệm của mình với thiên nhiên và đã có những hành động tích cực đề bảo vệ môi trường bằng cách trồng rừng, phủ xanh đồi núi, cải tạo đất, biến những vùng khô cằn, bạc màu thành đồng ruộng phì nhiêu

1,0

1,0

Câu 3

(2đ)

Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới thay đổi theo thời gian và không đều trong không gian

– Nơi đông dân: nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi. Ví dụ như Đông Nam Á, Đông Á…

– Nơi thưa dân: các vùng khí hậu khắc nghiệt (băng giá, hoang mạc khô hạn. Ví dụ như Bắc Á, Trung Á …

1,0

0,5

0,5

….

>> Tải file để tham khảo trọn Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí 6 năm 2021 – 2022 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận