Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2021 – 2022

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Sinh học lớp 12 năm 2021 – 2022

Đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2021 – 2022 gồm 4 đề kiểm tra có đáp án chi tiết kèm theo, được biên soạn theo hình thức 100% trắc nghiệm. Qua đó giúp các bạn học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi, ôn tập để đạt được kết quả cao trong kì thi học kì 2 lớp 12 sắp tới.

Đề thi cuối kì 2 môn Sinh học 12 cũng là tài liệu tham khảo dành cho quý thầy cô ra đề kiểm tra cho các em học sinh của mình. Bên cạnh đó các bạn tham khảo thêm một số đề thi như: ma trận đề thi học kì 2 lớp 12, đề thi học kì 2 môn Lịch sử 12, đề thi học kì 2 môn Ngữ văn 12. Vậy sau đây là 4 đề thi học kì 2 Sinh học 12, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Đề thi học kì 2 Sinh học 12 năm 2021 – 2022

SỞ GD&ĐT ……..

TRƯỜNG THPT ……………

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI HỌC KÌ 2 NĂM 2021 – 2022

Môn: SINH HỌC 12

Thời gian: 45 phút (Không tính thời gian phát đề)

Câu 1: Cơ quan tương đồng là những cơ quan:

A. cùng nguồn gốc, đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

B. có nguồn gốc khác nhau nhưng đảm nhiệm những chức phận giống nhau.

C. cùng nguồn gốc, có thể thực hiện các chức năng khác nhau.

D. có nguồn gốc khác nhau, nằm ở những vị trí tương ứng trên cơ thể, có kiểu cấu tạo giống nhau.

Câu 2: Khi nói về sự phát sinh loài người, điều nào sau đây không đúng?

A. Chọn lọc tự nhiên đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiến hóa từ vượn người thành người.

B. Có sự tiến hóa văn hóa trong xã hội loài người.

C. Vượn người ngày nay là tổ tiên trực tiếp của loài người.

D. Loài người xuất hiện vào đầu kỉ đệ tứ ở đại tân sinh.

Câu 3: Tồn tại chủ yếu trong học thuyết Đacuyn là chưa:

A. hiểu rõ nguyên nhân phát sinh biến dị và cơ chế di truyền các biến dị.

B. làm rõ tổ chức của loài sinh học.

C. giải thích thành công cơ chế hình thành các đặc điểm thích nghi ở sinh vật.

D. đi sâu vào các con đường hình thành loài mới.

Câu 4: Để phân biệt 2 cá thể sinh sản hữu tính thuộc cùng một loài hay thuộc hai loài khác nhau thì tiêu chuẩn nào sau đây là quan trọng nhất?

A. Cách li sinh sản

B. Hình thái

C. Sinh thái

D. Sinh lí, sinh hoá

Câu 5: Tiến hoá nhỏ là quá trình

A. hình thành các nhóm phân loại trên loài.

B. biến đổi kiểu hình của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

C. biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể dẫn tới sự hình thành loài mới.

D. biến đổi thành phần kiểu gen của quần thể dẫn tới sự biến đổi kiểu hình.

Xem thêm:  Đề cương ôn thi học kì 1 môn Địa lý lớp 12 năm 2022 - 2023

Câu 6: Dạng vượn người nào sau đây có quan hệ họ hàng gần gũi với người nhất?

A. vượn

B. gôrilia

C. tinh tinh

D. đười ươi

Câu 8: Ở sinh vật lưỡng bội, các alen trội bị tác động của chọn lọc tự nhiên nhanh hơn các alen lặn vì

A. các gen lặn ít ở trạng thái dị hợp.

B. alen trội dù ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp đều biểu hiện ra kiểu hình.

C. alen trội phổ biến ở thể đồng hợp.

D. các alen lặn có tần số đáng kể.

Câu 9: Hai cơ quan tương đồng là

A. gai của cây xương rồng và tua cuốn ở cây đậu Hà Lan

B. mang của loài cá và mang của các loài tôm.

C. gai của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng.

D. chân của loài chuột chũi và chân của loài dế nhũi.

Câu 10: Trong tiến hoá các cơ quan tương đồng có ý nghĩa phản ánh:

A. sự tiến hoá đồng quy.

B. sự tiến hoá song hành.

C. sự tiến hoá phân li.

D. phản ánh nguồn gốc chung.

Câu 11: Theo Đácuyn, cơ chế tiến hoá là sự tích luỹ các

A. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh hay tập quán hoạt động.

B. biến dị có lợi, đào thải các biến dị có hại dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

C. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của ngoại cảnh.

D. đặc tính thu được trong đời sống cá thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

Câu 13: Người và tinh tinh khác nhau, nhưng thành phần axit amin ở chuỗi β Hb như nhau chứng tỏ cùng nguồn gốc thì gọi là

A. bằng chứng phôi sinh học.

B. bằng chứng sinh học phân tử.

C. bằng chứng địa lí sinh học.

D. bằng chứng giải phẫu so sánh.

Câu 14: Khi nói về vai trò của cách li địa lí trong quá trình hình thành loài mới, phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Cách li địa lí có thể dẫn đến hình thành loài mới qua nhiều giai đoạn trung gian chuyển tiếp

B. Cách li địa lí ngăn cản các cá thể của các quần thể cùng loài gặp gỡ và giao phối với nhau.

C. Cách li địa lí duy trì sự khác biệt về tần số alen và thành phần kiểu gen giữa các quần thể được tạo ra bởi các nhân tố tiến hóa.

D. Cách li địa lí trực tiếp làm biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể theo một hướng xác định.

Câu 15: Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng các đơn phân nuclêôtit có thể tự lắp ghép thành những đoạn ARN ngắn, có thể nhân đôi mà không cần đến sự xúc tác của enzim. Điêù này có ý nghĩa gì?

A. Cơ thể sống hình thành từ sự tương tác giữa prôtêin và axitnuclêic

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Vật lý lớp 12 năm 2021 - 2022

B. Trong quá trình tiến hoá,ARN xuất hiện trước ADN và prôtêin

C. Sự xuất hiện các prôtêin và axitnuclêic chưa phải là xuất hiện sự sống

D. Prôtêin có thể tự tổng hợp mà không cần cơ chế phiên mã và dịch mã

Câu 16: Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là:

A. sự phát sinh những sai khác giữa các cá thể trong loài qua quá trình sinh sản.

B. những đột biến phát sinh do ảnh hưởng của ngoại cảnh.

C. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động.

D. những biến đổi trên cơ thể sinh vật dưới tác động của ngoại cảnh và tập quán hoạt động nhưng di truyền được.

Câu 18: Theo quan niệm tiến hóa hiện đại, giao phối không ngẫu nhiên

A. làm xuất hiện những alen mới trong quần thể.

B. chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen mà không làm thay đổi tần số alen của quần thể.

C. làm thay đổi tần số alen của quần thể không theo một hướng xác định.

D. làm thay đổi tần số alen nhưng không làm thay đổi thành phần kiểu gen của quần thể.

Câu 19: Hình thành loài bằng lai xa và đa bội hoá thường xảy ra đối với

A. động vật bậc thấp

B. động vật bậc cao

C. thực vật

D. động vật

Câu 21: Theo Đacuyn, đơn vị tác động của chọn lọc tự nhiên là

A. giao tử.

B. quần thể

C. nhễm sắc thể.

D. cá thể.

Câu 22: Lừa lai với ngựa sinh ra con la không có khả năng sinh sản. Hiện tượng này biểu hiện cho:

A. cách li sau hợp tử.

B. cách li trước hợp tử.

C. cách li tập tính.

D. cách li mùa vụ.

Câu 23: Theo quan niệm hiện đại, đơn vị cơ sở của tiến hóa là

A. cá thể.

B. quần thể.

C. loài.

D. phân tử.

Câu 24: Vốn gen của quần thể giao phối có thể được làm phong phú thêm do

A. các cá thể nhập cư mang đến quần thể những alen mới.

B. thiên tai làm giảm kích thước của quần thể một cách đáng kể.

C. chọn lọc tự nhiên đào thải những kiểu hình có hại ra khỏi quần thể.

D. sự giao phối của các cá thể có cùng huyết thống hoặc giao phối có chọn lọc.

Câu 25: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, giải thích nào sau đây về sự xuất hiện bướm sâu đo bạch dương màu đen (Biston betularia) ở vùng Manchetxto(Anh) vào những năm cuối thế kỷ XIX, nửa đầu thế kỷ XX là đúng?

A. Khi sử dụng thức ăn bị nhuộm đen do khói bụi đã làm cho cơ thể bướm bị nhuộm đen

B. Môi trường sống là các thân cây bạch dương bị nhuộm đen đã làm phát sinh các đột biến tương ứng màu đen trên cơ thể sâu đo bạch dương

C. Tất cả bướm sâu đo bạch dương có cùng một kiểu gen, khi cây bạch dương có màu trắng thì bướm có màu trắng, khi cây bạch dương có màu đen thì bướm có màu đen.

Xem thêm:  Đề cương ôn thi học kì 1 môn Vật lý lớp 12 năm 2022 - 2023

D. Dạng đột biến quy định kiểu hình màu đen ở bướm sâu đo bạch dương đã xuất hiện một cách ngẫu nhiên từ trước và được chọn lọc tự nhiên giữ lại.

Câu 26: Từ quần thể cây 2n, người ta tạo được quần thể cây 4n, có thể xem quần thể cây 4n là một loài mới vì quần thể cây 4n

A. không thể giao phấn với cây của quần thể 2n.

B. giao phối được với các cây của quần thể cây 2n cho ra cây lai bất thụ.

C. có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số NST

D. có đặc điểm hình thái: kích thứơc các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn cây của quần thể 2n.

Câu 27: Theo quan điểm tiến hóa hiện đại, khi nói về chọ lọc tự nhiên, phát biểu nào sau đay không đúng?A. Chọc lọc tự nhiên chống lại alen có thể nhanh chóng làm thay đổi tần số alen của quần thể.

B. Chọc lọc tự nhiên không thể loại bỏ hoàn toàn mottj alen lặn có hại ra khỏi quần thể.

C. Chọc lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen.

D. Chọc lọc tự nhiên làm xuất hiện các alen mới và các kiểu gen mới trong quần thể.

Câu 28: Khi nói về chọn lọc ổn định, phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Quá trình chọn lọc chỉ làm thay đổi thành phần kiểu gen nhưng không làm thay đổi tần số alen trong quần thể.

B. Khi điều kiện sống trong khu phân bố của quần thể bị thay đổi nhiều và trở nên không đồng nhất thì sẽ diễn ra chọn lọc ổn định.

C. Quá trình chọn lọc diễn ra theo một số hướng khác nhau, trong mỗi hướng sẽ hình thành đặc điểm thích nghi với hướng chọn lọc.

D. Đây là hình thức chọn lọc bảo tồn những cá thể mang tính trạng trung bình, đào thải những cá thể mang tính trạng chệch xa mức trung bình.

Câu 29: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát cổ ngự trị ở:

A. kỉ Pecmi thuộc đại Cổ sinh

B. kỉ Triat (Tam Điệp) thuộc đại Trung Sinh

C. kỉ Jura thuộc đại Trung sinh

D. kỉ Đệ tam thuộc đại Tân sinh

Câu 30: Trình tự các giai đoạn của tiến hoá:

A. Tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá hoá học – tiến hoá sinh học

B. Tiến hoá hoá học – tiến hoá tiền sinh học

C. Tiến hoá hoá học – tiến hoá sinh học- tiến hoá tiền sinh học

D. Tiến hoá hoá học – tiến hoá tiền sinh học- tiến hoá sinh học

………………..

Mời các bạn tải File tài liệu để xem thêm đề thi học kì 2 Sinh 12

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận