Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022 sách Cánh diều

Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Cánh diều gồm 2 đề thi, có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi học kì 2 năm 2021 – 2022 cho học sinh của mình theo sách Cánh diều.

Với 2 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2, còn giúp các em luyện giải đề thật nhuần nhuyễn để chuẩn bị thật tốt kiến thức cho bài kiểm tra cuối kì 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt, Toán 2. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí 2 đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2:

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Cánh diều – Đề 1

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều
Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

1. _ i _ n

2. _ o a _

3. b _ _ a n _ s

Look at the pictures

Look at the pictures

Look at the pictures

4. c _ _ k i _

5. _ r _ s s

6. g _ r _ _ f e

II. Look at the pictures and answer the questions

1. Look at the pictures

What is the zebra doing?

__________________________

2. Look at the pictures

Where is Mom?

__________________________

3. Look at the pictures

How many stars?

__________________________

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The/ is/ drinking/ hippo/ ./

____________________________________________

2. is/ T-shirt/ She/ wearing/ a/ ./

____________________________________________

3. apples/ don’t/ oranges./ like/ I/ and/

____________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look at the pictures and complete the following words

1. lion

2. coat

3. bananas

4. cookie

5. dress

6. giraffe

II. Look at the pictures and answer the questions

1. The zebra is running

2. Mom is in the kitchen

3. Fifteen stars

III. Reorder these words to have correct sentences

1. The hippo is drinking.

2. She is wearing a T-shirt.

3. I don’t like apples and oranges.

Đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh 2 sách Cánh diều – Đề 2

Đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look and write

Look and write

Look and write

Look and write

1. m _ _ k _ _

2. _ _ a _

3. _ _ n _

Look and write

Look and write

Look and write

4. _ o _ k _ e

5. _ r _ _ _ e j _ _ c e

6. _ r _ g

II. Match

1. Where’s Dad?

A. Six balls

2. Do you like milk?

B. He’s in the living room

3. How are you?

C. She is wearing a pink dress

4. How many blue balls?

D. No, I like water

5. What is she wearing?

E. I’m good

III. Choose the correct answers

1. Choose the correct answers

A. We need some watermelons

B. Can you see the apples?

2. Choose the correct answers

A. The eggs is in the basket

B. The eggs are in the basket

3. Choose the correct answers

A. I want to buy a hat

B. I want buy a hat

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2 năm 2021 - 2022 (Sách mới)

IV. Reorder these words to make sentences

1. cup/ the/ The/ in/ frog/ is/ ./

_______________________________________________

2. monkey/ The/ eating/ is/ ./

_______________________________________________

3. wearing/ hat/ I’m/ a/ ./

_______________________________________________

Đáp án đề thi cuối kì 2 môn Tiếng Anh 2 năm 2021 – 2022

I. Look and write

1. monkey

2. coat

3. king

4. cookie

5. orange juice

6. frog

II. Match

III. Choose the correct answers

IV. Reorder these words to make sentences

1. The frog is in the cup.

2. The monkey is eating.

3. I’m wearing a hat.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận