Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học lớp 10 năm 2022 – 2023 (Sách mới)

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Hóa học 10 năm 2022 – 2023 là tài liệu hữu ích mà Download.vn giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn học Hóa lớp 10 tham khảo.

Đề cương Hóa học lớp 10 học kì 1 bao gồm sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Chân trời sáng tạo. Tài liệu bao gồm một số dạng bài tập trắc nghiệm, tự luận kèm theo. Thông qua đề cương ôn thi cuối học kì 1 Hóa 10 giúp các bạn làm quen với các dạng bài tập, nâng cao kỹ năng làm bài và rút kinh nghiệm cho bài thi học kì 1 lớp 10 sắp tới. Vậy sau đây đề cương ôn thi học kì 1 Hóa học 10, mời các bạn cùng tải tại đây.

Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa học 10 (Sách mới)

Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa 10 Chân trời sáng tạo

TRƯỜNG THPT……….

TỔ: HÓA HỌC

————-ba————

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KÌ I

NĂM HỌC 2022 – 2023

Môn: HÓA HỌC 10

I. Phần trắc nghiệm

CHƯƠNG I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ

BÀI 2: THÀNH PHẦN CỦA NGUYÊN TỬ

Câu 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết nguyên tử là:

A. Electron, proton và neutron
B. Electron và neutron
C. Proton và neutron
D. Electron và proton

Xem thêm:  Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Lịch sử lớp 10 năm 2022 - 2023 (Sách mới)

Câu 2. Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron, proton và neutron
B. Electron và neutron
C. Proton và neutron
D. Electron và proton

Câu 3. Hạt mang điện trong hạt nhân nguyên tử là

A. Electron.
B. Proton.
C. Neutron.
D. Neutron và electron.

Câu 4. Trong nguyên tử, loại hạt có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại là

A. Proton.
B. Neutron.
C. Electron.
D. Neutron và electron.

Câu 5. Nguyên tử luôn trung hoà về điện nên

A. Số hạt proton = Số hạt neutron
B. Số hạt electron = Số hạt neutron
C. Số hạt electron = Số hạt proton
D. Số hạt proton = Số hạt electron = Số hạt neutron

Câu 6. Số N trong nguyên tử của một nguyên tố hoá học có thể tính được khi biết số khối A, số thứ tự của nguyên tố (Z ) theo công thức:

A. A = Z – N
B. N = A – Z
C. A = N – Z
D. Z = N + A

Câu 7. Điện tích của hạt nhân do hạt nào quyết định ?

A. Hạt proton.
B. Hạt electron.
C. Hạt neutron.
D. Hạt proton và electron.

Câu 8. Số hiệu nguyên tử (Z) cho biết:

A. Số khối của nguyên tử.
B. Số electron, số proton trong nguyên tử.
C. Khối lượng nguyên tử.
D. Số neutron trong nguyên tử.

Câu 9. Chọn phát biểu đúng:

A. Khối lượng riêng của hạt nhân lớn hơn khối lượng riêng của nguyên tử.
B. Bán kính nguyên tử bằng bán kính hạt nhân.
C. Bán kính nguyên tử bằng tổng bán kính e, p, n.
D. Trong nguyên tử, các hạt p, n, e xếp khích nhau thành một khối bền chặt.

Câu 10. Biểu thức nào sau đây không đúng?

A. A = Z + N.
B. E = P.
B. Z = A – N.
D. Z = E = N.

Câu 11. Vào năm 1987, nhà bác học nào đã phát hiện ra sự tồn tại của các hạt electron khi nghiên cứu hiện tượng phóng điện trong chân không?

Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán 10 sách Cánh diều

A. Tôm-xơn (J.J. Thomson)
B. Rơ-dơ-pho (E. Rutherford)
C. Chat-uých (J. Chadwick)
D. Niu-tơn (Newton)

Câu 12. Hạt nhân nguyên tử được tìm ra năm 1911 bằng cách cho hạt α bắn phá một lá vàng mỏng. Thí nghiệm trên được đưa ra đầu tiên do nhà bác học nào say đây?

A. Mendeleep.
B. Chatwick.
C. Rutherfor.
D. Thomson.

Câu 13. Nguyên tử được cấu tạo như thế nào ?

A. Nguyên tử được cấu tạo bởi ba loại hạt cơ bản là proton, neutron và electron.
B. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân và vỏ electron.
C. Nguyên tử được cấu tạo bởi các điện tử mang điện tích âm.
D. Nguyên tử được cấu tạo bởi hạt nhân mang điện tích dương và lớp vỏ electron mang điện tích âm.

…………..

II. Phần tự luận

Câu 1. Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, electron, neutron) là 49, trong đó số hạt không mang điện bằng 53,125% số hạt mang điện. Xác định điện tích hạt nhận, số proton, số electron, số neutron và số khối của X?

Câu 2. Tổng số hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố X là 16. Số khối của nguyên tử X là 11. Xác định số proton, neutron nguyên tử của X?

Câu 3. Nguyên tử X có tổng số hạt bằng 60. Trong đó tổng số mang điện gấp đôi số hạt không mang điện. Xác định số khối nguyên tử của X?

Câu 4. Tổng số hạt proton, neutron, electron trong hai nguyên tử của nguyên tố X và Y là 96, trong đó có tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 32. Số hạt mang điện của nguyên tử Y nhiều hơn của X là 16. Xác định số proton của X và Y?

Xem thêm:  Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10 năm 2022 - 2023

Câu 5. Trong tự nhiên, magnesium có 3 đồng vị bền là 24Mg, 25Mg và 26Mg. Phương pháp phổ khối lượng xác nhận đồng vị 26Mg chiếm tỉ lệ phần trăm số nguyên tử là 11%. Biết rằng nguyên tử khối trung bình của Mg là 24,32. Tính % số nguyên tử của đồng vị 24Mg, đồng vị 25Mg?

Câu 6. Nguyên tử khối trung bình của vanadium (V) là 50,9975. Nguyên tố V có 2 đồng vị trong đó đồng vị 5023V chiếm 0.25%. Tính số khối của đồng vị còn lại.

Câu 7. Trong tự nhiên, đồng có hai đồng vị bền là 63Cu và 65Cu. Nguyên tử khối trung bình của copper là 63,54. Tính số mol mỗi loại đồng vị có trong 6,354 gam copper.

Câu 8. Cho nguyên tố X có 2 lớp electron, lớp thứ 2 có 6 electron. Xác định số hiệu nguyên tử của X

Câu 9. Viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố: carbon (Z = 6), sodium (Z = 11) và oxygen (Z = 8). Cho biết số electron lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố trên. Chúng là kim loại, phi kim hay khí hiếm

Câu 10. Cấu hình electron của:

– Nguyên tử X: 1s22s22p63s23p64s1

– Nguyên tử Y: 1s22s22p63s23p4

Mỗi nguyên tử X và Y chứa bao nhiêu electron?

Hãy cho biết số hiệu nguyên tử của X và Y.

Lớp electron nào trong nguyên tử X và Y có mức năng lượng cao nhất?

Mỗi nguyên tử X và Y có bao nhiêu lớp electron, bao nhiêu phân lớp electron?

X và Y là nguyên tố kim loại, phi kim hay khí hiếm?

……………

Tải File tài liệu để xem thêm đề cương ôn tập học kì 1 Hóa học 10

Đề cương ôn tập học kì 1 Hóa học 10 Kết nối tri thức

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận