Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học 8 năm 2022 – 2023

Photo of author

By THPT An Giang

Hóa học

Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8, năm học 2022-2023. Đề cương ôn tập này là một tài liệu quan trọng không thể thiếu cho các bạn học sinh lớp 8 chuẩn bị cho kỳ thi giữa học kì 2.

I. Lý thuyết ôn thi giữa kì 2 Hóa 8

Trong phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về tính chất vật lí và hóa học của khí oxi và khí hidro. Khí oxi là một chất khí không màu, không mùi, ít tan trong nước và có khối lượng lớn hơn không khí. Trong khi đó, khí hidro là chất khí nhẹ nhất trong các chất khí khác.

Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu về các khái niệm quan trọng như phản ứng thế, phản ứng hoá hợp và phản ứng phân huỷ. Ngoài ra, chúng ta cũng sẽ được tìm hiểu về các oxit và cách gọi tên chúng.

II. Bài tập ôn thi giữa học kì 2 Hóa học 8

Trong phần này, chúng ta sẽ thực hiện một số bài tập trắc nghiệm để ôn tập kiến thức đã học. Hãy cùng nhau thử tài với những câu hỏi sau:

Xem thêm:  Công thức tính độ tan

A. Trắc nghiệm

Câu 1:

Khi thu khí hiđro bằng phương pháp đẩy không khí, người ta phải để bình thu:
A. úp xuống
B. ngửa lên
C. nằm ngang
D. theo hướng tuỳ ý.

Câu 2:

Công thức hoá học của oxit tạo bởi S (VI) và O là:
A. SO3
B. SO2
C. (SO2)3
D. (SO3)2

Câu 3:

Thể tích khí oxi cần dùng để đốt cháy hoàn toàn 5,4 g Al là:
A. 3,6 lít
B. 3 lít
C. 3,36 lít
D. 33,6 lít

Câu 4:

Để dập tắt ngọn lửa do xăng dầu cháy, người ta thường dùng cách nào sau đây?
A. Dùng cách 1 hoặc cách 2.
B. Chỉ dùng cách 1.
C. Chỉ dùng cách 2.
D. Dùng cả 3 cách.

Câu 5:

Dãy công thức hoá học nào sau đây đều là oxít?
A. N2O, SO2, NaOH.
B. FeS, N2O, NaOH.
C. Fe2O3, N2O5, SO2.
D. NaCl, Fe2O3, CO2.

Câu 6:

Khí O2 nặng gấp mấy lần khí hiđrô?
A. 4 lần
B. 8 lần
C. 16 lần
D. 32 lần.

Câu 7:

Mệnh đề nào không nói về ứng dụng của hidro?
A. Nạp vào khinh khí cầu.
B. Sản xuất phân đạm.
C. Sản xuất nhiên liệu.
D. Cung cấp cho bệnh nhân khó thở.

B. Tự luận

Bài 1: Lập phương trình hoá học của các phản ứng và cho biết trong các phản ứng sau nào thuộc loại phản ứng hóa hợp? Phản ứng nào thuộc loại phản ứng phân hủy?

 1. H2SO4+ Al(OH)3 → Al2(SO4)3 + H2O
 2. Ba(NO3)2+ Na2SO4 → BaSO4 + NaNO3
 3. KClO3 → KCl + O2
 4. NaHS + KOH → Na2S + K2S + H2O
 5. Fe(OH)2+ O2 + H2O → Fe(OH)3
 6. NO2 + O2 + H2O → HNO3
 7. SO2 + Br2 + H2O → H2SO4 + HBr
 8. Fe3O4 + HCl → FeCl2 + FeCl3 + H2O
 9. FeS + O2 → Fe2O3 + SO2
 10. Fe3O4+ Al → Fe + Al2O3
 11. Fe(OH)3 → Fe2O3 + H2O
 12. KMnO4+ HCl → Cl2 + KCl + MnCl2 + H2O
Xem thêm:  Các loại phản ứng hóa học trong khối 8.

Bài 2: Nhiệt phân hoàn toàn 12,25g KClO3. Tính thể tích khí O2 (ở đktc) thu được?

Bài 3: Muốn điều chế được 48 g O2 thì khối lượng KClO3 cần nhiệt phân là bao nhiêu g?

Bài 4: Muốn điều chế được 2,8 lít O2 (ở đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là bao nhiêu?

Bài 5: Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxit sắt từ Fe3O4 bằng cách dùng O2 oxi hóa sắt ở nhiệt độ cao. Để điều chế được 2,32g Fe3O4 cần dùng:
a/ Bao nhiêu gam sắt?
b/ Bao nhiêu lít khí O2 (ở đktc)?

Bài 6: Đốt cháy hoàn toàn 5,4g nhôm thu được nhôm oxit. Tính:
a. Thể tích khí O2(đktc) cần dùng?
b. Số gam K MnO4 cần dùng để điều chế lượng khí O2 trên?

Bài 7: Gọi tên, phân loại các oxit sau: CuO, Al2O3, CO2, FeO, SO2, SO3, K2O, P2O5, Na2O, CaO, PbO, N2O5, Fe2O3, BaO, NO2, MgO, N2O.

III. Ma trận đề thi giữa kì 2 Hóa học 8

Cuối cùng, chúng ta cùng xem ma trận đề thi giữa kì 2 môn Hóa học lớp 8. Ma trận này gồm các phần câu hỏi và mức độ nhận thức tương ứng. Hãy nắm vững ma trận này để chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp tới.

Đây là những nội dung quan trọng trong đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 8 năm 2022 – 2023. Hãy cùng ôn tập và chuẩn bị thật tốt để có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới.

Xem thêm:  Bài tập tính theo phương trình hóa học

Để biết thêm thông tin chi tiết và cập nhật tin tức về giảng dạy, hãy truy cập THPT An Giang.