Top 100 Đề thi Tiếng Anh lớp 4 năm 2023 (có đáp án)

Photo of author

By THPT An Giang

Chào mừng bạn đến với blog chia sẻ Trường THPT An Giang trong bài viết về ” De thi tiếng anh lớp 4 “. Chúng tôi sẽ cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức dành cho bạn.

Chỉ 100k mua trọn bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Cuối kì 2 bản word có lời giải chi tiết, trình bày đẹp mắt, dễ dàng chỉnh sửa:

Xem thử

  • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án

Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 2 năm 2023 (15 đề)

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match

Bộ đề thi Tiếng Anh mới nhất

Question 4 : Listen and write the missing words or numbers

1. Let’s go to the …………………………..

Great idea!

2. Why do you want to go to the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went to Con Co …………………………

PART 2: READING AND WRITING

Questions 5: Look and read. Put the tick (√) or cross (X) in the box

Question 6: Look and read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers and friends too. I love Tet very much.

Xem thêm:  Phân Tích Chiếc Thuyền Ngoài Xa Đầy Đủ Nhất - Kiến Guru

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

3. We go to Tet market.

4. We visit our grandparents, teachers and friends.

Question 7: Look at the pictures and the letters. Complete the sentences

Question 8: Complete the passage

camera, buy, countryside, friends

Linda and his (1) ……………………… are going to have a picnic next Sunday. They are going to the (2) ……………………….. They are going to (3) ……………………………… some food, fruit and drinks. Linda is going to take a (4) …………………………. so they are going to take some photos. And they are going to have a lot of fun.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

PART 1. LISTENING

Question 1. Listen and number (Nghe và đánh số).

Question 2. Listen and tick √ (Nghe và đánh dấu √)

Question 3: Listen and complete the sentences (Lắng nghe và hoàn thành câu)

1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.

2. What time do you get up?

I get up at __________________.

3. There is a _________________ near my home.

4. What’s your phone number?

It’s ___________________.

PART II. READING AND WRITING

Question 4: Read and tick √(Đọc và dánh dấu)

1. Let’s go to the supermarket. I want to buy some cakes and milk.

2. I want to go to the zoo because I want to see the animals.

3. These shoes are eighty – five thousand dong .

Xem thêm:  Ý nghĩa, cách trồng và chăm sóc cây hoa giấy để cây luôn ra hoa

4. Nam and his father are decorating their house.

Question 5: Matching (Nối câu ở cột A đúng với câu ở cột B)

A

B

Answer

0. What time is it?

a. They are 80.000 dong

0 – d

1. Why do you want to go to the bookshop?

b.Yes, please.

1 –

2. Who is taller?

c. Because I want to buy some pens.

2 –

3. How much are your trousers?

d. It’s seven fifteen.

3 –

4. Would you like some bread?

e. The sister is taller than the mother.

4 –

Question 6: Look at the pictures and the letters. Write the words (Nhìn tranh và viết từ còn thiếu vào chỗ trống)

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue (Điền từ cho sẵn vào chỗ trống).

picnic free seven thirty zoo bookshop

Mai: What time is it, Nga?

Nga: It’s (1)_________________.

Mai: Are you (2) _________________?

Nga: Yes, I am.

Mai: Would you like to go for (3) __________________?

Nga: Sorry, I can’t.

Mai: Why?

Nga: Because I want to go to the (4) __________________ to buy some pens.

Phòng Giáo dục và Đào tạo …..

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2022 – 2023

Môn: Tiếng Anh 4

Thời gian làm bài: 60 phút

Xem thử

Xem thêm các bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 hay khác:

  • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 1 năm 2023 (15 đề)

  • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Học kì 1 năm 2023 (15 đề)

  • Bộ đề thi Tiếng Anh lớp 4 Giữa kì 2 năm 2023 (15 đề)

Xem thêm:  Quản Trị Hành Chính Văn Phòng Là Gì? Có Quan Trọng Không?

Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

  • Hơn 20.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 có đáp án