Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 – 2018

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 – 2018

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 – 2018 là đề thi Giải Toán trên mạng Internet lớp 2 có đáp án đi kèm. Thông qua việc luyện tập với đề thi này sẽ giúp các em học sinh lớp 2 ôn tập và củng cố kiến thức, nhằm đạt kết quả cao trong các vòng tiếp theo của cuộc thi Violympic giải Toán qua mạng lớp 2 năm học 2017 – 2018. Sau đây mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết đề thi.

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10

1/ Tính : 68 – 63 = ……… 75 – 28 = …….. 80 – 65 = ……..

2/ Tổng của 2 só là số tròn chục liền sau số 90, số hạng thứ nhất là 9, Vậy số hạng thứ 2 là: ……………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Cách đây 8 năm chú Tư 45 tuổi. Vậy năm nay chú Tư …………………………….tuổi.

4/ Tìm y, biết : 100 – y = 86. Vậy y = ………………………………………………………

5/ Cho các số 24 ; 43 ; 37 ; 7 ; 70 ; 59 sắp xếp các số đã cho theo thứ tự từ lớn đến bé là:

A. 7 ; 24 ; 37 ; 59 ; 70 B. 7 ; 24 ; 43 ; 37 ; 59 ; 70

C. 70 ; 59 ; 43 ; 37 ; 24 ; 7 D. 90 ; 89 ; 70 ; 50 ; 30 ; 7

6/ Trong các phép tính dưới đây phép tính nào có kết quả lớn nhất:

A. 100 – 9 B. 100 – 98 C. 63 – 48 D. 20 – 5

7/ Cho a8 + 6b …… 39 + ab. Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là: ………………………

Xem thêm:  Tài liệu ôn thi Violympic Toán tiếng Anh lớp 2

8/ Hiệu của 2 số là 16, số bị trừ là 100. Vậy số trừ là:

A. 94 B. 84 C. 64 D. 74

9/ Cho 72 kg + 8kg ……….. 100kg – 16 kg .Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 - 2018

11/ Cách đây 4 năm, Tùng 8 tuổi, Vậy năm nay Tùng có số tuổi mới là: ………………….

12/ Cho 100kg – 8 kg ……. 100 kg – 18kg. Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là: …………..

13/ Gía trị a thỏa mãn : a – 13 = 38 là : a = ……………………………………………….

14/ Hình vẽ bên có …………………..hình tứ giác:

Đề thi Violympic Toán lớp 2 vòng 10 năm 2017 - 2018

15/ Hiệu của 2 số là số lớn nhất có 2 chữ số mà tổng hai chữ số đó bằng 11, số trừ là 8. Vậy số bị trừ là:

…………………………………………………………………………………………………………………

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận