Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Kế hoạch giáo dục môn Công nghệ 6 sách Cánh diều năm 2022 – 2023 bao gồm đầy đủ phụ lục I, II, III theo Công văn 551. Qua đó, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng kế hoạch dạy học, kế hoạch giáo dục cho năm học 2022 – 2023 dễ dàng hơn.

Kế hoạch giáo dục Công nghệ 6 Cánh diều chính là cấu trúc giảng dạy, phân bổ tiết học, phân bổ thời gian kiểm tra toàn bộ năm học 2022 – 2023 môn Công nghệ 6. Bên cạnh đó, thầy cô có thể tham khảo thêm kế hoạch môn Ngữ văn, Địa lí… sách Cánh diều. Mời thầy cô cùng tải miễn phí:

Phụ lục I môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Phụ lục I
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC
(Kèm theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG TH&THCS……..

TỔ KH TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI LỚP 6
(Năm học 2022 – 2023

Nội dung

Yêu cầu cần đạt

Nội dung điều chỉnh

Nhà ở

1. Nêu được vai trò của nhà ở.

2. Nêu được đặc điểm chung của nhà ở.

3. Kể được tên một số vật liệu phổ biến được sử dụng trong xây dựng nhà ở.

4. Mô tả được những đặc điểm cơ bản của ngôi nhà thông minh.

5. Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, có hiệu quả

2. HD tự học nội dung về các bước chính để xây dựng 1 ngôi nhà

5. HDHS thực hiện ở nhà: 1 số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả (chú ý an toàn khi sử dụng năng lượng)

Bảo quản và chế biến thực phẩm

1. Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính

– Trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe con người.

2. Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

3. Trình bày được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.

4. Lựa chọn và chế biến được món ăn không sử dụng nhiệt

5. Trình bày được những vấn đề cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà chế biến món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt, đảm bảo an toàn

Trang phục và thời trang

1. Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

2. Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

3. Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân

4. Bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

2. HDHS tự học

4. HDHS tự học: chú trọng thực hành bảo quản trang phục trong gia đình với sự hỗ trợ của người thân. Chú ý an toàn khi thực hiện.

Đồ dùng điện trong gia đình

1. Nhận biết và nêu được cấu tạo, chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của đồ dùng điện trong gia đình.

2. Sử dụng được các đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

3. Lựa chọn được các đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

2. Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà: Sử dụng một số đồ dùng điện phổ biến trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn

3. Hướng dẫn HS tự học: Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục II môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Phụ lục II
KHUNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC
(Kèm theo Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG TH&THCS…….

TỔ KH TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
MÔN CÔNG NGHỆ KHỐI LỚP 6
(Năm học 2022 – 2023)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 2 Số học sinh:

2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên:……………….; Trình độ đào tạo: Cao đẳng: …….. Đại học:………..; Trên đại học:…….0…… Mức đạt chuẩn nghề nghiệp: Tốt:………….; Khá:……0……….; Đạt:…..0……….; Chưa đạt:……….0………….

3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Thiết bị dạy học

Số lượng

Các bài thí nghiệm/thực hành

Ghi chú

I. Tranh ảnh

1

Vai trò và đặc điểm chung của nhà ở

03

Bài 1. Nhà ở đối với con người

2

Kiến trúc nhà ở Việt Nam

03

3

Xây dựng nhà ở

03

Bài 2. Xây dựng nhà ở

4

Ngôi nhà thông minh

03

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

5

Thực phẩm trong gia đình

03

Bài 5. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng

6

Phương pháp bảo quản thực phẩm

03

Bài 6, 7. Bảo quản và chế biến thực phẩm

7

Phương pháp chế biến thực phẩm

03

8

Trang phục

03

Bài 9. Trang phục trong đời sống

9

Thời trang trong cuộc sống

03

Bài 9. Thời trang

10

Lựa chọn và sử dụng trang phục

03

Bài 10, 11. Sử dụng và bảo quản trang phục

11

Nồi cơm điện

03

Bài 13. Nồi cơm điện

12

Bếp điện

03

Bài 13. Bếp hồng ngoại

13

Đèn điện

03

Bài 12. Đèn điện

II. Video

1

Giới thiệu về bản chất, đặc điểm, một số hệ thống kĩ thuật công nghệ và tương lai của ngôi nhà thông minh.

01

Bài 3. Ngôi nhà thông minh

2

Giới thiệu vệ sinh an toàn thực phẩm, những vấn đề cần quan tâm để đảm bảo an toàn thực phẩm trong gia đình

01

Bài 6, 7. Bảo quản và chế biến thực phẩm

3

Giới thiệu về trang phục, vai trò của trang phục, các loại trang phục, lựa chọn, sử dụng và bảo quản trang phục; thời trang trong cuộc sống.

01

Bài 9. Trang phục trong đời sống

Bài 10. Sử dụng và bảo quản trang phục

4

Giới thiệu về an toàn điện khi sử dụng đồ điện trong gia đình, cách sơ cứu khi người bị điện giật.

01

Khái quát về đồ dùng điện trong gia đình

5

Giới thiệu về năng lượng, năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả.

01

An toàn và tiết kiệm điện năng trong gia đình

III. Thiết bị thực hành

1

Bộ dụng cụ sử dụng trong chế biến món ăn không sử dụng nhiệt.

03

Bài 6, 7. Bảo quản và chế biến thực phẩm

2

Bộ dụng cụ tỉa hoa, trang trí món ăn không sử dụng nhiệt.

03

3

Hộp mẫu các loại vải

03

Bài 9. Trang phục trong đời sống

4

Nồi cơm điện

03

Bài 13. Nồi cơm điện

5

Bếp điện

03

Bài 13. Bếp hồng ngoại

6

Bóng đèn các loại

03

Bài 12. Đèn điện

Xem thêm:  Công nghệ 6 Bài 4: Thực phẩm và dinh dưỡng

4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập(Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)

STT

Tên phòng

Số lượng

Phạm vi và nội dung sử dụng

Ghi chú

1

Phòng học bộ môn Công nghệ

01

Bài 5. Bảo quản và chế biến thực phẩm

Bài Đèn điện

Bài Nồi cơm điện

Bài Bếp hồng ngoại

II. Kế hoạch dạy học (Phân phối chương trình)

STT

Tiết theo PPCT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

1

1

Bài 1. Nhà ở đối với con người (Phần I, II)

2

– Nêu được vai trò của nhà ở.

– Nêu được đặc điểm chung của nhà ở.

2

2

Bài 1. Nhà ở đối với con người (Phần III)

– Nhận biết được một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam

3

3

Bài 2. Xây dựng nhà ở. (Phần I)

2

– Kể được tên một số vật liệu phổ biến được sử dụng trong xây dựng nhà ở.

4

4

Bài 2. Xây dựng nhà ở. (Phần II)

– Mô tả một số bước chính trong xây dựng nhà ở.

5

5

Bài 3. Ngôi nhà thông minh (Phần I)

2

– Nắm được khái niệm nhà ở thông minh và các hệ thống trong ngôi nhà thông minh

6

6

Bài 3. Ngôi nhà thông minh (Phần II)

– Mô tả được những đặc điểm cơ bản của ngôi nhà thông minh.

7

7

Bài 4: Sử dụng năng lượng trong gia đình

– Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, có hiệu quả

8

8

Ôn tập chủ đề 1. Nhà ở

9

9

Bài 5. Thực phẩm và dinh dưỡng. (Phần I)

2

– Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính

– Trình bày được giá trị dinh dưỡng, ý nghĩa của các nhóm thực phẩm đối với sức khỏe con người.

10

10

Bài 5. Thực phẩm và dinh dưỡng. (Phần II)

– Biết cách ăn uống khoa học, hợp lý.

11

11

Kiểm tra giữa kì 1

1

12

12

Bài 6. Bảo quản thực phẩm

3

– Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

– Trình bày được một số phương pháp bảo quản thực phẩm phổ biến.

13

13

Bài 7. Chế biến thực phẩm (I, II)

– Lựa chọn và chế biến được món ăn không sử dụng nhiệt

14

14

Bài 7. Chế biến thực phẩm (III)

– Trình bày được những vấn đề cơ bản về vệ sinh an toàn thực phẩm.

15

15

Thực hành vận dụng. Chế biến thực phẩm. Món rau trộn

1

– Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.

16

16

Ôn tập chủ đề 2

17

17

Kiểm tra Học kì 1

18

18

Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc. Mục 1, 2

2

– Nhận biết được nguồn gốc, đặc điểm của các loại vải thường dùng trong may mặc.

19

19

Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc. Mục 3, 4

– Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may trang phục.

20

20

Bài 9. Trang phục và thời trang. Mục I

1

– Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình.

21

21

Bài 9. Trang phục và thời trang. Mục II

1

– Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống.

22

22

Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục. Mục I

2

– Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân

23

23

Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục mục II (thực hành)

– Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của bản thân

24

24

Bài 11. Bảo quản trang phục

1

– Bảo quản được một số loại hình trang phục thông dụng.

25

25

Ôn tập chủ đề 3

26

26

Kiểm tra giữa học kì 2

3

27

27

Bài 12. Đèn điện. Mục I, II

– Kể được tên và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình.

– Nêu được cách lựa chọn và một số lưu ý khi sử dụng đồ dùng điện trong gia đình an toàn và tiết kiệm.

28

28

Bài 12. Đèn điện. Mục III. Mục IV

– Đọc được thông số kỹ thuật của một số đồ dùng điện.

29

29

Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại. Mục I

2

– Nhận biết và nêu được cấu tạo, chức năng của các bộ phận chính của nồi cơm điện.

– Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của nồi cơm điện.

– Lựa chọn và sử dụng được các loại nồi cơm điện đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

30

30

Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại. Mục II

– Nhận biết và nêu được cấu tạo, chức năng của các bộ phận chính của bếp hồng ngoại.

– Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của bếp hồng ngoại.

– Lựa chọn và sử dụng được các loại bếp hồng ngoại đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

31

31

Bài 14. Quạt điện và máy giặt. Mục I

1

– Nhận biết và nêu được cấu tạo, chức năng của các bộ phận chính của quạt điện.

– Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của quạt điện.

– Lựa chọn và sử dụng quạt điện đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

32

32

Bài 14. Quạt điện và máy giặt. Mục II

2

– Nhận biết và nêu được cấu tạo, chức năng của các bộ phận chính của máy giặt.

– Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của máy giặt.

– Lựa chọn và sử dụng máy giặt đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

33

33

Bài 15. Máy điều hòa không khí một chiều

– Nhận biết và nêu được cấu tao, chức năng của các bộ phận chính của máy điều hòa không khí một chiều.

– Vẽ được sơ đồ khối và mô tả được nguyên lí làm việc của . máy điều hòa không khí một chiều.

– Lựa chọn và sử dụng máy điều hòa không khí một chiều

đúng cách, tiết kiệm, an toàn.

34

34

Ôn tập chủ đề 4

1

35

35

Kiểm tra học kì 2

1

Xem thêm:  Công nghệ 6 Ôn tập chương IV: Đồ dùng điện trong gia đình

III. Kiểm tra, đánh giá định kỳ

Bài kiểm tra, đánh giá

Thời gian

(1)

Thời điểm

(2)

Yêu cầu cần đạt

(3)

Hình thức

(4)

Giữa Học kỳ 1

45 phút

Tuần 9

– Lựa chọn và chế biến được món ăn đơn giản theo phương pháp không sử dụng nhiệt.

– Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa ăn gia đình.

Kiểm tra viết

Cuối Học kỳ 1

45 phút

Tuần 17

-Nêu được vai trò và đặc điểm của nhà ở

– Nhận biết được kiến trúc nhà ở đặc trưng ở Việt Nam.

– Mô tả được các bước chính để xây dựng ngôi nhà

– Nhận diện đặc điểm ngôi nhà thông minh.

– Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng loại và ý nghĩa đối với sức khỏe con người.

– Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm.

– Trình bày được một số phương pháp bảo quản và chế biến thực phẩm.

– Trình bày được phương pháp chế biến thực phẩm có sử dụng nhiệt và phương pháp chế biến không sử dụng nhiệt.

Kiểm tra viết

Giữa Học kỳ 2

45 phút

Tuần 26

-Nhận biết được vai trò của trang phục trong đời sống.

– Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống.

– Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục.

– Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính của đèn điện.

– Lựa chọn đèn điện tiết kiệm được năng lượng và hiệu quả

Kiểm tra viết

Cuối Học kỳ 2

45 phút

Tuần 35

Nhận biết được vai trò của trang phục trong đời sống.

– Phân loại, kể tên được một số trang phục cơ bản dùng trong đời sống.

– Mô tả được một số đặc điểm cơ bản của trang phục làm cơ sở để lựa chọn trang phục.

– Nhận biết được một số loại vải thông dụng được dùng để may

– Nhận biết và nêu được chức năng của các bộ phận chính, vẽ được sơ đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ dùng điện trong gia đình.

– Sử dụng được một số đồ dùng điện trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn.

-Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình

Kiểm tra viết

Xem thêm:  Công nghệ 6 Bài 6: Dự án: Bữa ăn kết nối yêu thương

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….…., ngày….. tháng….. năm 2022

HIỆU TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục III môn Công nghệ 6 sách Cánh diều

PHỤ LỤC III

TRƯỜNG TH&THCS…….
TỔ KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Họ và tên giáo viên: ……….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN
MÔN CÔNG NGHỆ 6
(Năm học 2022 – 2023)

1. Phân phối chương trình

HỌC KÌ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện)

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

1

Bài 1. Nhà ở đối với con người. Mục I, II

1

Tuần 1

Tranh ảnh

Lớp học

2

Bài 1. Nhà ở đối với con người. Mục III

1

Tuần 2

Tranh ảnh

Lớp học

3

Bài 2. Xây dựng nhà ở. Mục I, II

1

Tuần 3

Tranh ảnh, video. Mẫu các loại vật liệu xây dựng

Lớp học

HD tự học nội dung về các bước chính để xây dựng 1 ngôi nhà

4

Bài 2. Xây dựng nhà ở. Mục III

1

Tuần 4

Tranh ảnh, video

Lớp học

5

Bài 3. Ngôi nhà thông minh. Mục I

1

Tuần 5

Tranh ảnh, video

Lớp học

6

Bài 3. Ngôi nhà thông minh. Mục II

1

Tuần 6

Tranh ảnh, video

Lớp học

7

Bài 4. Sử dụng năng lượng trong gia đình

1

Tuần 7

Tranh ảnh, video

Lớp học

HDHS thực hiện ở nhà: 1 số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả (chú ý an toàn khi sử dụng năng lượng)

8

Ôn tập chủ đề 1. Nhà ở

1

Tuần 8

Giấy A0

Lớp học

9

Kiểm tra giữa học kì I

1

Tuần 9

Giấy, bút, đề kiểm tra

Lớp học

10

Bài 5. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng. Mục I

1

Tuần 10

Tranh ảnh, video

Lớp học

11

Bài 5. Thực phẩm và giá trị dinh dưỡng dinh dưỡng. Mục II

1

Tuần 11

Tranh ảnh, video

Lớp học

12

Bài 6. Bảo quản thực phẩm.

1

Tuần 12

Tranh ảnh, video

Lớp học

13

Bài 7. Chế biến thực phẩm. Mục I,II

1

Tuần 13

Tranh ảnh, video

Lớp học

14

Bài 7. Chế biến thực phẩm. Mục III

1

Tuần 14

Tranh ảnh, video

Lớp học

15

Thực hành vận dụng. Chế biến thực phẩm. Món rau trộn

1

Tuần 15

Nguyên liệu và dụng cụ thực hành.

Báo cáo thực hành

Phòng học bộ môn

Hướng dẫn học sinh thực hiện ở nhà chế biến món ăn đơn giản không sử dụng nhiệt, đảm bảo an toàn

16

Ôn tập chủ đề 2

1

Tuần 16

Giấy A0

Lớp học

17

Kiểm tra Học kì 1

1

Tuần 17

Giấy, bút, đề kiểm tra

Lớp học

18

Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc. Mục 1, 2

1

Tuần 18

Tranh ảnh, video

Lớp học

HỌC KÌ II

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm dự kiến thực hiện (có thể điều chỉnh khi thực hiện)

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

Ghi chú

19

Bài 8. Các loại vải thường dùng trong may mặc. Mục 3, 4

1

Tuần 19

Tranh ảnh, video

Lớp học

20

Bài 9. Trang phục và thời trang. Mục I

1

Tuần 20

Tranh ảnh, video

Lớp học

21

Bài 9. Trang phục và thời trang. Mục II

1

Tuần 21

Tranh ảnh, video

Lớp hoc

22

Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục. Mục I

1

Tuần 22

Tranh ảnh, video

Lớp học

23

Bài 10. Lựa chọn và sử dụng trang phục mục II(thực hành)

1

Tuần 23

Tranh ảnh, nguyên liệu và dụng cụ thực hành.

Báo cáo thực hành

Phòng học bộ môn

24

Bài 11. Bảo quản trang phục

1

Tuần 24

Tranh ảnh.

Lớp học

HDHS tự học: chú trọng thực hành bảo quản trang phục trong gia đình với sự hỗ trợ của người thân. Chú ý an toàn khi thực hiện.

25

Ôn tập chủ đề 3

1

Tuần 25

Giấy A0

Lớp học

26

Kiểm tra giữa học kì 2

1

Tuần 26

Giấy, bút, đề kiểm tra

Lớp học

27

Bài 12. Đèn điện. Mục I, II

1

Tuần 27

Tranh ảnh, đèn điện

Lớp học

28

Bài 12. Đèn điện. Mục III. Mục IV

1

Tuần 28

Tranh ảnh, đèn điện

Lớp học

– Hướng dẫn HS thực hiện ở nhà: Sử dụng một số đồ dùng điện phổ biến trong gia đình đúng cách, tiết kiệm và an toàn

– Hướng dẫn HS tự học: Lựa chọn đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình

29

Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại. Mục I

1

Tuần 29

Tranh ảnh, nồi cơm điện

Lớp học

30

Bài 13. Nồi cơm điện và bếp hồng ngoại. Mục II

1

Tuần 30

Tranh ảnh, bếp hồng ngoại

Lớp học

31

Bài 14. Quạt điện và máy giặt. Mục I

1

Tuần 31

Tranh ảnh, quạt điện

Lớp học

32

Bài 14. Quạt điện và máy giặt. Mục II

1

Tuần 32

Tranh ảnh

Lớp học

33

Bài 15. Máy điều hòa không khí một chiều

1

Tuần 33

Tranh ảnh

Lớp học

34

Ôn tập chủ đề 4

1

Tuần 34

Giấy A0

Lớp học

35

Kiểm tra học kì 2

1

Tuần 35

Giấy, bút, đề kiểm tra

Lớp học

2. Nhiệm vụ khác (nếu có):(Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

….. ngày …..tháng ….năm 2022

GIÁO VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận