KHTN Lớp 6 Bài 15: Khóa lưỡng phân

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: KHTN Lớp 6 Bài 15: Khóa lưỡng phân

Giải bài tập SGK KHTN Lớp 6 Bài 15 giúp các em học sinh trả lời các câu hỏi hình thành kiến thức và phần luyện tập vận dụng sách Cánh diều 6. Đồng thời hiểu được kiến thức về khóa lưỡng phân.

Soạn Khoa học tự nhiên 6 Bài 15 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK trang 89 →91. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt môn KHTN. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

I. Phần mở đầu

❓ Em hãy giúp hai bạn ở hình 15.1 phân chia các loại đồ vật thành từng nhóm theo màu sắc và hình dạng.

Trả lời:

– Theo màu sắc:

  • Màu vàng
  • Màu xanh
  • Màu đỏ

– Theo hình dạng:

  • Hình cầu
  • Hình lập phương
  • Hình chóp

II. Sử dụng khóa lưỡng phân trong phân loại sinh học

❓ Quan sát hình 15.2 và khoá lưỡng phân (bảng 15.1), thực hiện từng bước của khoá lưỡng phân như hướng dẫn dưới đây.

– Bước 1a và 1b: Chia động vật thành hai nhóm: động vật sống trên cạn và động vật sống dưới nước. Đối chiếu trên hình 15.2, em sẽ nhận ra được động vật sống dưới nước là cá vàng.

– Bước 2a và 2b: Chia nhóm động vật sống trên cạn thành hai nhóm: động vật có tai nhỏ và động vật có tai lớn. Nhận ra được động vật trên cạn, tai lớn là thỏ.

Xem thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 55: Ngân Hà

– Bước 3a và 3b: Nhận ra động vật trên cạn, có tai nhỏ gồm có: động vật không thể sủa là mèo và động vật có thể sủa là chó.

Những đặc điểm nào của sinh vật đã được sử dụng để phân loại động vật trong khoá lưỡng phân trên?

Trả lời 

Các đặc điểm về: môi trường sống (trên cạn/ dưới nước), kích thước, hình dáng tai (nhỏ/lớn), có thể sủa/không thể sủa

❓  Hãy hoàn thiện khoá lưỡng phân (bảng 15.2) để xác định tên mỗi loài cây, dựa vào đặc điểm lá cây trong hình 15.3.

Các bước Đặc điểm Tên cây
1a1b Lá không xẻ thành nhiều thùy
Lá xẻ thành nhiều thùy hoặc lá xẻ thành nhiều lá con
2a2b Lá có méo lá nhẵn
Lá có mép lá răng cưa
3a3b Lá xẻ thành nhiều thùy, các thùy xẻ sâu
Lá xẻ thành nhiều thùy là những lá con, xếp dọc hai bên cuống lá

Trả lời:

Bảng 15.2

Các bước Đặc điểm Tên cây
1a1b Lá không xẻ thành nhiều thùy Lá bèo, lá cây ô rô
Lá xẻ thành nhiều thùy hoặc lá xẻ thành nhiều lá con Lá cây sắn, lá cây hoa hồng
2a2b Lá có méo lá nhẵn Lá bèo, lá cây sắn
Lá có mép lá răng cưa Lá cây ô rô, lá cây hoa hồng
3a3b Lá xẻ thành nhiều thùy, các thùy xẻ sâu Lá cây sắn
Lá xẻ thành nhiều thùy là những lá con, xếp dọc hai bên cuống lá Lá cây hoa hồng
Xem thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 41: Biểu diễn lực

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận