KHTN Lớp 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: KHTN Lớp 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

Giải KHTN 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời câu hỏi mở đầu, luyện tập, vận dụng, câu hỏi thảo luận cùng 4 bài tập trang 168, 169, 170, 171 sách Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo.

Qua đó, còn giúp các em thực hiện thí nghiệm chứng minh độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo…. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 39 Chủ đề 9: Lực. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn:

Giải Khoa học tự nhiên Lớp 6 Bài 39: Biến dạng của lò xo. Phép đo lực

Câu hỏi mở đầu Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo bài 39

Để thuận lợi trong việc xác định khối lượng của vật, các nhà sản xuất đã chế tạo ra những chiếc cân xách tay gọn nhẹ. Những chiếc cân này hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?

Chiếc cân xách tay

Trả lời:

Những chiếc cân xách tay hoạt động dựa trên nguyên tắc: Đàn hồi của lò xo.

Độ dãn của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo. Khi độ biến dạng của lò xo trong chiếc cân tăng (giảm) n lần thì khối lượng của vật cần cân cũng tăng (giảm) n lần.

Xem thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 4: Sử dụng kính hiển vi quang học

Câu hỏi thảo luận Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo bài 39

Câu 1

Tiến hành thí nghiệm như mô tả bên và cho biết nhận xét về sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình thí nghiệm.

Lò xo

Trả lời:

Nhận xét: sự thay đổi chiều dài của lò xo trong quá trình thí nghiệm phụ thuộc vào sự thay đổi khối lượng quả nặng được treo ở đầu dưới của lò xo. Lò xo càng dãn ra dài hơn nếu treo thêm quả nặng vào đầu dưới lò xo

Câu 2

Hãy tính độ dãn của lò xo khi treo 1,2,3 quả nặng rồi ghi kết quả theo mẫu bảng 39.1. Em có nhận xét gì về mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng vật treo?

Bảng 39.1

Trả lời:

Học sinh thực hành thí nghiệm, ghi lại kết quả đo được và tự hoàn thành bảng.

Nhận xét: Mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng vật treo: tỉ lệ thuận với nhau

Câu 3

Hãy quan sát một lực kế lò xo và cho biết các thao tác sử dụng đúng khi thực hiện các phép đo lực.

Trả lời:

Thao tác sử dụng đúng khi thực hiện các phép đo lực:

  • Ước lượng giá trị lực cần đo để lựa chọn lực kế phù hợp.
  • Hiệu chỉnh lực kế.
  • Cho lực cần đo tác dụng vào đầu có gắn móc của lò xo lực kế.
  • Cầm vỏ của lực kế sao cho lò xo của lực kế nằm dọc theo phương của lực cần đo.
  • Đọc và ghi kết quả đo, kết quả đo là số chỉ gần nhất với kim chỉ thị.
Xem thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 7: Thang nhiệt độ Celsius. Đo nhiệt độ

Câu 4

Móc một khối gỗ vào lực kế lò xo và kéo cho khối gỗ chuyển động. Lúc khối gỗ chuyển động ổn định thì lực kéo khối gỗ là bao nhiêu?

Trả lời:

Học sinh tự thực hiện và ghi lại kết quả.

Giải Khoa học tự nhiên Lớp 6 Bài 39 phần Luyện tập

Một lò xo có chiều dài tự nhiên 12 cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo có gắn một quả nặng khối lượng 50g. Khi quả nặng nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 15cm. Cho rằng độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo. Khi treo quả nặng có khối lượng 100g vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu?

Trả lời:

Độ dãn của lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 50g là:

15 – 12 = 3 cm

Khi treo vật có khối lượng 50g thì lò xo dãn 3 cm.

=> Khi treo vật có khối lượng 100g thì lò xo dãn ? cm.

Vì độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng của vật treo do đó khi treo vật có khối lượng 100 g thì lò xo dãn ra một đoạn là: frac{100.3}{50}=6cm

Vậy chiều dài của lò xo khi treo quả nặng có khối lượng 100g là: 12 + 6 = 18 (cm)

Giải Khoa học tự nhiên Lớp 6 Bài 39 phần Vận dụng

Hãy sử dụng lực kế để đo lực nâng hộp bút của em lên khỏi mặt bàn.

Trả lời:

Học sinh tự thưc hiện thí nghiệm và đọc kết quả trên số chỉ gần nhất với kim chỉ thị.

Ví dụ: lực nâng hộp bút lên khỏi mặt bàn: 3 N.

Giải bài tập Khoa học tự nhiên 6 Chân trời sáng tạo bài 39

Bài 1

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa.

Xem thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 24: Thực hành: Quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

A. khối lượng của vật bằng 2 g.

C. khối lượng của vật bằng 1 g.

B. trọng lượng của vật bằng 2 N.

D. trọng lượng của vật bằng 1 N.

Đáp án: B

Bài 2

Nếu treo vật có khối lượng 1 kg vào một cái “cân lò xo” thì lò xo của cân có chiều dài 10 cm. Nếu treo vật có khối lượng 0,5 kg thì lò xo có chiều dài 9 cm. Hỏi nếu treo vật có khối lượng 200 g thì lò xo sẽ có chiếu dài bao nhiêu?

Đáp án:

Độ biến dạng của lò xo khi treo vật có khối lượng 0,5kg là: 10 – 9 = 1 (cm)

Độ dài ban đầu của lò xo là: 9 – 1 = 8 (cm)

Tóm tắt:

0.5kg = 500g : 1 cm

200g : … cm

Độ biến dạng của lò xo khi treo vật có khối lượng 200g là: 200 x 1 : 500 = 0,4 (cm)

Vậy khi treo vật có khối lượng 200g thì lò xo có chiều dài là: 8 + 0,4 = 8,4 (cm)

Bài 3

Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài tự nhiên 20 cm. Khi treo các vật có khối lượng m khác nhau vào lò xo thì chiếu đài của lò xo là l được ghi lại trong bảng dưới đây. Hãy ghi chiều dài của lò xo vào các ô có khối lượng m tương ứng trong bảng sau:

Đáp án:

Hoàn thành bảng:

m(g) 20 40 50 60
l (cm) 22 24 25 26

Bài 4

Một lò xò có chiều dài tự nhiên 10cm được treo thẳng đứng, đầu dưới của lò xo treo một quả cân có khối lượng 50 g. Khi quả cân nằm cân bằng thì lò xo có chiều dài 12 cm. Hỏi khi treo 2 quả cân như trên vào lò xo thì chiều dài của lò xo là bao nhiêu? Cho biết độ dãn của lò xo tỉ lệ thuận với khối lượng vật treo.

Đáp án:

Độ biến dạng của lò xo khi treo quả cân có khối lượng 50g là: 12 – 10 = 2(cm)

Tóm tắt:

50g : 2cm

2 x 50g : …cm

Độ biến dạng của lò xo khi treo 2 quả cân có khối lượng 50g là: (2 x 50) x2 : 50 = 4(cm)

Chiều dài của lò xo khi treo 2 quả cân có khối lượng 50g là: 10 + 4 = 14(cm)

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận