Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 27

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]
Nội dung đang xem: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 27 gồm môn Toán, Tiếng Việt cho cả 3 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi học kì 1 cho học sinh của mình.

Với ma trận đề thi học kì 1 lớp 2, thầy cô sẽ chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi chất lượng cuối học kì 1 năm 2022 – 2023 sắp tới đạt kết quả cao. Chi tiết mời thầy cô cùng tải miễn phí bài viết về tham khảo:

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề kiểm tra kì I môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng số câu
1 Số và phép tính Số câu 03 02 01 06
Câu số 1, 2, 3 4, 7 10
2 Hình học và đo lường Số câu 01 02 01 04
Câu số 5 6, 8 9
Tổng số câu 04 04 02 10
Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 27

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra cuối năm học Toán 2

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng số câu
1 Số và phép tính Số câu 03 03 01 07
Câu số
2 Hình học và đo lường Số câu 01 01 02
Câu số
3 Một số yếu tố thống kê và xác suất Số câu 01 01
Câu số
Tổng số câu 04 04 02 10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Cánh diều

Năng lực, phẩm chất Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL TNKQ TL
Số học Số câu 2 1 3 3 1 5 5
Câu số 1
(1,2)
5 1 (3, 4); 2 4, 6, 7 8
Số điểm 1 1 2 4 0,5 3 5,5
Đại lượng Số câu 1 1 0
Câu số 3
Số điểm 0,5 0,5 0
Yếu tố hình học Số câu 1 0 1
Câu số 9
Số điểm 1 0 1
Tổng Số câu 2 1 4 3 0 2 6 6
Số điểm 1 1 2,5 4 0 1,5 7,5 2,5

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Chân trời sáng tạo

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
1 Số và phép tính Số câu 03 02 01 06
Câu số 1, 2, 3 4, 9 10
Số điểm 3 2 1 06
2 Hình học và đo lường Số câu 01 02 01 04
Câu số 7 5, 6 8
Số điểm 1 2 1 04
Tổng Số câu 04 04 02 10

Số điểm

04

04

02

10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

Môn: Toán – Khối lớp: 2 Năm học: 2022-2023

Xem thêm:  Bộ đề ôn thi học kì 2 môn Toán 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

Số câu, số điểm, thành tố năng lực

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

1

1

2

2

1

4

3

Số điểm

1

1

2

2

1

4

3

Câu số

1

7

4,5

8,9

6

1,4,5,6

7,8,9

Thành tố năng lực

– TDTH

– GQVĐ

– MHH

– TDTH

– GQVĐ

– GTTH

– TDTH

– GQVĐ

– TDTH

– GQVĐ

– GTTH

– TDTH

– GQVĐ

Đại lượng, đo đại lượng

Số câu

2

2

Số điểm

2

2

Câu số

2,3

2,2

Thành tố năng lực

– TDTH

– GQVĐ

– MHH

Yếu tố hình học

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Câu số

10

10

Thành tố năng lực

– TDTH

– GQVĐ

– GTTH

Tổng cộng

Số câu

3

1

2

2

1

1

6

4

Số điểm

3

1

2

2

1

1

6

4

Các thành tố năng lực được kí hiệu trong ma trận đề:

  • Năng lực tư duy và lập luận toán học: Kí hiệu là TDTH
  • Năng lực giải quyết vấn đề: Kí hiệu là GQVĐ
  • Năng lực giao tiếp toán học: Kí hiệu là GTTH
  • Mô hình hóa Toán học: MHH.

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2 theo Thông tư 27

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Cánh diều

MA TRẬN MÔN TIẾNG VIỆT
Năm học 2022 – 2023

Bài kiểm tra đọc

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL

1

Kiến thức

Số câu

02

01

01

04

Câu số

6, 9

7

8

Số điểm

1

1

1

3

2

Đọc hiểu văn bản

Số câu

04

01

05

Câu số

1, 2, 3, 4

5

Số điểm

2

1

3

Tổng số câu

04

02

01

02

01

09

Tổng số điểm

2,0

1,0

1,0

1,0

1,0

6,0

Xem thêm:  Ma trận đề thi học kì 1 lớp 2 năm 2022 - 2023 sách Cánh diều

Bảng ma trận đề KTĐK cuối học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 2
Năm học 2022 – 2023

Bài kiểm tra viết

TT Chủ đề Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL

1

Bài viết 1

Số câu

1

1

Câu số

1

Số điểm

4

4

2

Bài viết 2

Số câu

1

1

Câu số

2

Số điểm

6

6

Tổng số câu

1

1

2

Tổng số điểm

4

6

10

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Chân trời sáng tạo

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

1

Đọc hiểu văn bản:

– Biết trả lời được một số câu hỏi trong nội dung bài đọc. Liên hệ được với bản thân, thực tiễn bài học.

– Hiểu nội dung bài đọc.

Số câu

03

01

0

04

Câu số

1, 2, 3

4

0

Số điểm

1.5đ

0.5đ

2

Kiến thức Tiếng Việt:

– Biết xác định mẫu câu và đặt câu hỏi kiểu câu Để làm gì?

– Biết cách dùng dấu chấm, dấu phẩy, dấu chấm than, dấu chấm hỏi.

Số câu

0

01

01

02

Câu số

0

5

6

Số điểm

0.5đ

0.5đ

Tổng

Số câu

03

02

01

06

Số điểm

1.5đ

0.5đ

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 2 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Mạch KT – KN

Các thành tố năng lực

Yêu cầu cần đạt

Số câu, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc hiểu

Năng lực ngôn ngữ.

Năng lực giải quyết vấn đề.

Đọc thầm câu hỏi và trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận về nội dung bài đọc.

Số câu

1

1

1

1

Câu số

1

2

3

4

Số điểm

1

1

1

1

Tổng

Số câu

1

1

1

1

  • Lượt tải: 7.959
  • Lượt xem: 38.592
  • Dung lượng: 114,3 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận