Ngân hàng câu hỏi tập huấn Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Ngân hàng câu hỏi tập huấn Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều

Ngân hàng câu hỏi tập huấn Công nghệ lớp 6 sách Cánh diều giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng trả lời 15 câu hỏi trắc nghiệm môn Công nghệ 6 trong chương trình tập huấn sách giáo khoa lớp 6 mới.

Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm đáp án môn Giáo dục thể chất, Khoa học tự nhiên, cùng hướng dẫn xem bộ sách giáo khoa lớp 6 mới để tìm hiểu trước về các bộ sách mới. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đáp án trắc nghiệm tập huấn Công nghệ 6 sách Cánh diều

Câu 1: Năng lực đặc thù nào sau đây của môn Công nghệ là nền tảng cho sự phát triển các năng lực công nghệ khác của học sinh?

A. Sử dụng công nghệ
B. Giao tiếp công nghệ
C. Nhận thức công nghệ ok
D. Thiết kế công nghệ

Câu 2: Theo quy định của Chương trình Giáo dục phổ thông môn Công nghệ năm 2018, môn Công nghệ góp phần hình thành và phát triển ở học sinh.

A. 3 năng lực chung và 4 năng lực đặc thù
B. 3 năng lực chung và 5 năng lực đặc thùok
C. 6 năng lực chung và 4 năng lực đặc thù
D. 6 năng lực chung và 5 năng lực đặc thù

Câu 3: Yêu cầu cần đạt “Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với điều kiện gia đình” của chủ đề Đồ dùng điện trong gia đình, môn Công nghệ 6 nhằm hình thành và phát triển ở học sinh năng lực gì?

Xem thêm:  Công nghệ 6 Ôn tập chương III: Trang phục và thời trang

A. Đánh giá công nghệok
B. Sử dụng công nghệ
C. Thiết kế công nghệ
D. Giao tiếp công nghệ

Câu 4: Cấu trúc của sách giáo khoa Công nghệ 6 Cánh Diều gồm

A. 3 chủ đề, 14 bài học, 3 bài ôn tập
B. 3 chủ đề, 15 bài học, 3 bài ôn tập
C. 4 chủ đề, 14 bài học, 4 bài ôn tập
D. 4 chủ đề, 15 bài học, 4 bài ôn tậpok

Câu 5: Chủ đề nào trong sách giáo khoa Công nghệ 6 Cánh Diều có thời lượng phân bổ 7 tiết?

A. Nhà ở
B. Bảo quản và chế biến thực phẩmok
C. Trang phục và thời trang
D. Đồ dùng điện trong gia đình

Câu 6: Các hoạt động trong bài học sách giáo khoa Công nghệ 6 Cánh Diều gồm

A. 3 hoạt động
B. 4 hoạt động
C. 5 hoạt độngok
D. 6 hoạt động

Câu 7: Mục tiêu của môn Công nghệ 6 Cánh Diều hình thành cho học sinh những tri thức về

A. Công nghệ trong phạm vi trường học
B. Công nghệ trong phạm vi gia đìnhok
C. Công nghệ trong phạm vi xã hội
D. Công nghệ trong các lĩnh vực sản xuất

Câu 8: Nội dung bài ôn tập cuối mỗi chủ đề môn Công nghệ 6 Cánh Diều gồm:

A. 1 phần
B. 2 phầnok
C. 3 phần
D. 4 phần

Câu 9: Năng lực đặc thù trong chương trình Công nghệ 6 là

A. Tự chủ và tự học
B. Giao tiếp và hợp tác
C. Giải quyết vấn đề và sáng tạo
D. Sử dụng công nghệok

Câu 10: “Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia đình tiết kiệm, hiệu quả” là yêu cầu cần đạt được của chủ đề nào trong sách giáo khoa Công nghệ 6 Cánh Diều?

Xem thêm:  Công nghệ 6 Bài 9: Sử dụng đồ dùng điện trong gia đình

A. Nhà ởok
B. Bảo quản và chế biến thực phẩm
C. Trang phục và thời trang
D. Đồ dùng điện trong gia đình

Câu 11: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, số tiết qui đổi tối thiểu dành cho kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Công nghệ 6 là bao nhiêu?

A. 2 tiết
B. 4 tiếtok
C. 6 tiết
D. 8 tiết

Câu 12: Khi xây dựng câu hỏi đánh giá kết quả học tập môn Công nghệ 6, mức độ yêu cầu nào dưới đây được ưu tiên sử dụng để đánh giá học sinh giỏi?

A. Nhận biết
B. Thông hiểu
C. Vận dụng
D. Vận dụng caook

Câu 13: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các thiết bị dạy học tối thiểu đối với môn Công nghệ 6 gồm những gì?

A. Tranh giáo khoa
B. Các video
C. Thiết bị thực hành và thiết bị dùng chung
D. Tất cả các phương án trênok

Câu 14: Các bài học trong sách giáo khoa Công nghệ 6 Cánh Diều được thiết kế theo hướng

A. Tích hợp lí thuyết và thực hành
B. Tích hợp giáo dục môi trường, sử dụng công nghệ an toàn, tiết kiệm năng lượng, hướng nghiệp
C. Tạo động cơ, hứng thú học tập, tìm tòi và khám phá khoa học
D. Tất cả các phương án trênok

Câu 15: Cấu trúc hoạt động trong kế hoạch bài dạy (giáo án) theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT gồm các nội dung:

A. Mục tiêu, nội dung, giao nhiệm vụ học tập sản phẩm và tổ chức thực hiện
B. Mục tiêu, nội dung, báo cáo, thảo luận và tổ chức thực hiện
C. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm và tổ chức thực hiệnok
D. Mục tiêu, nội dung, sản phẩm và kết luận, nhận định

Xem thêm:  Công nghệ 6 Bài 7: Trang phục

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận