200 Đề thi Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án, mới nhất)

Photo of author

By THPT An Giang

Chào mừng bạn đến với blog chia sẻ Trường THPT An Giang trong bài viết về ” ôn tiếng việt lớp 3 “. Chúng tôi sẽ cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức dành cho bạn.

Bộ 100 Đề thi Tiếng Việt lớp 3 năm học 2022 – 2023 mới nhất đầy đủ Học kì 1 và Học kì 2 gồm đề thi giữa kì, đề thi học kì có đáp án chi tiết, cực sát đề thi chính thức giúp học sinh ôn luyện & đạt điểm cao trong các bài thi Tiếng Việt 3.

Mục lục Đề thi Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án, mới nhất)

Xem thử Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem thử Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem thử Đề Tiếng Việt 3 CD

Chỉ 150k mua trọn bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vào tk: 0711000255837 – NGUYEN THANH TUYEN – Ngân hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin tới Zalo VietJack Official – nhấn vào đây để thông báo và nhận giáo án
 • Top 30 Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2022-2023 có đáp án (cả ba sách)

  Xem đề thi

Xem thêm:  Top 12 Bài văn phân tích khổ thơ đầu bài "Sang thu" của Hữu Thỉnh

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 – Kết nối tri thức

– Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 – Cánh diều

– Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

– Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi Tiếng Việt lớp 3 – Chân trời sáng tạo

– Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề thi Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề thi Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Xem thêm:  Thư của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi các nhà giáo, cán bộ

– Đề thi Toán lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề thi Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo

  Xem đề thi

– Đề thi Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề thi Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo có đáp án (4 đề)

  Xem đề thi

Xem thử Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem thử Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem thử Đề Tiếng Việt 3 CD

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả ba sách)

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả ba sách)

Xem thêm:  (SGK + VBT) Toán lớp 3 trang 105 Kết nối tri thức, Cánh diều

Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 20 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả ba sách)

 • Bài tập cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả ba sách)

Lưu trữ: Đề thi Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem thử Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem thử Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem thử Đề Tiếng Việt 3 CD

Xem thêm đề thi các môn học lớp 3 chọn lọc, có đáp án hay khác:

 • Mục lục Đề thi Toán lớp 3
 • Mục lục Đề thi Tiếng Anh 3
 • Mục lục Đề thi Tin học lớp 3

Đã có lời giải bài tập lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 3 Cánh diều