Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2023

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2023

Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2023. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện đầu tiên và bắt buộc để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Hồ sơ, thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư năm 2023 được thực hiện ra sao? Mời các bạn tham khảo chi tiết hướng dẫn tại bài viết sau.

Bạn đang xem: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 2023

1. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là gì?

Giấy chứng nhận đầu tư hay Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là văn bản, bản điện tử ghi nhận thông tin đăng ký của nhà đầu tư về dự án đầu tư. (Theo Luật Đầu tư 2014)

Đây là giấy phép hoạt động được các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp cho các tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài đáp ứng đủ điều kiện để tiến hành các hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là điều kiện đầu tiên và bắt buộc để thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Xem thêm:  Đến 31/3, những thuê bao di động không chuẩn hóa thông tin sẽ bị khóa
Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư
Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư

2. Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư năm 2023

Trình tự, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Nhà đầu tư nước ngoài cần chuẩn bị những giấy tờ và tài liệu liên quan đến nội dung điều chỉnh theo quy định của Luật Đầu tư 2020, được hướng dẫn bởi Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. Chi tiết được đề cập tại mục 3

Bước 2: Nộp hồ sơ.

Nhà đầu tư tiến hành nộp hồ sơ tại Cơ quan đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

Bước 3: Cơ quan nhà nước thẩm định hồ sơ.

  • Khi nhận đầy đủ hồ sơ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ tiến hành thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư.
  • Nếu hồ sơ chưa đầy đủ hoặc không chính xác, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ yêu cầu Nhà đầu tư sửa đổi, bổ sung.

Bước 4: Nhận kết quả.

Trường hợp hồ sơ đã hợp lệ, Cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp Giấy chứng nhận đầu tư đã điều chỉnh cho Nhà đầu tư.

3. Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đầu tư

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài căn cứ vào Điều 63 Luật đầu tư 2020 bao gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

Xem thêm:  Tra cứu khu vực ưu tiên 2023

b) Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

c) Báo cáo tình hình hoạt động của dự án đầu tư đến thời điểm nộp hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

d) Quyết định điều chỉnh hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo quy định tại Điều 59 của Luật này hoặc các văn bản quy định tại điểm e khoản 1 Điều 57 của Luật này;

đ) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

e) Văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của nhà đầu tư trong trường hợp điều chỉnh tăng vốn đầu tư ra nước ngoài. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

– Một số tài liệu khác liên quan đến các nội dung điều chỉnh như: đề xuất dự án đầu tư; bản sao báo cáo; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; đề xuất nhu cầu sử dụng đất/bản sao hợp đồng thuê địa điểm; Giải trình về sử dụng công nghệ (Điểm d Khoản 2 Điều 40 Luật Đầu tư 2014).

4. Mẫu văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Tải mẫu văn bản tại link bài viết sau:

Mời bạn đọc tham khảo các bài viết liên quan tại mục Doanh nghiệp mảng Hỏi đáp pháp luật của Trường Tiểu học Thủ Lệ.

Xem thêm:  Vknet là gì? Cuộc gọi từ Vknet có lừa đảo không?

Đăng bởi: Blog Trường Tiểu học Thủ Lệ

Chuyên mục: Hỏi Đáp

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Tổng Hợp