Tiếng Anh 10 Unit 6: 6A Vocabulary

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 6: 6A Vocabulary

Tiếng Anh 10 Unit 6: 6A Vocabulary giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 70, 71 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 6: Money trước khi đến lớp.

Soạn 6A Vocabulary Unit 6 lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Friends Global 10 trang 70, 71. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 6A Vocabulary trang 70, 71, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Giải Tiếng Anh 10 Unit 6: 6A Vocabulary

Bài 1

Speaking. Work in pairs. Look at the photos. Guess which of the items is the most expensive and which is the least expensive. (Nói. Làm việc theo cặp. Nhìn vào những bức ảnh. Đoán xem món nào đắt nhất và món nào ít tốn kém nhất)

– Nike trainers are the least expensive. (Giày thể thao Nike là món đồ ít tốn kém nhất)

Bài 2

Read aloud the numbers and currencies below. What other currencies do you know? (Đọc to các con số và đơn vị tiền tệ bên dưới. Bạn biết những loại tiền tệ nào khác?)

Gợi ý:

Numbers and currencies (Con số và đơn vị tiền tệ)

$500 – five hundred dollars (500 đô la Mỹ)

€3,500 = three thousand five hundred / three and a half thousand euros (3.500 đồng tiền chung Châu Âu)

500,000* = five hundred thousand Vietnamese dong (500 nghìn VNĐ)

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7D: Compare types of communication

£1 million = a million pounds (một triệu bảng Anh)

¥3.5 billion = three point five / three and a half billion yen (3.5 yên Nhật)

Bài 3

Listen to the descriptions of the items in exercise 1. Complete the prices using the numbers below. Which is the most surprising, in your opinion? (Nghe mô tả về các món đồ trong bài tập 1. Hoàn thành giá bán bằng cách sử dụng các con số bên dưới. Theo bạn thì món đồ nào là đáng ngạc nhiên nhất?)

Đáp án:

1. 10,000

2. 6,850

3. 12,000

4. 5,400

– I think the most surprising one is the Yunbari King melons because they cost a lot of money. (Tôi nghĩ món đồ đáng ngạc nhiên nhất là quả dưa Yubari King vì nó đáng giá rất nhiều tiền)

Nội dung bài nghe:

1. This is a kind of mushroom called a white truffle. It is highly priced in cooking and the best one can cost over 10,000 euro per kilogram. A single white truffle was once sold for over 230,000 euro. You might think that’s a lot of money to pay for a mushrooom, but truffles are very rare and only grow for a couple of months each year.

2. This pen, called the Mont Blanc Lorenzo di Medici fountain pen, costs £6,850. It’s made of sterling silver and is engraved by hand.

3. This pair of melons cost over two million yen at an auction in Japan. That’s £12,000! Fruit is a popular gift in Japan to say thank you to a friend or to your boss at work. Melons need to be perfectly round and exactly the right colour. Perfect apples and strawberries are also popular gifts – but these ‘Yubari King melons’ are the most expensive.

4. These are Nike trainers dipped in real gold! They were created by the designer ‘Just Another Rich Kid’. He created five pairs of these Nike Air Dunks for $5,400 each. The New York based artist – real name Ken Courtney – created the glitzy shoes as part of a collection called ‘Indulgences (for the man who has everything)’.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8C: Make predictions

Hướng dẫn dịch:

1. Đây là một loại nấm được gọi là nấm truffle trắng. Nó có giá trị cao trong nấu nướng và loại tốt nhất có thể có giá trên 10.000 euro/kg. Một cây nấm truffle trắng từng được bán với giá hơn 230.000 euro. Chắc hẳn bạn nghĩ rằng phải trả rất nhiều tiền để mua một cây nấm mèo, nhưng nấm này rất hiếm và chỉ mọc trong vài tháng mỗi năm.

2. Chiếc bút này có tên là bút máy Mont Blanc Lorenzo di Medici, có giá 6.850 bảng Anh. Nó được làm bằng bạc sterling và được khắc bằng tay.

3. Cặp dưa này có giá hơn hai triệu yên trong một cuộc đấu giá ở Nhật Bản. Bằng với 12.000 bảng Anh! Trái cây là một món quà phổ biến ở Nhật Bản để thay lời cảm ơn tới bạn bè hoặc sếp của bạn. Dưa cần phải tròn đều và đúng màu. Táo và dâu tây đẹp cũng là những món quà phổ biến – nhưng loại ‘dưa Yubari King’ này là đắt nhất.

4. Đây là những đôi giày thể thao của Nike được nhúng vàng thật! Chúng được tạo ra bởi nhà thiết kế ‘Just Another Rich Kid’. Anh ấy đã tạo ra 5 đôi Nike Air Dunks với giá $ 5,400 mỗi đôi. Nghệ sĩ người New York – tên thật là Ken Courtney – đã tạo ra những đôi giày quyến rũ như một phần của bộ sưu tập mang tên ‘Indulgences (dành cho người đàn ông sở hữu mọi thứ)’.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 9: Speaking

Bài 4

Vocabulary. Work in pairs. Where would you buy the items in exercise 1? Match them with four of the shops and services below. 

Bài nghe:

Listen and check. (Từ vựng. Làm việc theo cặp. Bạn sẽ mua những món đồ trong bài tập 1 ở đâu? Ghép chúng với bốn trong số các cửa hàng và dịch vụ bên dưới. sau đó

Shops and services (Cửa hàng và dịch vụ)

baker’s

(cửa hàng đồ làm bánh)

cosmetics store

(cửa hàng mỹ phẩm)

bank

(ngân hàng)

deli (delicatessen)

(cửa hàng đặc sản)

butcher’s

(cửa hàng thịt)

DIY store

(cửa hàng đồ hand-made)

charity shop

(cửa hàng tình nguyện)

estate agent’s

(đại lý BĐS)

chemist’s

(hiệu thuốc)

florist’s

(tiệm hoa)

coffee shop

(quán cà phê)

garden centre

(trung tâm cây cảnh)

clothes shop

(cửa hàng thời trang)

greengrocer’s

(cửa hàng rau củ quả)

jeweller’s

(tiệm trang sức)

post office

(bưu điện)

launderette

(tiệm giặt là)

shoe shop

(cửa hàng giày dép)

newsagent’s

(cửa hàng báo)

stationer’s

(văn phòng phẩm)

optician’s

(cửa hàng kính mắt)

takeaway

(mang đi)

Gợi ý:

1. deli

2. stationer’s

3. greengrocer’s

4. shoe shop

Bài 5

Listen and repeat all of the shops and services words from exercise 4. (Nghe và lặp lại tất cả các từ cửa hàng và dịch vụ trong bài tập 4)

Gợi ý:

baker’s

/ ˌbeɪ.kɚz /

cosmetics store

/ kɑːzˌmet̬.ɪk stɔːr/

bank

/bæŋk/

deli (delicatessen)

/ ˈdel.i /

butcher’s

/ˈbʊtʃ.ɚ z /

DIY store

/ ˌdiː.aɪˈwaɪ stɔːr/

charity shop

/ ˈtʃer.ɪ.t̬i ˌʃɑːp /

estate agent’s

/ ɪˈsteɪt ˌeɪ.dʒ ə nt /

chemist’s

/ ˈkem.ɪst s/

florist’s

/ ˈflɔːr.ɪst s/

coffee shop

/ ˈkɑː.fi ˌʃɑːp /

garden centre

/ ˈɡɑːr.d ə n ˌsen.t̬ɚ /

clothes shop

/ ˈkloʊðz ˌʃɑːp /

greengrocer’s

/ ˈɡriːŋ.ɡroʊ.sɚ /

jeweller’s

/ ˈdʒuː.ə.lɚz /

post office

/ ˈpoʊst ˌɑː.fɪs /

launderette

/ ˌlɑːnˈdret /

shoe shop

/ ʃu : ˌʃɑːp/

newsagent’s

/ ˈnuːzˌeɪ.dʒ ə nt /

stationer’s

/ ˈsteɪ.ʃ ə n.ɚ /

optician’s

/ ɑːpˈtɪʃ. ə nz /

takeaway

/ ˈteɪk.ə.weɪ /

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận