Tiếng Anh 6 Unit 1: Vocabulary and Listening

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 1: Vocabulary and Listening

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 1: Vocabulary and Listening giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trang 18 SGK Tiếng Anh 6 Chân trời sáng tạo bài Unit 1: Towns and Cities.

Soạn Unit 1 Vocabulary and Listening còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 – Friends Plus Student Book. Mời các em cùng tải miễn phí trong bài viết dưới đây:

Soạn Anh 6 Unit 1: Vocabulary and Listening

Câu 1

Match adjectives 1-6 with their opposites in the box. Then listen and check. (Nối các tính từ 1-6 với các từ trái nghĩa ở trong bảng. Sau đó, nghe và kiểm tra lại)

Match adjectives

Gợi ý trả lời

1. Clean- Dirty ( Sạch và bẩn)

2. noisy- quiet (ồn ào- yên tĩnh)

3. Ugly – Pretty ( Xấu- đẹp)

4. Dangerous – Safe (nguy hiểm- an toàn)

5. Friendly- Unfriendly (Thân thiện- không thân thiện)

6. modern – old ( hiện đại- cũ)

Câu 2

Write sentences for the adjective in exercise 1. Then compare with a partner. (Viết các câu với tính từ ở bài 1. Sau đó, so sánh với bạn cùng nhóm)

3. This fish is ugly

4. This road is dangerous

5. People in Newtown are friendly

6. This building is modern

Hướng dẫn dịch

Xem thêm:  Phần bổ sung Luyện nghe và Nói - Giải Unit 5 trang 114 sách Giáo khoa Tiếng Anh 6 Friends Plus CTST.

1. Cái cửa sổ này sạch

2. Xe thì ồn ào

3. Con cá này thì xấu.

4. Con đường này thì nguy hiểm

5. Người dân ở Newtown rất là thân thiện

6. Tòa nhà này rất hiện đại

Câu 3

Listen to four street interviews in a radio programme. What do the people talk about? Choose four topics from the box and match them to the people. (Nghe bốn cuộc phỏng vấn đường phố trong một chương trình radio. Mọi người nói về cái gì? Chọn bốn chủ đề trong và kết hợp chúng với mọi người)

Listen to four street interviews in a radio programme

Gợi ý trả lời

1. Emma – the park

2. Lukas – bus and bikes

3. Dwayne – New York

4. Chloe and Harriet – restaurants

Câu 4

Listen again and write True or False. (Nghe lại lần nữa và viết đúng sai)

Gợi ý trả lời

1. True

2. True

3. False (He thinks bikes are more dangerous)

4. True

5. False (Harriet thinks that Luigi’s pizzas are bigger)

6. True

Hướng dẫn dịch

1. Emma nghĩ là trung tâm thương mại sạch hơn công viên

2. Lukas nghĩ là xe buýt chậm hơn xe đạp của anh ấy.

3. Lukas nghĩ là xe buýt nguy hiểm hơn xe đạp

4. Dwayne nghĩ là Oxford đẹp hơn và cổ hơn thành phố của anh ấy.

5. Harriet nghĩ là Gino pizza to hơn và ngon hơn.

6. Chloe nghĩ à Gino thân thiện hơn.

Câu 5

Think of three places that you like in your town or city and three places that you don’t like. Write sentences and say why you like or dislike them. (Nghĩ về ba nơi mà bạn thích ở trong thị trấn hoặc thành phố của bạn và ba nơi bạn không thích. Viết các câu và nói lý do tại sao bạn thích hoặc bạn không thích)

Gợi ý trả lời

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 5: Skills 2

– I like the Thai traditional food restaurant because it has cheap and delicious dishes. However, there are many people eat at there so it is quite noisy.

– I like the gym because we can work out there to keep fit.

– I like Phuc Long tea & coffee because the drinks are fresh and tasty.

Hướng dẫn dịch

– Tôi thích nhà hàng đồ ăn truyền thống của Thái Lan vì nó có các món ăn ngon và rẻ. Tuy nhiên, ở đó có nhiều người ăn nên khá ồn ào.

– Tôi thích phòng tập thể dục vì chúng tôi có thể tập thể dục ngoài trời để giữ gìn vóc dáng.

– Tôi thích trà & cà phê Phúc Long vì đồ uống tươi và ngon.

Câu 6

Work in groups. Compare your sentences in exercise 5. Which places does your group like and dislike? Compare with other groups. (Luyện tập theo nhóm. So sánh các câu ở bài tập 5. Địa điểm nhóm bạn thích hoặc không thích. So sánh với các nhóm khác)

Gợi ý trả lời

– We like the amusement park, because there are a lot of interesting games there.

– We don’t like the park, because it is always crowed.

Hướng dẫn dịch

– Chúng tớ thích công viên giải trí bởi vì có rất nhiều trò chơi ở đấy

– Chúng tớ không thích công viên bởi vì nó luôn luôn đông đúc

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận