Tiếng Anh 6 Unit 4: Looking Back

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 4: Looking Back

Soạn Tiếng Anh 6 Unit 4: Looking Back giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, nhanh chóng trả lời 4 câu hỏi trang 46 SGK Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 4: My Neighbourhood.

Soạn Unit 4 Looking Back còn cung cấp thêm nhiều từ vựng khác nhau, thuộc chủ đề bài học giúp các em học sinh lớp 6 chuẩn bị bài tập tại nhà hiệu quả. Qua đó, giúp các em nắm vững được kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 6 – Global Success. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết dưới đây:

I. Mục tiêu bài học

1. Aims

By the end of this lesson, students can

– review all what they have learnt in this unit.

2. Objectives

– Vocabulary: the lexical items related to the topic “My neighborhood”.

– Structures: Comparative adjectives.

II. Soạn giải tiếng Anh lớp 6 Unit 4 Looking Back

Bài 1

Write the name for each picture. (Viết tên cho mỗi bức tranh.)

Write the name for each picture

Trả lời:

1. temple

(ngôi đền)

2. railway station

(trạm tàu hỏa)

3. square

(quảng trường)

4. art gallery

(triển lãm nghệ thuật)

5. catheral

(nhà thờ lớn)

Bài 2

Put the following adjectives in the correct column. (Đặt những tính từ sau đây vào đúng cột.)

expensive

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 8: Project

beautiful

exciting

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

Trả lời:

One syllable

Two syllables

Three or more syllables

– hot

– fast

– large

– quite

– heavy

– noisy

– beautiful

– exciting

– expensive

Bài 3

Now write their comparative forms in the table below. (Viết dạng so sánh hơn của tính từ vào bảng bên dưới.)

Adjectives

Comparative form

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

Trả lời:

Adjectives

(Tính từ)

Comparative form

(Dạng so sánh hơn)

fast

beautiful

noisy

expensive

hot

exciting

quiet

heavy

large

faster

more beautiful

noisier

more expensive

hotter

more exciting

quiter

heavier

larger

Bài 4

Complete the sentences comparing the pictures. Use the comparative forms of the adjectives below. (Hoàn thành câu so sánh các bức tranh. Sử dụng dạng so sánh hơn của tính từ bên dưới.)

expensive      modern

noisy              peaceful

Pictures

1. The street is____________ than that one.

Pictures

2. A city house is ____________ than a country house.

Pictures

3. Things at a corner shop are____________ than things at a village market.

Pictures

4. Life in the countryside is____________ than life in the city.

Trả lời:

1. noisier

2. more modern

3. more expensive

4. more peaceful

1. The street is noisier than that one.

(Con đường này ồn ào hơn con đường kia.)

2. A city house is more modern than a country house.

(Một ngôi nhà ở thành phố hiện đại hơn một ngôi nhà ở nông thôn.)

3. Things at a corner shop are more expensive than things at a village market.

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 Review 2: Language

(Hàng hóa ở một cửa hàng ở góc phố đắt hơn những thứ ở chợ quê.)

4. Life in the countryside is more peaceful than life in the city.

(Cuộc sống ở quê yên bình hơn cuộc sống ở thành phố.)

  • Lượt tải: 36
  • Lượt xem: 12.033
  • Dung lượng: 213,3 KB

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan:

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận