Tiếng Anh 7 Unit 5: CLIL

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 5: CLIL

Tiếng Anh 7 Unit 5: CLIL giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 66 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 5: Achieve trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 5 CLIL bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 7 Unit 5: CLIL

Bài 1

Read the text and answer the questions 1-4. (Đọc văn bản và trả lời câu hỏi 1-4)

In the 200m freestyle, swimmers must swim four lengths of the pool. The pool is 50m long. The table below shows the time that it took four swimmers to complete each length.

Bài 1

Hướng dẫn dịch:

Ở nội dung 200m tự do, các vận động viên bơi lội phải bơi hết bốn chiều dài của bể bơi. Hồ bơi dài 50m. Bảng dưới đây cho thấy thời gian mà bốn vận động viên bơi lội để hoàn thành mỗi chiều dài.

Chiều dài số 1 2 3 4 Tổng số giây
Tên
Fields 40 41 39 41 161
Gomez 40 37 36 39 152
Jones 39 42 40 38 159
O’Hara 38 37 39 37 151
Xem thêm:  Bài tập viết lại câu môn tiếng Anh lớp 7

Câu hỏi:

1. Who had the fastest length?

2. Who had the slowest length?

3. Who finished first?

4. Who finished last?

Trả lời:

1. Gomez

2. Jones

3. O’Hara

4. Fields

Hướng dẫn dịch:

1. Ai có chiều dài nhanh nhất? – Gomez.

2. Ai có chiều dài chậm nhất? – Jones.

3. Ai hoàn thành trước? – O’Hara.

4. Ai hoàn thành cuối cùng? – Fields.

Bài 2

Check the meaning of the words in the box. Then read the equations and answer questions 1-2. (Kiểm tra nghĩa của các từ trong hộp. Sau đó đọc phương trình và trả lời câu hỏi 1-2)

Bài 2

Distance (n) khoảng cách

Time (n) thời gian

Average speed (n) tốc độ trung bình

Calculate (v) tính toán

Equation (n) phương trình

Câu hỏi:

1. Look again at the table in exercise 1. Calculate the average speed of Gomez, Jones and O’Hara in m/s.

2. Now calculate the average speed of all the swimmers in km/h.

Trả lời:

1. Average speed of:

– Gomez: 1,31 m/s

– Jones: 1,25 m/s

– O’Hara: 1,32 m/s

2. Average speed of:

– Fields: 4,46 km/h

– Gomez: 4,71 km/h

– Jones: 4,5 km/h

– O’Hara: 4,75 km/h

Hướng dẫn dịch:

1. Nhìn lại bảng trong bài tập 1. Tính tốc độ trung bình của Gomez, Jones và O’Hara theo m/s.

Tốc độ trung bình của:

– Gomez: 1,31 m / s

– Jones: 1,25 m / s

– O’Hara: 1,32 m / s

2. Bây giờ hãy tính tốc độ trung bình của tất cả các vận động viên bơi lội theo km/h.

Tốc độ trung bình của:

– Fields: 4,46 km / h

– Gomez: 4,71 km / h

– Jones: 4,5 km / h

– O’Hara: 4,75 km / h

Bài 3

Read the sentences and find each average speed in km/h. (Đọc các câu và tìm tốc độ trung bình của mỗi km / h.). 

1. In 2014 Dennis Kimetto completed the Berlin Marathon in 2 hours, 2 minutes and 57 seconds (2.05 hours). The marathon was 42.19 kilometres.

Xem thêm:  Tiếng Anh 7 Unit 10: Communication

2. In 2014 Dame Sarah Storey completed the 3 kilometre para-cycling track race in 3 hours 32 minutes and 5 seconds (3.54 hours).

3. In 2015, Lewis Hamilton drove one lap (5.3 kilometres) in the Australian Grand Prix in 1 minute, 30 seconds.

4. In 2014 Sarah Sjöström swam the 50m butterfly in 24.43 seconds.

Trả lời:

1. 20,58 km/h

2. 0,85 km/h

3. 3,53 km/h

4. 7,37 km/h

Hướng dẫn dịch:

1. Năm 2014, Dennis Kimetto đã hoàn thành cuộc thi Berlin Marathon trong 2 giờ 2 phút và 57 giây (2,05 giờ). Cuộc đua marathon là 42,19 km.

2. Năm 2014, Dame Sarah Storey đã hoàn thành cuộc đua xe đạp đường dài 3 km trong 3 giờ 32 phút và 5 giây (3,54 giờ).

3. Năm 2015, Lewis Hamilton đã lái một vòng (5,3 km) ở Australian Grand Prix trong 1 phút 30 giây.

4. Vào năm 2014, Sarah Sjöström đã bơi 50m bướm trong 24,43 giây.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận