Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 2 (trang 63, 64)

Photo of author

By THPT An Giang

Chào mừng bạn đến với blog chia sẻ Trường THPT An Giang trong bài viết về ” Tiếng anh lớp 7 trang 63 “. Chúng tôi sẽ cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức dành cho bạn.

Lời giải bài tập Unit 6 lớp 7 A closer look 2 trang 63, 64 trong Unit 6: A visit to a school Tiếng Anh 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng làm bài tập Tiếng Anh 7 Unit 6.

Tiếng Anh 7 Unit 6 A closer look 2 (trang 63, 64) – Tiếng Anh 7 Global Success

Grammar

Preposition of time: at,in, on

1 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences, using suitable prepositions of time. ( Hoàn thành câu, sử dụng giới từ chỉ thời gian)

1. In England, schools usually start____ 9 am, and finish____ 4 p.m.

2. They built our school a long time ago, maybe ____1990

3. We are going to visit Thang Long Lower Secondary School____ January

4. The school year usually begins ____September 5th every year.

5. The children like playing badminton and football____ their break time.

Lời giải:

1- at/ at

2- in

3-in

4- on

5-in

Giải thích:

in

on

at

+ giờ

+ buổi trong ngày

+ các kỳ nghỉ lễ

+ cụm giờ cố định

+ ngày trong tuần

+ ngày trong tháng

+ ngày + buổi

+ ngày lễ + on

+ tháng

+ mùa

+ năm

+ buổi trong ngày

Hướng dẫn dịch:

1. Ở Anh, trường học bắt đầu từ 9 giờ sáng và hoàn thành lúc 4 giờ chiều

2. Họ đã xây ngôi trường một thời gian lâu rồi, có lẽ là năm 1990.

3. Họ sẽ đến thăm trường THCS Thăng Long ở tháng một

4. Trường học thường khải giảng vào ngày 5 tháng 9 mỗi năm.

5. Trẻ con thích chơi cầu lông và bóng đá vào giờ nghỉ giải lao.

2 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Ask and answer the questions about your school ( Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về trường của bạn)

Xem thêm:  Top 9 bài tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương ngắn gọn

1. When does your school year start?

2. When do you have English lessons?

3. When do you usually celebrate Teacher’s Day?

4. When are you going to finish the school year?

Hướng dẫn làm bài:

1. It started in 1990

2. I have English lessons everyday

3. I usually celebrate Teacher’s Day on 20th November

4. I am going to finish the school year in December

Hướng dẫn dịch:

1. Nó bắt đầu vào năm 1990

2. Tớ có các bài học tiếng Anh hàng ngày

3. Tớ thường kỷ niệm Ngày nhà giáo vào ngày 20 tháng 11

4. Tớ sẽ kết thúc năm học vào tháng 12

3 (trang 63 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the sentences with at,in or on ( Hoàn thành câu với at, in hoặc on)

Lời giải:

1- on

2- at

3- in

4-at

5- on/ in

Giải thích:

in

on

at

+ giờ

+ buổi trong ngày

+ các kỳ nghỉ lễ

+ cụm giờ cố định

+ ngày trong tuần

+ ngày trong tháng

+ ngày + buổi

+ ngày lễ + on

+ tháng

+ mùa

+ năm

+ buổi trong ngày

Hướng dẫn dịch:

1. Lớp của cô ấy ở tầng 3 ở tòa nhà kia

2. Khi tớ ở trường, bố mẹ đang ở chỗ làm

3. Nhìn kìa! Các bạn học sinh đang chơi bóng đá ở trong lớp học

4. Em gái tớ thường ăn trưa ở trường

5. Cái poster đẹp nhất ở trên tường trong phòng của nhân viên

4 (trang 64 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Work in pairs. Look at the pictures and answer the questions ( Làm việc theo cặp, Nhìn vào bức tranh và trả lời câu hỏi)

Lời giải:

1. She teaches Maths at school

2. They water the flowers in school garden

3. He is writing on the board

Xem thêm:  Danh ngôn 20/11 về thầy cô, những câu nói hay về ngày Nhà giáo

4. They sing English songs on Teacher’s Day in the school hall

Hướng dẫn dịch:

1. Cô ấy dạy Toán ở trường

2. Họ tưới hoa trong vườn trường

3. Anh ấy đang viết trên bảng

4. Họ hát các bài hát tiếng Anh vào Ngày nhà giáo trong hội trường của trường

5 (trang 64 sgk Tiếng Anh 7 Global Success): Complete the passage with at, on or in. Then discuss in groups which preposition express time and which ones express place. (Hoàn thành đoạn văn với at, on hoặc in). Sau đó thảo luận theo nhóm giới từ nào thể hiện thời gian và giới từ nào diễn tả nơi chốn)

Tom’s mother is at home, but she is not (1) the kitchen. She usually waters the vegetables in the garden (2) the morning. Tom’s father is (3) work, but he isn’t in his office at the moment. It is his lunch break and he is (4) a travel agent’s looking at holiday brochures. Tom is usually at school at this time, but he has a bad cold today. He has nothing to do but lying (5) the sofa and looking at the posters (6) the wall.

Lời giải:

1- in

2- in

3-at

4-in

5-on

6-on

Giải thích:

1. in the kitchen: trong bếp

2. in the morning: vào buổi sáng

3. be at work: đang làm việc

4. at + địa điểm cụ thể (a travel agent’s): ở đại lý du lịch

5. on the sofa: trên ghế sô pha

6. on the wall: trên tường

Hướng dẫn dịch:

Mẹ của Tom thì ở nhà nhưng cô ấy không ở trong bếp. Cô ấy thường xuyên tưới rau ở vườn vào buổi sáng.

Bố của Tom đang ở chỗ làm, nhưng anh ấy không ở trong văn phòng. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, và anh ấy đang ở đại lý du lịch để tìm một chuyển du lịch.

Xem thêm:  TOP 5 Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022

Tom thường ở trường lúc đấy, nhưng hôm nay anh ấy bị cảm cúm. Anh ấy chả có gì phải làm gì ngoài nằm trên sofa và nhìn vào các bức tranh trên tường

Xem thêm lời giải bài tập Tiếng Anh lớp 7 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay khác:

 • Từ vựng Unit 6 lớp 7

 • Getting Started (trang 60, 61 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read… 2. Read the conversation again and answer the question by circling A,B, or C

 • A Closer Look 1 (trang 62 Tiếng Anh lớp 7): 1. Match the words in columns A and B to form phrases… 2. Complete the sentences with the phrases 1

 • Communication (trang 64, 65 Tiếng Anh lớp 7): 1. Listen and read the conversation… 2. Work in pairs. Ask and answer questions about your visit to a famous school

 • Skills 1 (trang 66 Tiếng Anh lớp 7): 1. Look at the pictures and answer the questions… 2. Read the passage and answer the questions

 • Skills 2 (trang 67 Tiếng Anh lớp 7): 1. Work in pairs. Look at the pictures and discuss the following questions… 2. Listen to an interview between a reporter and two students

 • Looking Back (trang 68 Tiếng Anh lớp 7): 1. Find the words and phrases from this unit that match these definitions… 2. Complete the sentences with the words and phrases in 1

 • Project (trang 69 Tiếng Anh lớp 7): 1. Search for a school you would like to study at

Đã có lời giải bài tập lớp 7 sách mới:

 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Chân trời sáng tạo
 • (mới) Giải bài tập Lớp 7 Cánh diều

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

 • XMen For Boss chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k