Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán 6 Bài 2: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân

Giải Toán 6 bài 2: Hình chữ nhật, Hình thoi, Hình bình hành, Hình thang cân bao gồm đáp án chi tiết cho từng phần, từng bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Chân trời sáng tạo trang 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86.

Qua đó, giúp các em mô tả, vẽ được hình chữ nhật, hình thoi, hình bình hành bằng các dụng cụ học tập. Đồng thời, cũng giúp thầy cô soạn giáo án Bài 2 Chương 3: Hình học trực quan – Các hình phẳng trong thực tiễn cho học sinh của mình. Mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo bài 2 – Thực hành

Thực hành 1

Đo và so sánh độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ của hình chữ nhật MNPQ.

Thực hành 1

Gợi ý đáp án:

Tiến hành đo độ dài các đoạn OM, ON, OP và OQ ta thấy độ dài các đoạn bằng nhau và bằng 2,3 cm.

Thực hành 2

Vẽ hình chữ nhật ABCD có AB = 4 cm, AD = 3 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3 cm vuông góc với nhau.
 • Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.
 • Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

ABCD là hình chữ nhật cần vẽ.

Gợi ý đáp án:

– Vẽ đoạn thẳng AB = 4 cm và đoạn thẳng AD = 3cm vuông góc với nhau.

Thực hành 2

– Qua B vẽ đường thẳng vuông góc với AB.

Thực hành 2

– Qua D vẽ đường thẳng vuông góc với AD.

Thực hành 2

Hai đường thẳng này cắt nhau ở C.

Xem thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương II Cánh diều

Thực hành 2

Ta được hình chữ nhật ABCD.

Thực hành 3

Cho hình thoi IJKL, hai đường chéo cắt nhau tại O (Hình 6).

Thực hành 3

– Dùng eke để kiểm tra xem hai đường chéo có vuông góc với nhau hay không.

– Dùng compa để kiểm tra hai đường chéo có cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Gợi ý đáp án:

Hai đường chéo LJ, IK vuông góc với nhau.

Dùng thước đo ta thấy, IO = OK, LO = OJ.

Do đó hai đường chéo LJ, IK cắt nhau tại trung điểm O của mỗi đường.

Thực hành 4

Vẽ hình thoi ABCD khi biết AB = 3 cm và đường chéo AC = 5 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AC = 5 cm.
 • Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai đường tròn này cắt nhau tại điểm B và D.
 • Nối B với A, B với C, D với A, D với C.

ABCD là hình thoi cần vẽ.

Gợi ý đáp án:

– Vẽ đoạn thẳng AC = 5cm.

Thực hành 4

– Lấy A và C làm tâm, vẽ hai đường tròn bán kính 3 cm (hình vẽ), hai đường tròn này cắt nhau tại điểm B và D.

Thực hành 4

– Nối B với A, B với C, D với A, D với C. ABCD là hình thoi cần vẽ.

Thực hành 4

Thực hành 5

Quan sát hình bình hành bên và cho biết

 • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc nào?
 • OM, ON lần lượt bằng những đoạn nào?

Thực hành 5

Gợi ý đáp án:

 • Góc đỉnh M của hình bình hành MNPQ bằng góc tại đỉnh P.
 • Ta có OM = OP, ON = OQ.

Thực hành 6

Vẽ hình bình hành ABCD khi biết AB = 3 cm, BC = 5 cm và đường chéo AC = 7 cm theo hướng dẫn sau:

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.
 • Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; hai đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.
 • Từ A kẻ hai đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D. ABCD là hình bình hành cần vẽ.
 • Dùng compa để kiểm tra xem các cạnh đối diện có bằng nhau hay không.

Gợi ý đáp án:

Thực hiện theo hướng dẫn trên, ta vẽ được hình bình hành ABCD.

 • Vẽ đoạn thẳng AB = 3 cm.
 • Vẽ đường tròn tâm A bán kính 7 cm; vẽ đường tròn tâm B bán kính 5 cm; hai đường tròn cắt nhau tại C. Nối B với C.
 • Từ A kẻ hai đường thẳng song song với BC; từ C kẻ đường thẳng song song với AB; hai đường thẳng này cắt nhau tại D.
Xem thêm:  Toán 6 Bài 22: Hình có tâm đối xứng

ABCD là hình bình hành cần vẽ.

Hình bình hành

Sử dụng compa để kiểm tra các cặp cạnh đối diện của hình vẽ như sau:

 • Ta đặt một đầu của compa vào điểm A, mở compa để đầu còn lại trùng với B.
 • Tiếp theo, giữ nguyên đoạn compa đó, đặt một đầu vào điểm C đầu còn lại ta thấy đi qua điểm D. Như vậy độ dài đoạn AB = CD.
 • Thực hiện tương tự với cặp cạnh AD và BC ta thu được AD = BC.

Hình bình hành có các cặp cạnh AD = BC, AB = DC.

Thực hành 7

Cho hình thang cân như hình bên.

 • Hãy cho biết:
 • Góc ở đỉnh H của hình thang cân EFGH là bằng góc nào?
 • EG, EH lần lượt bằng các đoạn thẳng nào?

Hình thang cân

Gợi ý đáp án:

 • Tiến hành đo góc, ta nhận thấy góc H bằng góc G.
 • Tiến hành đo các cạnh, ta có: EG = FH, EH = FG.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo bài 2 – Vận dụng

Vận dụng 1

Sắp xếp các Hình 3a, b, c thành hình chữ nhật sao cho sau khi được sắp xếp tạo thành bức tranh như hình 3d.

 Hình 3a, b, c

Gợi ý đáp án:

Ta ghép các hình a, b, c như sau:

Ta được bức tranh như hình d.

Ta được bức tranh

Vận dụng 2

Hãy xếp và cắt một tờ giấy hình chữ nhật thành bốn hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng.

Gợi ý đáp án:

Chuẩn bị 1 tờ giấy A4 (giấy A4 có dạng hình chữ nhật)

 • Gấp đôi tờ giấy A4 lại;
 • Tiếp tục gập đôi nửa tờ giấy A4 đó.
 • Sau đó dùng kéo cắt theo các nếp gấp ta được 4 hình chữ nhật có cùng chiều dài và chiều rộng.

Vận dụng 2

Vận dụng 3

Vẽ hình thoi MNPQ biết cạnh MN = 4 cm. Em hãy thảo luận với các bạn về các hình vừa vẽ.

Gợi ý đáp án:

Cách 1. Dùng thước và compa

– Vẽ cạnh MN = 4 cm.

– Vẽ đường tròn tâm N bán kính 4 cm

– Trên đường tròn này lấy điểm P, vẽ đường tròn tâm P bán kính 4 cm.

Xem thêm:  Bài 42 Toán lớp 6: Khả năng và sự kiện trong trò chơi, thí nghiệm

– Vẽ đường tròn tâm M bán kính 4 cm cắt đường tròn tâm P bán kính 4 cm tại Q.

– Nối N với P, P với Q, Q với M lại ta được hình thoi MNPQ.

Vẽ hình thoi MNPQ

Cách 2. Dùng thước và eke

– Vẽ đoạn thẳng MN = 4 cm

Vẽ hình thoi MNPQ

– Vẽ đoạn thẳng MQ = 4 cm

Vẽ hình thoi MNPQ

– Từ Q vẽ đường thẳng song song với MN, trên đường thẳng đó lấy điểm P sao cho PQ = 4 cm.

Vẽ hình thoi MNPQ

– Nối P với N ta được hình thoi MNPQ.

Vẽ hình thoi MNPQ

Vận dụng 4

Bác Lê muốn ghép 3 tấm ván như hình vẽ bên thành một mặt bàn hình bình hành. Em hãy giúp bác Lê thực hiện việc này nhé!

Vận dụng 4

Gợi ý đáp án:

Bác Lê nên ghép như sau:

Vận dụng 4

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 85, 86 tập 1

Bài 1

Trong các hình sau đây hình nào là hình chữ nhật, hình bình hành, hình thoi, hình thang cân?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

 • Hình a: Hình thoi
 • Hình b: Hình thang cân
 • Hình c: Hình chữ nhật
 • Hình d: Hình bình hành

Bài 2

Đo rồi cho biết độ dài các cạnh của mỗi hình chữ nhật sau:

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Các em dùng thước để đo chính xác độ dài các cạnh của 2 hình chữ nhật trên.

Bài 3

Vẽ hình chữ nhật ABCD biết AB = 5 cm, AD = 8 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Bài 4

Người ta có thể thiết kế một mặt bàn hình bình hành bằng cách ghép bon miếng gỗ hình tam giác đều lại với nhau. Để biết được cách thiết kế như thế nào, hãy cắt 4 hình tam giác đều cạnh 5 cm, rồi ghép thành một hình bình hành.

Gợi ý đáp án:

Bài 4

Bài 5

Vẽ hình bình hành MNPQ biết: MN = 3 cm, NP= 4 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 5

Bài 6

Lấy một tờ giấy hình chữ nhật, gấp đôi hai lần, cắt theo đường nét đứt như hình dưới, rồi trải tờ giấy ra. Hình vừa cắt được là hình gì? Dùng êke để kiểm tra hai đường chéo của hình cắt được có vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường hay không.

Bài 6

Gợi ý đáp án:

 • Hình vừa cắt được là hình thoi.
 • Hai đường chéo của hình vừa cắt được vuông góc với nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bài 7

Vẽ hình thoi MNPQ biết góc MNP bằng 60° và MN = 6 cm.

Gợi ý đáp án:

Bài 7

Bài 8

Cắt ba hình tam giác đều cạnh 4 cm rồi ghép lại thành một hình thang cân.

Gợi ý đáp án:

Bài 8

Bài 9

Vẽ sơ đồ ngôi nhà theo kích thước các cạnh nêu ra trong hình vẽ dưới đây.

Bài 9

Gợi ý đáp án:

Các em nhìn hình và vẽ theo hướng dẫn.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận