Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

Giải Toán 6 Bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo phương pháp giải phần Hoạt động khám phá, Thực hành, cùng đáp án 4 bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 15, 16, 17, 18.

Với lời giải Toán 6 trang 15 – 18 chi tiết từng phần, từng bài tập, các em dễ dàng ôn tập, củng cố kiến thức, luyện giải Chương 5: Phân số – Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo thuật nhuần nhuyễn. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết:

Giải Toán 6 bài 4: Phép cộng và phép trừ phân số

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động

Năm người chung nhau làm kinh doanh, mỗi người đóng góp như nhau. Tháng đầu họ lỗ 2 triệu đồng, tháng thứ hai họ lãi 3 triệu đồng.

a) Em hãy dùng phân số chỉ số tiền thu được của mỗi người trong tháng đầu và tháng thứ hai.

b) Gọifrac{-2}{5} là số chỉ số tiền thu được (triệu đồng) của mỗi người trong tháng đầu vàfrac{3}{5} là số chỉ số tiền thu được (triệu đồng) của mỗi người trong tháng thứ hai, thì số tiền thu được của mỗi người trong hai tháng được biểu thị bằng phép toán nào?

Xem thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương 1 - Chân trời sáng tạo

Đáp án

Số tiền lỗ được biểu thị bằng số nguyên âm.

Số tiền lãi được biểu thị bằng số nguyên dương.

Số tiền thu được của mỗi người trong tháng = Lợi nhuận trong tháng đó : tổng số người.

a) Tháng đầu, năm người đó lỗ 2 triệu đồng, tức là số tiền thu được của năm người trong tháng đầu là − 2 triệu đồng.

Do đó phân số chỉ số tiền thu được của mỗi người trong tháng đầu làfrac{-2}{5} .

Tháng thứ hai, năm người đó lãi 3 triệu đồng, tức là số tiền thu được của năm người trong tháng đầu là 3 triệu đồng.

Do đó phân số chỉ số tiền thu được của mỗi người trong tháng thứ hai làfrac{3}{5} .

Vậy phân số chỉ số tiền thu được của mỗi người trong tháng đầu và tháng thứ hai lần lượt làfrac{-2}{5}frac{3}{5} .

b) Số tiền thu được của mỗi người trong hai tháng bằng tổng số tiền thu được của mỗi người trong tháng thứ nhất và tháng thứ hai, được biểu thị bằng phép toán: frac{-2}{5}+frac{3}{5}.

Vậy phép toán biểu thị số tiền thu được của mỗi người trong hai tháng là frac{-2}{5}+frac{3}{5}.

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

a) frac{4}{{ - 3}} + frac{{ - 22}}{5}

b) frac{{ - 5}}{{ - 6}} + frac{7}{{ - 8}}.

Muốn cộng hai phân số có mẫu khác nhau, ta quy đồng mẫu số của chúng, sau đó cộng hai phân số có cùng mẫu.

Đáp án

a)

begin{array}{l}frac{4}{{ - 3}} + frac{{ - 22}}{5} = frac{{4.5}}{{ - 3.5}} + frac{{ - 22.( - 3)}}{{5.( - 3)}} = frac{{20}}{{ - 15}} + frac{{66}}{{ - 15}} = frac{{86}}{{ - 15}} = frac{{ - 86}}{{ - 15}}end{array}

b)

begin{array}{l}frac{{ - 5}}{{ - 6}} + frac{7}{{ - 8}} = frac{{ - 5.4}}{{ - 6.4}} + frac{{7.3}}{{ - 8.3}} = frac{{ - 20}}{{ - 24}} + frac{{21}}{{ - 24}} = frac{1}{{ - 24}} = frac{{ - 1}}{{24}}end{array}.

Thực hành 2

Tính giá trị biểu thức left( {frac{3}{5} + frac{{ - 2}}{7}} right) + frac{{ - 1}}{5} theo cách hợp lí.

Đáp án

Xem thêm:  Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng

begin{array}{l}left( {frac{3}{5} + frac{{ - 2}}{7}} right) + frac{{ - 1}}{5} = left( {frac{3}{5} + frac{{ - 1}}{5}} right) + frac{{ - 2}}{7} = frac{2}{5} + frac{{ - 2}}{7} = frac{{14}}{{35}} + frac{{ - 10}}{{35}} = frac{4}{{35}}end{array}.

Thực hành 3

Tìm số đối của mỗi phân số sau (có dùng kí hiệu số đối của phân số).

a) frac{{ - 15}}{7}

b) frac{{22}}{{ - 25}}

c) frac{{10}}{9}

d) frac{{ - 45}}{{ - 27}}

Hai phân số đối nhau nếu tổng của chúng bằng 0.

Đáp án

a) Số đối củafrac{{ - 15}}{7}frac{{15}}{7}

b) Số đối củafrac{{22}}{{ - 25}}frac{{22}}{{25}}

c) Số đối của frac{{10}}{9}frac{{ - 10}}{9}

d) Số đối của frac{{ - 45}}{{ - 27}}frac{{ - 45}}{{27}}.

Thực hành 4

Thực hiện phép tính frac{{ - 4}}{3} - frac{{12}}{5}.

Muốn trừ một phân số cho một phân số, ta lấy phân số thứ nhất cộng với số đối của phân số thứ hai.

Đáp án

begin{array}{l}frac{{ - 4}}{3} - frac{{12}}{5} = frac{{ - 4}}{3} + frac{{ - 12}}{5} = frac{{ - 20}}{{15}} + frac{{ - 36}}{{15}} = frac{{ - 56}}{{15}}end{array}.

Thực hành 5

Thực hiện phép tính: - left( { - frac{3}{4}} right) - left( {frac{2}{3} + frac{1}{4}} right)

Đáp án

begin{array}{l} - left( { - frac{3}{4}} right) - left( {frac{2}{3} + frac{1}{4}} right) = frac{3}{4} - frac{2}{3} - frac{1}{4} = left( {frac{3}{4} - frac{1}{4}} right) - frac{2}{3} = frac{1}{2} - frac{2}{3} = frac{3}{6} - frac{4}{6} = frac{{ - 1}}{6}end{array}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 18 tập 2

Bài 1

Tính giá trị các biểu thức sau theo hai cách (Có cách dùng tính chất phép cộng).

a) (frac{-2}{-5} + frac{-5}{-6}) + frac{4}{5}                      b) frac{-3}{-4} + (frac{11}{-15} + frac{-1}{2}

Gợi ý trả lời:

a) (frac{-2}{-5} + frac{-5}{-6}) + frac{4}{5}

= (frac{2}{5} + frac{4}{5}) + frac{-5}{-6}

= frac{6}{5} + frac{5}{6} = frac{6.6}{5.6}+ frac{5.5}{6.5}

= frac{36}{30} + frac{25}{30} = frac{36+25}{30}

= frac{61}{30}

b) frac{-3}{-4} + (frac{11}{-15} + frac{-1}{2}

= ( frac{-3}{-4} + frac{-1}{2}) + frac{11}{-15}

= (frac{3}{4} + frac{-2}{4}) + frac{11}{-15}

= frac{1}{4}+ frac{-11}{15} = frac{1.15}{4.15}+ frac{-11.4}{15.4}

= frac{15}{60}+ frac{-44}{60} = frac{-29}{60}

Bài 2

Tìm các cặp phân số đối nhau trong các phân số sau:

frac{-5}{6}; frac{-40}{-10}; frac{5}{6}; frac{40}{-10}; frac{10}{-12}

Gợi ý trả lời:

Các cặp phân số đối nhau là:

Bài 3

Người ta mở hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất mỗi giờ chảy được frac{1}{7} bể, vòi thứ hai mỗi giờ chảy được frac{1}{5} bể. Nếu mở đồng thơi cả hai vòi, mỗi giờ được mấy phần bể?

Gợi ý trả lời:

Nếu mở đồng thơi cả hai vòi, mỗi giờ được:

frac{1}{7} + frac{1}{5} = frac{5}{35} + frac{7}{35} = frac{12}{35} ( phần bể)

Đáp số: frac{12}{35} bể

Bài 4

Bảo đọc hết một quyển sách trong 4 ngày. Ngày thứ nhất đọc được frac{2}{5} quyển sách, ngày thứ hai đọc được frac{1}{3} quyển sách, ngày thứ ba đọc được frac{1}{4} quyển sách. Hỏi hai ngày đầu Bảo đọc nhiều hơn hay ít hơn hai ngày sau? Tìm phân số để chỉ số chênh lệch đó.

Xem thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương II Cánh diều

Gợi ý trả lời:

Hai ngày đầu Bảo đọc được:

frac{2}{5} + frac{1}{3} = frac{11}{15}

Hai ngày sau Bảo đọc được là:

1 - frac{11}{15} = frac{4}{15}

frac{11}{15} > frac{4}{15} nên hai ngày đầu Bảo đọc được nhiều hơn hai ngày sau

Phân số chỉ số chênh lệch là: frac{11}{15} - frac{4}{15} = frac{7}{15}

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận