Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số

Giải Toán 6 Bài 5: Phép nhân và phép chia phân số sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo phương pháp giải phần Hoạt động khám phá, Thực hành, cùng đáp án 3 bài tập SGK Toán 6 tập 2 trang 19, 20.

Với lời giải Toán 6 trang 19, 20 chi tiết từng phần, từng bài tập, các em dễ dàng ôn tập, củng cố kiến thức, luyện giải Chương 5: Phân số – Toán 6 tập 2 Chân trời sáng tạo thuật nhuần nhuyễn. Mời các em cùng tải miễn phí bài viết:

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Hoạt động

Hoạt động 1

Độ cao của đáy vịnh Cam Ranh là −32 m. Độ cao của đáy sông Sài Gòn bằng frac{5}{8} độ cao của đáy vịnh Cam Ranh. Hỏi độ cao của đáy sông Sài Gòn là bao nhiêu mét?

Gợi ý đáp án:

Ta có:

Độ cao của đáy sông Sài Gòn bằng frac{5}{8} độ cao của đáy vịnh Cam Ranh

Nghĩa là:

Độ cao của đáy sông Sài Gòn chiếm 5 phần và độ cao của đáy vịnh Cam Ranh chiếm 8 phần.

Xem thêm:  Toán 6 Bài 2: So sánh các phân số. Hỗn số dương

Khi đó, giá trị của một phần là: (−32) : 8 = −4 (m)

Độ cao của đáy sông Sài Gòn là: (−4) . 5 = −20 (m)

Vậy độ cao của đáy sông Sài Gòn là −20 m

Hoạt động 2

Một hình chữ nhật có diện tích frac{{48}}{{35}}{m^2} và có chiều dài là frac{6}{5}m . Tính chiều rộng của hình chữ nhật đó.

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là:

frac{{48}}{{35}}:frac{6}{5} = frac{{48}}{{35}}.frac{5}{6} = frac{{48.5}}{{35.6}} = frac{{6.8.5}}{{7.5.6}} = frac{8}{7} (m)

Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là frac{8}{7} m

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo Thực hành

Thực hành 1

Tính giá trị biểu thức sau theo cách hợp lí:

left( {frac{{20}}{7}.frac{{ - 4}}{{ - 5}}} right) + left( {frac{{20}}{7}.frac{3}{{ - 5}}} right)

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép tính:

begin{matrix} left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{{ - 4}}{{ - 5}}} right) + left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{3}{{ - 5}}} right) hfill  = left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{4}{5}} right) + left( {dfrac{{20}}{7}.dfrac{{ - 3}}{5}} right) hfill  = dfrac{{20}}{7}.left( {dfrac{4}{5} + dfrac{{ - 3}}{5}} right) hfill  = dfrac{{20}}{7}.dfrac{{4 + left( { - 3} right)}}{5} = dfrac{{20}}{7}.dfrac{1}{5} = dfrac{{20.1}}{{7.5}} = dfrac{{4.5}}{{7.5}} = dfrac{4}{7} hfill end{matrix}

Thực hành 2

Tính:

Gợi ý đáp án:

a) frac{{ - 2}}{7}:frac{4}{7} = frac{{ - 2}}{7}.frac{7}{4} = frac{{left( { - 2} right).7}}{{7.4}} = frac{{ - 2}}{4} = frac{{ - 1}}{2}

b) frac{{ - 4}}{5}:frac{{ - 3}}{{11}} = frac{{ - 4}}{5}.frac{{11}}{{ - 3}} = frac{{left( { - 4} right).11}}{{5.left( { - 3} right)}} = frac{{ - 44}}{{ - 15}} = frac{{44}}{{15}}

c) 4:frac{{ - 2}}{5} = frac{4}{1}.frac{5}{{ - 2}} = frac{{4.5}}{{1.left( { - 2} right)}} = - 10

d) frac{{15}}{{ - 18}}:6 = frac{{15}}{{ - 18}}.frac{1}{6} = frac{{15.1}}{{left( { - 18} right).6}} = frac{{5.3}}{{left( { - 6} right).3.6}} = frac{5}{{ - 36}} = - frac{5}{{36}}

Giải Toán 6 Chân trời sáng tạo trang 20 tập 2

Bài 1

Tính giá trị của biểu thức

a) (frac{-2}{-5} : frac{3}{-4}).frac{4}{5}
b) frac{-3}{-4} : (frac{7}{-5}.frac{-3}{2})
c) frac{-1}{9}.frac{-3}{5}+frac{5}{-6}.frac{-3}{5}+frac{5}{2}.frac{-3}{5}

Hướng dẫn giải

Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng: a.(b + c) = a.b + a.c

 • Muốn nhân hai phân số ta nhân hai tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau.
 • Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0 ta nhân phân số thứ nhất với phân số có tử số là mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số là tử số của phân số thứ hai.

Gợi ý đáp án:

a) ( frac{-2}{-5} : frac{3}{-4}).frac{4}{5}

= (frac{-2}{-5} . frac{-4}{3}) . frac{4}{5} = frac{-2.-4}{-5.3}. frac{4}{5}

= frac{-8}{15}. frac{4}{5} = frac{-8.4}{15.5} = frac{-32}{75}

b) frac{-3}{-4} : (frac{7}{-5}.frac{-3}{2})

= frac{3}{4} : frac{7.-3}{-5.2} = frac{3}{4}: frac{21}{10}

= frac{3}{4}.frac{10}{21} = frac{3.10}{4.21} = frac{30}{84}

c) frac{-1}{9}.frac{-3}{5}+frac{5}{-6}.frac{-3}{5}+frac{5}{2}.frac{-3}{5}

= frac{-3}{5}. (frac{1}{9} + frac{-5}{6} + frac{5}{2})

= frac{-3}{5}. ( frac{-2}{18} + frac{-15}{18} + frac{45}{18})

= frac{-3}{5}. frac{-2-15+45}{18} =frac{-3}{5}.frac{28}{18}

= frac{-3.28}{5.18}= frac{-84}{90}

Bài 2

Một ô tô chạy hết 8 phút trên một đoạn đường với vận tối trung bình 40km/h. Hãy tính độ dài đoạn đường đó. Người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là bao nhiêu?

Xem thêm:  Toán 6 Bài 12: Ước chung và ước chung lớn nhất

Hướng dẫn giải

 • Quãng đường bằng vận tốc nhân với thời gian
 • Đổi 1 giờ = 60 phút
 • Muốn nhân hai phân số ta nhân hai tử số với nhau và nhân hai mẫu số với nhau.
 • Muốn chia một phân số cho một phân số khác 0 ta nhân phân số thứ nhất với phân số có tử số là mẫu số của phân số thứ hai và mẫu số là tử số của phân số thứ hai.

Gợi ý đáp án:

Đổi 8 phút = frac{2}{15} giờ

5 phút = frac{1}{12}

Độ dài quãng đường đó là:

frac{2}{15}. 40 = frac{16}{3} (km)

Người lái xe muốn thời gian chạy hết quãng đường đó chỉ 5 phút thì ô tô phải chạy với vận tốc trung bình là:

frac{16}{3} : frac{1}{12} = 64 (km/h)

Đáp số: 64 km/h

Bài 3

Tính diện tích hình chữ nhật ABCD ở hình bên theo hai cách, trong đó có cách tính tổng diện tích các hình chữ nhật AEFD và EBCF. Hai cách đó minh họa tính chất nào của phép nhân phân số?

Bài 3

Hướng dẫn giải

 • Hình chữ nhật có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau.
 • Diện tích hình chữ nhật bằng chiều dài nhân với chiều rộng.

Ngoài việc sử dụng công thức tính diện tích ta có thể tính diện tích hình chữ nhật bằng tổng diện tích các hình nhỏ.

Gợi ý đáp án:

Cách 1: Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

frac{4}{7} . (frac{3}{4} + frac{9}{8}) = frac{15}{14} (m^{2})

=> Tính chất phân phối của phép nhân

Cách 2: Diện tích hình chữ nhật ABCD là:

frac{4}{7} . (frac{3}{4} + frac{9}{8}.frac{4}{7} = frac{4}{7} . (frac{3}{4} + frac{9}{8}) = frac{15}{14} (m^{2})

=> Tính chất kết hợp của phép nhân

Xem thêm:  Toán 6 Bài tập cuối chương V - Kết nối tri thức với cuộc sống

Đáp số: frac{15}{14} (m^{2})

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận