Toán 6 Luyện tập chung trang 54

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán 6 Luyện tập chung trang 54

Giải Toán 6 bài Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, xem đáp án, hướng dẫn giải chi tiết của 8 bài tập trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 54.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô nhanh chóng soạn giáo án bài Luyện tập chung Chương 2: Tính chia hết trong tập hợp các số tự nhiên trong SGK Toán 6 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh của mình. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Lý thuyết cần nhớ để giải Toán 6 Luyện tập chung trang 54

– Muốn tìm UCLN của hai hay nhiều hơn 1 số ta thực hiện ba bước sau:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ nhỏ nhất của nó.

Tích đó là UCLN phải tìm.

– Để tìm bội chung nhỏ nhất bạn có thể làm theo các bước sau đây:

  • Bước 1: Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố.
  • Bước 2: Chọn ra các thừa số nguyên tố chung và riêng.
  • Bước 3: Lập tích các thừa số đã chọn, mỗi thừa số lấy với số mũ lớn nhất của nó. Tích đó là bội chung nhỏ nhất cần tìm.
Xem thêm:  Toán 6 Bài 4: Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Đáp án Toán 6 trang 55 tập 1

Bài 2.45: a)

a 9 34 120 15 2 987
b 12 51 70 28 1
ƯCLN(a,b) 3 17 10 1 1
BCNN(a, b) 36 102 840 420 2 987
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 108 1 734 8 400 420 2 987
a.b 108 1 734 8 400 420 2 987

b) =; Với 2 số tự nhiên a, b bất kì, tích của ƯCLN (a, b) và BCNN (a, b) luôn bằng với tích của 2 số a và b.

Bài 2.46: 

a. Ước chung lớn nhất là 25, bội chung nhỏ nhất là 525

b. Ước chung lớn nhất là 3, bội chung nhỏ nhất là 13 860

Bài 2.47: 

a) Tối giản;
b) Chưa tối giản, phân số tối giản là \frac{2}{3}

Bài 2.48: 2520 giây

Bài 2.49:

a) \frac{20}{45}; \frac{21}{45}

b) \frac{225}{540};\frac{252}{240}; \frac{80}{540}

Bài 2.50: 8dm

Bài 2.51: 42

Bài 2.52: 2 3 .5 3

Hướng dẫn giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 55 tập 1

Bài 2.45

Cho bảng sau:

a 9 34 120 15 2 987
b 12 51 70 28 1
ƯCLN(a,b) 3 ? ? ? ?
BCNN(a, b) 36 ? ? ? ?
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 108 ? ? ? ?
a.b 108 ? ? ? ?

a) Tìm các số thích hợp thay vào ô trống của bảng.

b) So sánh ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) và a.b

Em rút ra kết luận gì?

Gợi ý đáp án:

a)

a 9 34 120 15 2 987
b 12 51 70 28 1
ƯCLN(a,b) 3 17 10 1 1
BCNN(a, b) 36 102 840 420 2 987
ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) 108 1 734 8 400 420 2 987
a.b 108 1 734 8 400 420 2 987

b) ƯCLN(a, b).BCNN(a, b) = a.b

Kết luận: với 2 số tự nhiên a, b bất kì, tích của ƯCLN(a, b) và BCNN(a, b) luôn bằng với tích của 2 số a và b.

Xem thêm:  Toán 6 Bài tập ôn tập cuối năm - Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 2.46

Tìm ƯCLN và BCNN của:

a) 3.5252.7

b) 22.3.5; 32.7 và 3.5.11

Gợi ý đáp án:

a. Ta thấy các số 3.52và 52.7 có thừa số nguyên tố chung là 5 và có số mũ nhỏ nhất là 2

=> Ước chung lớn nhất là 52 = 25

=> Bội chung nhỏ nhất là: 3 . 52 . 7 = 525

b. Ta thấy các số 22.3.5; 32.7và 3.5.11 có thừa số nguyên tố chung là 3 và có số mũ nhỏ nhất là 1

=> Ước chung lớn nhất là 31 = 3

=> Bội chung nhỏ nhất là: 22 .32 . 5 . 7 . 11 = 13 860

Bài 2.47

Các phân số sau đã tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản

a) \frac{15}{17}                  b) \frac{70}{105}

Gợi ý đáp án:

a) \frac{15}{17}

Ta có ƯCLN(15; 17) = 1 nên phân số đã cho tối giản.

b) \frac{70}{105}

Ta có ƯCLN(70; 105) = 35 nên phân số đã cho chưa tối giản

\frac{70}{105}=\frac{70: 35}{105: 35}=\frac{2}{3} là phân số tối giản

Bài 2.48

Hai vận động viên chạy xung quanh một sân vận động. Hai vận động viên xuất phát tại cùng một thời điểm, cùng một vị trí và chạy cùng chiều. Vận động viên thứ nhất chạy một vòng sân hết 360 giây, vận động viên thứ hai chạy một vòng sân mất 420 giây. Hỏi sau bao nhiêu phút họ gặp nhau, biết tốc độ di chuyển của họ không đổi?

Gợi ý đáp án:

Thời gian họ gặp nhau chính là BCNN (360, 420)

360 = 23.32.5

420 = 22.3.5.7

Do đó BCNN (360, 420) = 23.32.5.7=2520

Xem thêm:  "Bài 13 Toán lớp 6: Bội chung và tìm bội chung nhỏ nhất"

Đổi 2520 giây = 42 phút. Vậy sau 42 phút thì họ gặp nhau.

Bài 2.49

Quy đồng mẫu các phân số sau:

a) \frac49\frac7{15}

Gợi ý đáp án:

a) Ta có BCNN(9, 15) = 45 nên chọn mẫu chung là 45. Ta được:

\frac{4}{9}=\frac{4.5}{9.5}=\frac{20}{45}

\frac{7}{15}=\frac{7.3}{15.3}=\frac{21}{45}

b) Ta có BCNN(12; 15; 27) = 540

\frac{5}{12}=\frac{5.45}{12.45}=\frac{225}{540}

\frac{7}{15}=\frac{7.36}{15.36}=\frac{252}{540}

\frac{4}{27}=\frac{4.20}{27.20}=\frac{80}{540}

Bài 2.50

Từ ba tấm gỗ có độ dài 56 dm, 48 dm và 40 dm, bác thợ mộc muốn cắt thành các thanh gỗ có độ dài như nhau mà không để thừa mẩu gỗ nào. Hỏi bác cắt như thế nào để được các thanh gỗ có độ dài lớn nhất có thể?

Gợi ý đáp án:

Các thanh gỗ có độ dài lớn nhất được cắt ra là ƯCLN(56, 48, 40)

Ta có: 56 = 23.7 ; 48 = 24.3 ; 40 = 23.5

Ta thấy thừa số nguyên tố chung là 2 và có số mũ nhỏ nhất là 23

Do đó ƯCLN(56, 48, 40) = 8

Vậy chiều dài các thanh gỗ lớn nhất có thể cắt là 8 dm

Bài 2.51

Học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ hàng. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu, biết rằng số học sinh nhỏ hơn 45.

Gợi ý đáp án:

Học sinh lớp 6A khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 7 đều vừa đủ hàng.

Do đó số học sinh lớp 6A là BC(2, 3, 7)

BCNN(2, 3, 7) = 42 nên BC(2, 3, 7) = {0; 42; 84, …}

Mà số học sinh nhỏ hơn 45 nên số học sinh lớp 6A là 42.

Bài 2.52

Hai số có BCNN là 23.3.53 và ƯCLN là 22.5. Biết một trong hai số bằng 22.3.5, tìm số còn lại.

Gợi ý đáp án:

Ta đã biết tích của BCNN và ƯCLN của hai số tự nhiên bất kì bằng tích của chúng.

Do đó tích của hai số đã cho là 23.3.5322.5 = 25.3.54

Mà một trong hai số bằng 22.3.5 nên số còn lại là 23.53

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận