Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … trang 65

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … trang 65

Giải Toán lớp 5: Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… mang tới đáp án, hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 65, 66. Đồng thời, còn tổng hợp toàn bộ lý thuyết quan trọng, giúp các em nắm vững kiến thức.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, còn giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng giải thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, … của Chương 2. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết:

Đáp án Toán 5 trang 66

Bài 1:

a) 4,32; 0,065; 4,329; 0,01396

b) 2,37; 0,207; 0,0223; 0,9998

Bài 2: a) 1,29; b) 1,234; c) 0,57; d) 0,876

Bài 3: 483,525 tấn

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 66

Bài 1

Tính nhẩm:

a) 43,2 : 10;           0,65 : 10;              432,9 : 100;             13,96 : 1000

Xem thêm:  Toán lớp 5: Luyện tập trang 137

b) 23,7 : 10;           2,07 : 10;              2,33 : 100;                999,8 : 1000

Gợi ý đáp án:

a) 43,2 : 10 = 4,32

432,9: 100 = 4,329

b) 23,7 :10 = 2,37

2,23 : 100 = 0,0223

0,65:10 = 0,065

13,96: 1000 = 0,01396

2,07 : 10 = 0,207

999,8 : 1000 = 0,9998

Bài 2

Tính nhẩm rồi so sánh kết quả tính:

a) 12,9 : 10 và 12,9 × 0,1

c) 5,7 : 10 và 5,7 × 0,1

b) 123,4 : 100 và 123,4 × 0,01

d) 87,6 : 100 và 87,6 × 0,01

Gợi ý đáp án:

a) 12,9 : 10 = 12,9 × 0,1= 1,29

b) 123,4 : 100 = 123,4 × 0,01 = 1,234

c) 5,7 : 10 = 5,7 × 0,1 = 0,57

d) 87,6 : 100 = 87,6 × 0,01 = 0,876

Bài 3

Một kho gạo có 537,25 tấn gạo. Người ta lấy ra 1/10 số gạo trong kho. Hỏi trong kho còn bao nhiêu tấn gạo?

Gợi ý đáp án:

Số gạo đã lấy ra là: 537,25 timesfrac{1}{10} = 53,725 (tấn)

Số gạo còn lại trong kho là: 537,25 – 53,725 = 483,525 (tấn)

Đáp số: 483,525 tấn

Lý thuyết Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, …

Ví dụ 1: 213,8: 10 = ?

Ta thực hiện như sau:

Ví dụ 1

* Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 213,8 sang bên trái một chữ số ta cũng được 21,38

Ví dụ 2: 56,78 : 100 =?

Ta thực hiện như sau:

Ví dụ 2

* Nhận xét: Nếu chuyển dấu phẩy của số 56,78 sang bên trái hai chữ số ta cũng được 0, 5678

Quy tắc: Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,… chữ số.

Xem thêm:  Toán lớp 5: Diện tích hình tròn trang 99

Nhận xét: Khi chia một số thập phân cho 10, 100, 1000 ta được kết quả bằng với việc nhân số thập phân đó với 0,1; 0,01; 0,001

a : 10 = a x 0,1

a : 100 = a x 0,01

a : 1000 = a x 0,001

Bài toán: Tính nhẩm:

a) 17,45 : 10

b) 24,9 : 10

c) 423,8 : 100

d) 7663,14 : 1000

Cách giải:

a) 17,45 : 10 = 1,745

b) 24,9 : 10 = 2,49

c) 423,8 : 100 = 4,238

d) 7663,14 : 1000 = 7,66314

Chú ý: Khi dời dấu phẩy sang trái mà không đủ chữ số, ta thấy thiếu bao nhiêu chữ số thì thêm vào đó bấy nhiêu chữ số 0.

0,15 : 10 = 0,015

2,78 : 100 = 0,0278

45,3 : 10000 = 0,00453

89,13 : 100= 0,8913

Kết luận:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba,…chữ số.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận