Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 89

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 89

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung mang tới đáp án, hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong SGK Toán lớp 5 trang 89, 90. Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, còn giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 thật tốt.

Giải Toán lớp 5 trang 89, 90 còn giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 89, 90 của Chương 2 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết dưới đây của Download.vn nhé:

Đáp án Toán 5 trang 89 – Phần 1

Bài 1: B

Bài 2: C

Bài 3: C

Đáp án Toán 5 trang 90 – Phần 2

Bài 1: a) 85,90; b) 68, 29; c) 80,730; d) 31

Bài 2: a) 8,5m; b) 8,05m2

Bài 3: 750 cm2.

Bài 4: Vậy: x = 4; x = 4,01

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 89 – Phần 1

Mỗi bài tập dưới đây có kèm theo một số câu trả lời A, B, C, D (là đáp số, kết quả tính,…). Hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Xem thêm:  Bài tập Vận tốc, Quãng đường và Thời gian cho Lớp 5 môn Toán

Bài 1

Chữ số 3 trong số thập phân 72,364 có giá trị là:

A. 3         B. \frac{3}{10}         C. \frac{3}{100}          D. \frac{3}{1000}

Phương pháp giải

Xác định vị trí của chữ số 3 rồi xác định giá trị của nó.

Gợi ý đáp án:

Chữ số 3 thuộc hàng phần mười. Vậy giá trị của chữ số 3 trong số thập phân đã cho là \frac{3}{10}.

Chọn đáp án B.

Bài 2

Trong bể có 25 con cá, trong đó có 20 con cá chép. Tỉ số phần trăm của số cá chép trong bể là:

A. 5%         B. 20%       C. 80%         D. 100%

Phương pháp giải

Muốn tìm tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể ta tìm thương giữa 20 và 25, sau đó nhân thương với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

Gợi ý đáp án:

Tỉ số phần trăm của số cá chép và số cá trong bể là:

20 : 25 = 0,8 = 80%

Chọn đáp án C

Bài 3

2800 g bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

A. 280kg     B. 28kg    C. 2,8kg     D. 0,28kg

Phương pháp giải

Ta có 1kg=1000g.

Muốn đổi một số từ đơn vị gam sang đơn vị ki-lô-gam ta chỉ cần lấy số đó chia cho 1000.

Gợi ý đáp án:

Ta có 1kg = 1000g hay 1g = \frac{1}{1000}kg

Do đó: 2800g = \frac{2800}{1000}kg=2,8kg

Chọn đáp án C. 2,8 kg

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 90 – Phần 2

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

Xem thêm:  100 đề thi học sinh giỏi Toán lớp 5 (Có đáp án)

a) 39,72 + 46,18

c) 31,05 × 2,6

b) 95,64 – 27,35

d) 77,5 : 2,5

Phương pháp giải:

Đặt tính rồi tính theo các quy tắc đã học về các phép tính với số thập phân.

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

Phương pháp giải

  • Xác định hai đơn vị đo độ dài đã cho và tìm mối liên hệ giữa chúng.
  • Quy đổi ra đơn vị thích hợp

Gợi ý đáp án:

Bài 3

Cho biết diện tích của hình chữ nhật ABCD là 2400 cm2 . Tính diện tích hình tam giác MDC.

Bài 3

Phương pháp giải

  • Tính chiều rộng của hình chữ nhật: AD = AM + MD.
  • Tính chiều dài = diện tích : chiều rộng
  • Diện tích tam giác MDC = (MD x DC) : 2

Gợi ý đáp án:

Chiều rộng hình chữ nhật ABCD là: 15 + 25 = 40 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật ABCD là: 2400 : 40 = 60 (cm)

Diện tích tam giác MDC là: 60 x 25 : 2 = 750 (cm2).

Đáp số: 750 cm2.

Bài 4

Tìm 2 giá trị của x, sao cho: 3,9 < x < 4,1

Gợi ý đáp án:

Ta có : 3,9 < 4 < 4,01 < 4,1

Vậy: x = 4; x = 4,01

Có thể tìm được nhiều giá trị khác của x. Ví dụ: x = 4,02; x = 4,03; x = 4,04….

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận