Toán lớp 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm trang 82

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Toán lớp 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm trang 82

Giải Toán lớp 5: Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm mang tới đáp án, hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 82, 83, 84. Đồng thời, còn tổng hợp toàn bộ lý thuyết quan trọng, giúp các em nắm vững kiến thức.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học, còn giúp các em học sinh lớp 5 rèn luyện kỹ năng giải thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm của Chương 2. Mời thầy cô và các em cùng tham khảo bài viết:

Đáp án Toán 5 trang 83, 84

Bài 1: 50,81%; 50,86%; 49,85%; 49,56%

Bài 2: 69; 103,5; 86,25; 75,9; 60,72

Bài 3: a) 5 000 000 đồng; b) 10 000 000 đồng; c) 15 000 000 đồng

Xem thêm:  Toán lớp 5: Giải toán về tỉ số phần trăm trang 76

Hướng dẫn giải bài tập Toán 5 trang 83, 84

Bài 1

Trong bảng sau, cột cuối cùng ghi tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh của một trường. Hãy dùng máy tính bỏ túi để tính và viết kết quả vào cột đó.

Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh
An Hà 612 311
An Hải 578 294
An Dương 714 356
An Dương 807 400

Gợi ý đáp án:

Lần lượt ấn các nút sau:

311 : 612 = 0,5081 = 50,81%

294 : 578 = 0,5086 = 50,86%

356 : 714 = 0,4985 = 49,85%

400 : 807 = 0,4956 = 49,56%

Trường

Số học sinh

Số học sinh nữ

Tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và tổng số học sinh
An Hà 612 311 50,81%
An Hải 578 294 50,86%
An Dương 714 356 49,85%
An Dương 807 400 49,56%

Bài 2

Trung bình xay xát 1 tạ thóc thu được 69 kg gạo. Tức tỉ số phần trăm của gạo và thóc là 69%. Bằng máy tính bỏ túi tính số gạo thu được khi xay xát thóc và viết vào ô trống (theo mẫu):

Thóc (kg) Gạo (kg)
100
150
125
110
88

Gợi ý đáp án:

Sử dụng máy tính ta có kết quả sau:

Thóc (kg) Gạo (kg)
100 69
150 103,5
125 86,25
110 75,9
88 60,72

Bài 3

Với lãi suất tiết kiệm 0,6% một tháng, cần gửi bao nhiêu tiền để sau một tháng nhận được số tiền lãi là:

Xem thêm:  "Chương trình đào tạo học sinh giỏi môn Toán lớp 5 với 30 chuyên đề"

a) 30 000 đồng

b) 60 000 đồng

c) 90 000 đồng

(Dùng máy tính bỏ túi để tính)

Gợi ý đáp án:

a) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 30 000 đồng:

30 000 : 0,6 = 5 000 000 (đồng)

b) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 60 000 đồng:

60 000 : 0,6 = 10 000 000 (đồng)

c) Số tiền cần gửi để sau một tháng nhận được số tiền lãi là 90 000 đồng:

90 000 : 0,6 = 15 000 000 (đồng)

Đáp số: a) 5 000 000 đồng

b) 10 000 000 đồng

c) 15 000 000 đồng

Lý thuyết Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

a) Ví dụ 1: Tính số phần trăm của 7 và 40.

– Lần lượt ấn các phím: 7 :4 0 =

– Trên màn hình xuất hiện kết quả 0.175

– Máy đã tính:

7 : 40 = 0,175

Vậy: 7 : 40 = 0,175 = 17,5%

Chú ý: Có thể ấn lần lượt các phím: 7 :4 0 %

Khi đó trên màn hình xuất hiện số 17.5 thì đây là kết quả 17,5%.

b) Ví dụ 2: Tính 34% của 56.

– Lần lượt ấn các phím: 5 6 x 3 4 %

– Trên màn hình xuất hiện kết quả 19.04.

– Máy đã tính : 56 x 34% = 56 x 34 : 100 = 19,04.

Vậy: 34% của 56 là 19,04.

c) Ví dụ 3: Tìm một số biết 65% của nó bằng 78.

– Lần lượt ấn các phím 7 8 : 6 5 %

– Trên màn hình xuất hiện kết quả 120.

Xem thêm:  Toán lớp 5: Chu vi hình tròn trang 97

– Máy đã tính: 78 : 65% = 78 : 65 x 100 = 120.

Vậy: Số cần tìm là 120.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận