Viết đoạn văn tiếng Anh về Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Viết đoạn văn tiếng Anh về Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới

Viết đoạn văn tiếng Anh về Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới mang đến gợi ý cách viết và đoạn văn mẫu có dịch hay nhất. Qua đó giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn.

thien nhien the gioi

Viết về tổ chức WWF bằng tiếng Anh siêu hay dưới đây của Download.vn sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh tự tin không phải lo nghĩ quá nhiều về việc làm sao để viết được đoạn văn hay. Các bạn hãy vận dụng thật tốt những đoạn văn mẫu này một cách linh hoạt, để đoạn văn trở nên đầy đủ, hay nhất nhé. Ngoài ra các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về tổ chức WHO.

Viết đoạn văn tiếng Anh về Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới

Cách viết đoạn văn về Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới

What is the name of the international organisation? (Tên của tổ chức quốc tế là gì?)

When and where was it formed? (Nó được hình thành khi nào và ở đâu?)

How many member countries does it have? Is Viet Nam a member of this organisation? (Nó có bao nhiêu quốc gia thành viên? Việt Nam có phải là thành viên của tổ chức này không?)

What are the organisation’s aims? (Mục tiêu của tổ chức là gì?)

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: Getting Started

What are the current activities / projects of this organisation? (Các hoạt động / dự án hiện tại của tổ chức này là gì?)

What has this organisation done to help Viet Nam? (Tổ chức này đã làm gì để giúp Việt Nam?)

Viết đoạn văn tiếng Anh về tổ chức WWF

Tiếng Anh

World Wild Fund for Nature (WWF) is an international non-governmental organization, focus on preserving wildlife and reducing human’s impact in environment. WWF is the largest conservation organization with over five millions supporters around the world, working in more than 100 countries including Viet Nam. The funds come from various sources such as individuals, bequests, government, environmental projects and corporations. WWF’s symbol is a giant panda, which is an endangered animal. The panda’s name is Chi Chi, it had been transferred from Beijing Zoo to London Zoo in 1958 and had become the only panda residing in the Western world at that time. WWF was founded with a mission of preventing the degradation of natural environment on earth. Besides, they aim at building a future in which humans live in harmony with nature. Recently, they concentrate on preserving oceans, coasts, forests and fresh water ecosystems, protecting endangered species and reducing the effects of climate change. To achieve its goals, they also corporate with other groups like NGOs, governments, business, investment banks, scientists, fishermen, farmers and local communities. It also undertakes public campaigns to educate people on how to live in a more environmentally friendly manner. All in all, WWF plays an important role in the conservation of wildlife and ecosystems. Everyone should give a hand to help it complete its missions and protect our own planet.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 8C: Make predictions

Tiếng Việt

Quỹ Bảo vệ Thiên nhiên Thế giới (WWF) là một tổ chức quốc tế phi chính phủ, tập trung vào việc bảo tồn động vật hoang dã và giảm tác động của con người đến môi trường. WWF là tổ chức bảo tồn lớn nhất với hơn năm triệu người hỗ trợ trên khắp thế giới, làm việc tại hơn 100 quốc gia bao gồm Việt Nam. Các quỹ này đến từ nhiều nguồn khác nhau như cá nhân, các khoản thừa kế, chính phủ, các dự án về môi trường và các tập đoàn. Biểu tượng WWF là một con gấu trúc khổng lồ, là một động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Tên của nó là Chi Chi, nó đã được chuyển từ Sở thú Bắc Kinh đến Sở thú London vào năm 1958 và đã trở thành gấu trúc duy nhất sống ở phương Tây vào thời đó. WWF được thành lập với nhiệm vụ ngăn chặn sự suy thoái của môi trường tự nhiên trên trái đất. Bên cạnh đó, họ nhằm xây dựng một tương lai trong đó con người sống hài hoà với thiên nhiên. Gần đây, họ tập trung vào việc bảo vệ các đại dương, bờ biển, rừng và hệ sinh thái nước ngọt, bảo vệ các loài đang có nguy cơ tuyệt chủng và giảm tác động của biến đổi khí hậu. Để đạt được mục tiêu này, họ cũng hợp tác với các nhóm khác như các tổ chức phi chính phủ, các chính phủ, doanh nghiệp, các ngân hàng đầu tư, các nhà khoa học, ngư dân, nông dân và cộng đồng địa phương. Nó cũng tiến hành các chiến dịch công cộng để giáo dục con người làm thế nào để sống một cách thân thiện hơn với môi trường. Nhìn chung, WWF đóng một vai trò quan trọng trong việc bảo tồn động vật hoang dã và các hệ sinh thái. Mọi người nên giúp một tay để giúp nó hoàn thành nhiệm vụ của mình và bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 7: Language

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận