Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo có đáp án kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để xây dựng đề thi giữa học kì 1 cho học sinh của mình theo chương trình mới.

Đồng thời, cũng giúp các em học sinh lớp 3 luyện giải đề, rồi so sánh kết quả thuận tiện hơn để chuẩn bị cho bài kiểm tra giữa kì 1 đạt kết quả cao. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm đề giữa kì môn Toán 3 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, Cánh diều. Chi tiết mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán 3 sách Chân trời sáng tạo

Đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau:

A. 219 gồm 2 trăm, 1 chục và 9 đơn vị
B. 223 gồm 3 trăm, 2 chục và 6 đơn vị
C. Các số 717, 718, 729, 709 được sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn
D. 456 + 419 = 975

Câu 2: Mỗi chiếc ô tô có 4 bánh xe. Hỏi 20 bánh xe lắp vừa đủ vào bao nhiêu chiếc ô tô?

A. 5 chiếc
B. 4 chiếc
C. 6 chiếc
D. 7 chiếc

Câu 3: Kết quả của phép tính 10 + 15 x 4 bằng

Xem thêm:  Toán 3 Bài 74: Khả năng xảy ra của một sự kiện

A. 60
B. 70
C. 80
D. 65

Câu 4: Tìm x biết: x + 212 = 467

A. 255
C. 256
B. 257
D. 258

Câu 5: 20mm + 20 mm = … cm

A. 40mm
B. 4cm
C. 40cm
D. 4mm

Câu 6: Lớp 3A tổ chức sinh hoạt lớp từ 8 giờ 25 phút sáng đến 10 giờ 50 phút sáng. Hỏi lớp 3A đã tổ chức sinh hoạt lớp trong bao lâu?

A. 2 giờ 25 phút
B. 1 giờ 75 phút
C. 2 giờ 50 phút
D. 1 giờ 55 phút

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 172 + 554

b) 437 – 234

c) 116 x 4

d) 177 x 5

Câu 8 (1 điểm): Tìm x

a. 7 × x = 49

b. 88 : x = 2

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm … 7m 2cm

b. 4m 7 dm … 470 dm

c. 6m 5 cm … 603 m

d. 2m 5 cm … 205 cm

Câu 10 (2 điểm): Cô giáo có 36 quyển sách. Cô thưởng cho các bạn học sinh giỏi 1/3 số sách, 1/ 4 số sách còn lại cô thưởng cho các bạn học sinh khá. Hỏi sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi và khá,cô giáo còn lại bao nhiêu quyển sách.

Câu 11 (1 điểm): Tìm số bị chia biết thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau, số chia bằng 4 và số dư là số nhỏ nhất có thể có.

Đáp án đề thi giữa kì 1 môn Toán 3 năm 2022 – 2023

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Xem thêm:  Toán 3: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Câu 1: A

Câu 2: A

Câu 3: B

Câu 4: A

Câu 5: B

Câu 6: A

II. Phần tự luận (7 điểm)

Câu 7 (2 điểm): Đặt tính rồi tính

a) 172 + 554 = 726

b) 437 – 234 = 203

c) 116 x 4 = 464

d) 177 x 5 = 885

Câu 8 (1 điểm): Tìm x

a. 7 × x = 49

x = 49 : 7

x = 7

b. 88 : x = 2

x = 88 : 2

X = 44

Câu 9 (1 điểm): Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm

a. 5 m 3cm < 7m 2cm

b. 4m 7 dm < 470 dm

c. 6m 5 cm > 603 cm

d. 2m 5 cm = 205 cm

Câu 10 (2 điểm):

Cô thưởng cho các bạn học sinh giỏi số sách là

36 : 3 = 12 (quyển)

Sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi, cô còn lại số sách là

36 – 12 = 24 (quyển)

Cô thưởng cho các bạn học sinh khá số sách là

24 : 4 = 6 (quyển)

Sau khi thưởng cho các bạn học sinh giỏi và khá, cô còn lại số quyển sách là

24 – 6 = 18 (quyển)

Đáp số: 18 quyển sách

Câu 11 (1 điểm):

Thương là số chẵn lớn nhất có hai chữ số khác nhau là: 98.

Số dư nhỏ nhất có thể có là 1.

Số bị chia là:

98 x 4 + 1 = 393

Đáp số: 393

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận