Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của việc đi xe đạp (4 Mẫu)

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đoạn văn tiếng Anh viết về lợi ích của việc đi xe đạp (4 Mẫu)

Viết 1 đoạn văn về lợi ích của việc đi xe đạp bằng tiếng Anh tổng hợp 4 mẫu có dịch hay. Qua đó giúp các bạn có thêm nhiều gợi ý tham khảo để biết cách viết đoạn văn tiếng Anh.

TOP 4 đoạn văn nói về lợi ích của đi xe đạp bằng tiếng Anh sẽ là tài liệu hữu ích nhằm giúp cho các em học sinh tự học một cách thuận lợi, đặc biệt là trong việc chuẩn bị bài ở nhà trước khi đến lớp. Từ đó đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi giữa học kì 2 sắp tới. Bên cạnh đó các bạn xem thêm đoạn văn tiếng Anh viết về thảm họa thiên nhiên.

Tiếng Anh

Nowadays, many people think that bicycles are one of the best means of transport in Viet Nam. Not only young people but also the old can use bicycles. Most especially, bicycles are also used to go to school by students everyday.

Do you know why bicycles are mostly used for going to school by students? Firstly, bicycles help to increase the ability to observe, learn and memorize. Immediately after cycling to school, the brain will work well and that will increase the ability to memorize. When students go to class, it is easy for them to memorize teachers’ lectures and achieve high academic knowledge. Secondly, cycling to school not only promotes health but also protects the environment … Moreover, riding bikes to school helps students lose weight, increases height effectively and trains your independence.

Tiếng Việt

Ngày nay, nhiều người nghĩ rằng xe đạp là một trong những phương tiện giao thông tốt nhất ở Việt Nam. Không chỉ thanh niên mà người già cũng có thể sử dụng xe đạp. Đặc biệt nhất, xe đạp còn được học sinh sử dụng để đến trường hàng ngày.

Bạn có biết tại sao học sinh thường sử dụng xe đạp để đi học không? Thứ nhất, xe đạp giúp tăng khả năng quan sát, học hỏi và ghi nhớ. Ngay sau khi đạp xe đến trường, não bộ sẽ hoạt động tốt và điều đó sẽ làm tăng khả năng ghi nhớ. Khi đến lớp học sinh dễ dàng ghi nhớ bài giảng của giáo viên và đạt được kiến thức học thuật cao. Thứ hai, đạp xe đến trường không chỉ rèn luyện sức khỏe mà còn bảo vệ môi trường… Hơn nữa, đạp xe đến trường còn giúp các bạn học sinh giảm cân, tăng chiều cao hiệu quả và rèn luyện tính tự lập cho các em.

Xem thêm:  Giới thiệu Sapa bằng tiếng Anh (Từ vựng + 3 Mẫu)

Tiếng Anh

I believe that sports play an important role in the physical and mental development of an individual and everyone should participate in sports in order to be healthy and physically fit. I consider cycling as my favorite pastime and this sport is very important to me. I believe that cycling can be regarded as one of my qualities as I have participated in different competitions and in certain cases I achieved a lot. Cycling can be considered as my past time but I do cycling in order to be physically fit. Furthermore, I believe in the fact that cycling helps me a lot to overcome certain personal challenges that are associated with my life. I usually spend about 2-3 hours for cycling and this energizes me a lot and vitalizes my entire body and mind. Besides, I believe that after cycling I can concentrate more on my studies and that is the reason why I have regarded cycling as one of the qualities. There are certain individuals who are considered as the giants of cycling and they are quite inspirational to me. Lance Armstrong is my sporting hero and I have actually learned a lot from Lance Armstrong. This inspirational personality has actually developed my interest in cycling and it is just because of him that I can easily overcome my personal challenges through cycling. Cycling makes me proud because I believe that it’s a simple way to get fit and you don’t have to engage in hectic exercises just a 2 hours cycling can easily nourishes your mind and it can have certain positive effects on your soul as well. Cycling can easily be related to my personal attributes and it gives a soothing effect to my entire personality and my overall outlook.

Tiếng Việt

Tôi tin rằng việc chơi thể thao có một vai trò quan trọng trong việc phát triển thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân, và mọi người nên tham gia thể thao để trở nên khỏe mạnh và có một thể chất tốt. Tôi nghĩ rằng đạp xe là trò tiêu khiển yêu thích và có vai trò quan trọng với tôi. Tôi tin rằng đạp xe có thể được coi là một khả năng của tôi khi tham gia các cuộc thi khác nhau, và trong một số trường hợp tôi đã thành công rất nhiều. Đạp xe có thể được xem như một trò tiêu khiển nhưng tôi đạp xe để có thể chất tốt. Hơn thế nữa, tôi tin trong thực tế rằng đạp xe giúp tôi rất nhiều trong việc vượt qua những thử thách bản thân có thể hòa nhập với cuộc sống. Tôi thường dành khoảng 2 – 3 giờ đạp xe và điều này giúp cơ thể, trí óc của tôi thêm sinh lực. Ngoài ra, tôi tin rằng sau khi đạp xe tôi có thể tập trung hơn vào việc học và đó là lý do tại sao tôi xem đạp xe những khả năng của mình. Có những người được xem là “người khổng lồ đạp xe” và họ đã truyền cảm hứng cho tôi. Lance Armstrong là một anh hùng thể thao và tôi thực sự đã học được rất nhiều từ anh ấy. Chính nhân cách đầy cảm hứng này đã khiến tôi quan tâm đến việc đạp xe, và chỉ vì anh ấy mà tôi có thể vượt qua được những thách thức bản thân trong suốt chặng đường. Đạp xe khiến tôi tự hào bởi vì đó là cách đơn giản để bạn có cơ thể tốt và không phải làm nhiều bài tập, chỉ với 2 giờ đạp xe có thể nuôi dưỡng tâm trí và làm cho tâm hồn trở nên lạc quan hơn. Đạp xe có thể dễ dàng liên quan đến những tính cách cá nhân và đem lại hiệu quả trong việc nuôi dưỡng nhân cách và triển vọng chung của cá nhân tôi.

Xem thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về một tổ chức quốc tế

Tiếng Anh

Cyling is really good for your health. If you wake up early and ride your bike, turn it to a habit will help you live longer and be stronger. A scientific research shows that cycling helps reduce stress or diseases such as cancer, diabetes,.. And a benefit that I’m sure everybody wants : lose weight, become more beautiful . How long has it been since the last time you rode a bike? So why don’t you make your life more meaningful just by riding a bike right then?

Tiếng Việt

Đi xe đạp thực sự rất tốt cho sức khỏe của bạn, nếu bạn thức dậy sớm và đạp xe, biến nó thành thói quen sẽ giúp bạn sống lâu và mạnh mẽ hơn. Và một lợi ích mà tôi chắc rằng ai cũng mong muốn: giảm cân, trở nên xinh đẹp hơn. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối bạn đạp xe? Vì vậy, tại sao bạn không làm cho cuộc sống của bạn có ý nghĩa hơn chỉ bằng cách đạp xe ngay bây giờ?

Tiếng Anh

In human life today we face many diseases because of poor health. Health is gold and it is not that simple. There are many ways we can have good health. In addition to a reasonable diet, getting enough sleep and having good mental health, we must regularly exercise and play sports. Everyone knows that exercise, movement are beneficial to health, but not everyone has the conditions and have time to do that. In this era, when modern transport is an alternative to walking, cycling, there are many people who have time but lazy exercise. According to me, cycling is a simple exercise and the type of movement that has a more soothing effect. Let’s protect our environment by biking.

Xem thêm:  Viết đoạn văn về một phát minh khoa học bằng tiếng Anh (14 mẫu)

Tiếng Việt

Trong cuộc sống con người ngày nay chúng ta phải đối mặt với rất nhiều bệnh tật vì sức khỏe kém. Sức khỏe là vàng và nó không hề đơn giản. Có nhiều cách để chúng ta có một sức khỏe tốt. Ngoài chế độ ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, tinh thần tốt thì chúng ta phải thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao. Ai cũng biết rằng tập thể dục, vận động có lợi cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có điều kiện và thời gian để thực hiện điều đó. Trong thời đại ngày nay, khi các phương tiện giao thông hiện đại thay thế cho việc đi bộ, đạp xe thì có rất nhiều người dù có thời gian nhưng lại lười tập thể dục. Theo tôi, đạp xe là một bài tập đơn giản và là loại hình vận động có tác dụng nhẹ nhàng hơn. Hãy bảo vệ môi trường của chúng ta bằng cách đi xe đạp.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập