Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 11

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 11

Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Chân trời sáng tạo – Tuần 11 tổng hợp các dạng bài tập môn Toán trong chương trình học của mỗi tuần. Các bài tập sau đây giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán

Đề bài bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 11

I. TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Câu nào đúng?

A. 12 – 6 = 6

B. 12 – 6 =10

C. 13 – 7 = 5

D. 13 – 7 = 6

Câu 2. Kết quả của phép tính 37 l + 8 l là:

A. 35l

B. 45 l

C. 30 l

D. 38 l

Câu 3. Điền vào chỗ chấm: 45+ 45 + 10 = ….

A. 90

B. 100

C. 90

D. 100

Câu 4. Thùng đựng được 68 lít nước. Can đựng được 25 lít nước. Những câu nào diễn đạt chưa chính xác với đề bài ?

A. Thùng đựng được nhiều nước hơn can

B. Can đựng nhiều nước hơn thùng

C. Can đựng được ít nước hơn thùng

D. Thùng và can đựng được như nhau

Câu 5. Hôm qua My hái được 15 bông hoa, hôm nay My hái được 4 bông hoa. Hỏi cả hai ngày My hái tất cả bao nhiêu bông hoa?

A. 19 bông hoa

B. 17 bông hoa

C. 20 bông hoa

Xem thêm:  Phiếu bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 13

D. 11 bông hoa

Câu 6. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính nhẩm:

20 + 30= ….

20 + 70= ….

40 + 30=….

40 + 40 = …..

60 + 30 = …..

10 + 40 = …..

50 + 5 =…..

55 – 5 =…..

87 – 7 =…..

Bài 2: Đặt tính rồi tính

4 + 24

75 – 42

67 + 2

75 – 35

16 + 32

36 – 4

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống sao cho tổng mỗi hàng bằng nhau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 4: Đàn gà nhà Lan có tất cả 66 con gà , trong đó có 31 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà Lan có bao nhiêu con gà mái ?

a, Viết phép tính thích hợp: ………………………………………………………………………

b, Trả lời:……………………………………………………………………………………………

Bài 5. Lựa chọn, sau đó nối hoặc vẽ vật đựng nước vào ô vuông phù hợp với gợi ý của bạn Táo.

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Đáp án bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Tuần 11

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 2 3 4 5
Đáp án A; D B B A A

Câu 6. Số?

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

II. TỰ LUẬN

Bài 1: Tính nhẩm:

20 + 30 = 50

20 + 70 = 90

40 + 30 = 70

40 + 40 = 80

60 + 30 = 90

10 + 40 = 50

50 + 5 = 55

55 – 5 = 50

87 – 7 = 80

Bài 2: Đặt tính rồi tính

4 + 24 = 28

75 – 42 = 43

67 + 2 = 69

75 – 35 = 40

16 + 32 = 48

36 – 4 = 32

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ trống sao cho tổng mỗi hàng bằng nhau:

Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán CTST

Bài 4: Đàn gà nhà Lan có tất cả 66 con gà, trong đó có 31 con gà trống. Hỏi đàn gà nhà Lan có bao nhiêu con gà mái ?

Xem thêm:  Bài tập cuối tuần lớp 2 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 24

a, Viết phép tính thích hợp: 66 – 31

b, Trả lời:

Đàn gà nhà Lan có số con gà mái là:

66 – 31= 35 (con)

Đáp số: 35 con

Toàn bộ Bài tập cuối tuần lớp 2 trên đây có đáp án chi tiết để các em học sinh luyện tập, hệ thống lại các kiến thức đã học trên lớp và mở rộng sau các tuần học. Download.vn liên tục cập nhật các tài liệu về học tập cho các em học sinh theo dõi.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận