Tiếng Anh 10 Unit 7B: Exchange contact information

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 10 Unit 7B: Exchange contact information

Tiếng Anh 10 Unit 7B: Exchange contact information giúp các em học sinh lớp 10 trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 77, 78, 79 sách Cánh diều bài Communication trước khi đến lớp.

Soạn Exchange contact information Unit 7B lớp 10 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explore New Worlds 10 trang 77, 78, 79. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 10. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài Soạn Anh 10 Unit 7B: Exchange contact information trang 77, 78, 79 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Unit 7B Lớp 10 Exchange contact information

Câu A

Listen and number a-c in the order you hear them. (Nghe và đánh số a-c theo thứ tự bạn nghe thấy)

a. a radio show____

b. a conversation_____

c. a voicemail_____

Gợi ý đáp án:

a. 2

b. 3

c. 1

Câu B

Listen again and complete the missing information. (Nghe lại lần nữa và hoan thành thông tin cần thiếu)

Gợi ý đáp án:

Conversation 1:

Joel’s address: 15A Iris Street, Kingstown

Conversation 2:

Telephone number: 43-33-629-1834

Text: 43-33-317-3476

Social media handle: @kingstownradio1

Conversation 3:

Email: [email protected]

Website: www.englishlanguage.com

Câu C

Below is the contract information of some places. Take turns reading each of them aloud in pairs. (Dưới đây là thông tin hợp đồng của một số nơi. Lần lượt đọc to từng người trong số họ theo cặp)

Xem thêm:  Tiếng Anh 10 Unit 5: 5E Word skills

1. 125 Hai Bà Trưng, District 1, Hồ Chí Minh City, Việt Nam; Tel. 028 392 472 47; http://hcmpost.vn; email: [email protected]

2. 1600 Pennsylvania Ave. NW, Washington DC, 20500, US; Tel. 1 202 456 1111; www.whitehouse.gov; email: [email protected]

3. 5 Avenue Anatole France, 75007, Paris, France; Tel. 33 08 92 70 12 39, www.tour-eiffel.f

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành

Câu D

Listen to these sentences and underline the stressed words or letters. (Nghe các câu sau và gạch chân các từ hoặc chữ mang trọng âm)

1. That’s fifteen, not fifty.

2. It’s A as in apple.

3. It ends in dot org, not dot com.

4. Was that zero zero one or zero zero two?

5. Can you spell your last name?

Gợi ý đáp án:

1. That’s fifteen, not fifty.

2. It’s A as in apple.

3. It ends in dot org, not dot com.

4. Was that zero zero one or zero zero two?

5. Can you spell your last name?

Câu E

Listen again and repeat. Stress the correct words. (Nghe lại một lần nữa . Đánh dấu trọng âm vào các từ)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành tương tự phần D.

Câu F

Write your (or made-up) contract information in the first column of the table. (Viết về những thông tin liên lạc của bạn vào cột đầu tiên của bạn)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hiện điền thông tin.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận