Tiếng Anh 6 Unit 7: Reading

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 7: Reading

Tiếng Anh 6 Unit 7: Reading giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 77 sách Cánh diều bài Can you do this trước khi đến lớp.

Soạn Reading Unit 7 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 77. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 7 Reading, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 7 Reading trang 77

Animal smarts

This is Kanzi, a bonobo chimpanzee. Bonobo chimpanzees are from Africa. There are only about 10,000 to 50,000 bonobos in the world today.

Kanzi lives in a zoo in the United States. He is very smart. He can communicate with humans.

Kanzi can understand about 3000 English words. He can’t speak, but he can use the computer to say about 500 words. He points to pictures on a computer to say these words. He uses between 30 and 40 words everyday.

Kanzi can also make a fire and cook marshmallows. He knows that fires are hot. Kanzi can’t sing, but he can play the piano. Kanzi teaches his son Teco. Now Teco can use a computer, just like Kanzi.

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 3: Reading

Hướng dẫn dịch

Sự thông minh của động vật

Đây là Kanzi, một con tinh tinh bonobo. Tinh tinh bonobo đến từ Châu Phi. Ngày nay, trên thế giới chỉ còn khoảng 10000 dến 50000 cá thể tinh tinh bonobo.

Kanzi sống ở một sở thú ở Mỹ. Nó rất là thông minh và có thể giao tiếp với con người.

Kanzi có thể hiểu 3000 tiếng Anh. Nó không thể nói, tuy nhiên nó có thể dùng máy tính để nói khoảng 500 từ. Nó chỉ vào bức tranh ở trên máy tính để nói những từ đấy. Nó sử dụng khoảng 30 đến 40 từ mỗi ngày.

Kanzi cũng có thể tạo ra lửa và nấu kẹo dẻo. Nó còn biết lửa thì nóng. Kanzi không thế hát, nhưng nó có thể chơi piano. Kanzi dạy con trai của nó Teco. Bây giờ Teco cũng có thể dùng được máy tính giống như Kanzi

Câu A

Read the article quickly. What’s special about Kanzi?

(Đọc nhanh đoạn văn trên. Điều đặc biệt của Kanzi là gì?)

Hướng dẫn làm bài

c. He can communicate with humans ( Nó có thể giao tiếp với con người)

Câu B

Circle all the things Kanzi can do ( Khoanh tròn những việc mà Kanzi có thể làm được)

Hướng dẫn làm bài

– He can communicate with humans

– He can understand about 3000 English words

– He can use the computer to say about 500 words

– He can also make a fire and cook marshmallows

Xem thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 2: Language Focus

– He can play the piano

Câu C

Read again. Where does Kanzi live? (Đọc lại một lần nữa. Kanzi sống ở đâu?)

Hướng dẫn làm bài

– He lives in a zoo in the United States (Nó sống ở một sở thú ở Mỹ)

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận