Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 12

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 6: Lesson 12

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 12 Unit 6: My Toys trang 109 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Unit 6: Lesson 12 – Text B Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Soạn Anh 3 Unit 6: Lesson 12

Bài 1

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 1

Bài nghe:

These are my robots.

They’re red and black

I play with my robots.

Dịch:

Đây là những con người máy.

Chúng màu đỏ và màu đen.

Tôi chơi với những con máy của mình.

Bài 2

Look and answer. (Nhìn và trả lời.)

Bài 2

Trả lời:

– What is it?

It’s a doll.

– What color is it?

It’s white.

– What do you do with it?

I sleep with my doll.

Dịch:

– Nó là gì?

Nó là một con búp bê.

– Nó màu gì?

Nó màu trắng.

– What do you do with it?

Tôi ngủ với búp bê của tôi.

Bài 3

Write about your toy. Write 10 – 20 words. (Viết về món đồ chơi của bạn. Viết tầm 10 – 20 từ.)

Trả lời:

Xem thêm:  Tiếng Anh lớp 3 Unit 16: Lesson 2

– This is my teddy bear. It’s brown. I play and sleep with my teddy bear.

(Đây là gấu bông của tôi. Nó màu nâu. Tôi chơi và ngủ với gấu bông của mình.)

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận