Tổng hợp các bài thi IOE lớp 6

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tổng hợp các bài thi IOE lớp 6

Tổng hợp các bài thi IOE lớp 6 được Downoad.com.vn sưu tầm và tổng hợp, bao gồm các câu hỏi, bài tập trọng tâm thi Tiếng Anh trên mạng nhằm gửi đến các em học sinh, giúp các em ôn tập củng cố kiến thức chuẩn bị cho các kỳ thi IOE Tiếng Anh trên mạng đạt kết quả cao. Sau đây, mời quý thầy cô giáo và các em cùng tham khảo.

Tổng hợp các bài tập về giới từ thi IOE (Olympic Tiếng Anh)

Đề thi Olympic Tiếng Anh lớp 6 quận Ba Đình

Tổng hợp các bài thi IOE lớp 6

Bài 1: Fill the blank

1. How are you? – I’m fine _ _ _ _ _ you.

2. Do you like playing footb_ _ _?

3. How _ _ _ _ _ do you go swimming? Twice a week

4. _ _ _ _ _ is this pencil? – It’s Mai

5. I’m _ _ _ _ Hanoi. I’m Vietnamese

6. How _ _ _ is Mike? He’s 10

7. How _ _ _ _ is this shirt? – 20 dollars

8. I usually go to school at half _ _ _ _ six

9. Who are you going w _ _ _? Mrs. Hanh

10. How many doors are _ _ _ _ _? There are 2

Bài 2:

Vui thích Nhạc sĩ Đi bơi Fever Exhbition

Enjoyable Kẹo, bánh Shoulder Rice Musician
Picnic Go swimming Gạo, cơm Brush Sweet
Đánh, chải Triển lãm Vai Dã ngoại sốt

Bài 3:

1. They always … football in the afternoon.

a. Plays b. playing c. play d. to play

2. Would you like some apples? …

a. Yes, I do c. No, I don’t

Xem thêm:  Bài tập luyện thi IOE lớp 4

b. Yes, please d. No, please

3. … are small and dirty

a. The house b. My house c. These house d. This house

4. I can’t swim … Ican dance

a. but b. and c. so d. too

5. Do they have rulers? …

a. Yes, ruler have c. yes, they are

b. Yes, ruler do d. yes, they do

6. They are …

a. a famer b. an enginee r c. students d. a teacher

7. Which sentence is correct?

a. Do feel they cold c. Do they cold feel

b. Do they feel cold d. They feel cold do

8. What do you usually do … spring?

a. at b. on c. in d. to

9. … are they? They are James and Jane

a. Who b. whose c. how d. what

10. We … the final exam next Monday

a. Has b. have c. had d. are having

Bài 4. Fill the blank

1. _ OCTOR 6. FR _ M

2. E _ ERY 7. BANAN _

3. TIM _ 8. RA _ SE

4. F _ THER 9. WH _ T

5. OL _ 10. AUN _

Bài 5: Smart Monkey

Airport
Monkey
White
Footballer
Test
Book
Activity
Tell a story
Look at
aprinter
Con khỉ
Quyển sách
Màu trắng
Kể chuyện
Sân bay
Máy in
Nhìn, ngắm, xem
Cầu thủ bóng đá
Hoạt động
Bài kiểm tra

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận