Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 29, 30 Tập 2)

Photo of author

By THPT An Giang

Chào mừng bạn đến với blog chia sẻ Trường THPT An Giang trong bài viết về ” A closer look 2 unit 9 lop 6 “. Chúng tôi sẽ cung cấp và chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức dành cho bạn.

Với soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 A Closer Look 2 trang 29, 30 trong Unit 9: Cities of the world sách Global Success 6 (Kết nối tri thức) hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh làm bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9.

Tiếng Anh lớp 6 Unit 9 A Closer Look 2 (trang 29, 30 Tập 2) – Global Success

Video giải Tiếng Anh 6 Unit 9 A closer look 2 – Global Success – Cô Minh Hiền (Giáo viên VietJack)

GRAMMAR

Possessive adjectives

1. Match the sentences with the pictures, paying attention to the underlined part in each sentence (Nối câu với bức tranh, chú ý phần được gạch chân)

Đáp án:

1 – d

2 – e

3 – b

4 – a

5 – c

Giải thích:

– her new dress: chiếc váy mới của cô ấy

– his bicycle: xe đạp của anh ấy

– playing / its ball: chơi / bóng của nó

– our school: trường của chúng tôi

– their room: phòng của họ

Hướng dẫn dịch:

1 – d: Sue không thích váy mới của cô ấy.

2 – e: Billy đang đạp xe đạp của anh ấy.

3 – b: Con mèo đang chơi cùng với quả bóng của nó.

4 – a: Chúng tôi yêu trường của mình.

5 – c: Họ đang sơn phòng của họ màu hồng.

2. Complete the sentences with the correct possessive adjectives. (Hoàn thành câu với tính từ sở hữu)

1. I love cartoons. … favourite cartoon is Dragon Balls.

2. This book has your name on it. Is it … book?

3. The lion has three cubs. … cubs are playing under a big tree.

4. Do you know my friend Anna? … house is close to the park.

Xem thêm:  Bài thu hoạch an ninh quốc phòng đối tượng 4 năm 2022 (12 mẫu)

5. We are from Switzerland. … country is famous for chocolate.

Đáp án:

1. my

2. your

3. its

4. her

5. our

Giải thích:

Cấu trúc: Tính từ sở hữu + danh từ

– my: của tôi

– his: của anh ấy

– her: của cô ấy

– their: của họ

– your: của bạn

– our: của chúng tôi

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi thích hoạt hình. Bộ hoạt hình ưa thích của tôi là Bảy viên ngọc rồng.

2. Cuốn sách này có tên của bạn trên đó. Nó là sách của bạn à?

3. Con sư tử có ba con. Các con của nó đang chơi dưới cái cây to.

4. Bạn có biết bạn của tôi, Anna không? Ngôi nhà của cô ấy thì ở gần công viên.

5. Chúng tôi đến từ Switzerland. Đất nước của chúng tôi nổi tiếng với sô cô la.

3. Complete the sentences with the correct possessive pronouns. (Hoàn thành câu với đại từ sở hữu)

1. I have a new bike. The bike is …

2. These are Mai’s and Lan’s maps. These maps are ….

3. This is a present for you. It’s ….

4. My father has new shoes. They’re ….

5. This is our new house. The house is ….

Đáp án:

1. mine

2. theirs

3. yours

4. his

5. ours

Giải thích:

Cấu trúc: đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ

– mine: (ai/ cái gì) của tôi

– his: (ai/ cái gì) của anh ấy

– hers: (ai/ cái gì) của cô ấy

– ours: (ai/ cái gì) của chúng tôi

– theirs: (ai/ cái gì) của họ

– yours: (ai/ cái gì) của bạn/ của các bạn

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi có một chiếc xe đạp mới. Chiếc xe đạp ấy là của tôi.

Xem thêm:  Các nét cơ bản tiếng việt dành cho bé lớp 1, tập viết ... - Qnct.edu.vn

2. Đây là bản đồ của Mai và Lan. Những chiếc bản đồ này là của họ.

3. Đây là một món quà dành cho bạn. Nó là của bạn.

4. Bố của tôi có một đôi giày mới. Nó của bố.

5. Đây là ngôi nhà mới của chúng tôi. Ngôi nhà là của chúng tôi.

4. Underline the correct word in brackets to complete each sentence. (Gạch chân từ đúng để hoàn thành câu.)

1. Australia is a strange country. All of (it’s / its) big cities are along the coast.

2. Our city is very crowded. How about (your / yours)?

3. I love my football club. Does Phong like (his / him)?

4. (Our / Ours) street is short and narrow.

5. They cannot find (their / theirs) city map anywhere.

Đáp án:

1. Its

2. yours

3. his

4. our

5. their

Giải thích:

1. Đằng sau là danh từ nên chỗ trống cần tính từ sở hữu

2. Đằng sau không có danh từ nên chỗ trống cần đại từ sở hữu

3. Sau động từ dùng tân ngữ

4. Đằng sau là danh từ nên chỗ trống cần tính từ sở hữu

5. Đằng sau là danh từ nên chỗ trống cần tính từ sở hữu

Hướng dẫn dịch:

1. Úc là một quốc gia lạ lùng. Tất cả các thành phố của nó đều dọc bờ biển.

2. Thành phố của chúng tôi rất đông đúc. Còn thành phố của bạn thì sao?

3. Tôi yêu câu lạc bộ bóng đá của tôi. Phong có thích câu lạc bộ của anh ấy không?

4. Con đường của chúng tôi thì ngắn và hẹp.

5. Họ không thể tìm thấy bản đồ thành phố ở bất cứ đâu.

5. Choose the correct word to complete the sentences. (Chọn đáp án đúng để hoàn thành câu).

Xem thêm:  Tả cô giáo hoặc thầy giáo đã từng dạy em và để lại cho em nhiều

1. The book is ______, but you are welcome to read it.

A. my B. mine C. yours

2. _____ bike is dirty, and I can’t tell what colour it is.

A. Your B. Yours C. You

3. Your country is much bigger than _____.

A. our B. ours C. their

4. _____ dog is so friendly. It never barks.

A. They B. Their C. Theirs

5. _______ not easy to find your way in a strange city.

A. It B. It’s C. Its

Đáp án:

1.B

2.A

3.B

4.B

5.B

Giải thích:

Đại từ sở hữu có thể đứng ở các vị trí sau chủ ngữ hoặc tân ngữ.

Hướng dẫn dịch:

1. Quyển sách là của tôi, nhưng bạn có thể đọc nó.

2. Xe đạp của tôi thì bẩn, và tôi không thể nói nó có màu gì.

3. Quốc gia của bạn thì lớn hơn quốc gia của tôi nhiều.

4. Con chó của họ rất thân thiện. Nó không bao giờ sủa.

5. Không dễ dàng gì để tìm đường ở một thành phố xa lạ.

Xem thêm các bài soạn, giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 Global Success bộ sách Kết nối tri thức hay, chi tiết khác:

 • Từ vựng Unit 9 lớp 6

 • Getting Started (trang 26 – 27 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • A Closer Look 1 (trang 28 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Communication (trang 30 – 31 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Skills 1 (trang 32 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Skills 2 (trang 33 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Looking Back (trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6)

 • Project (trang 35 SGK Tiếng Anh lớp 6)

Mua hàng giảm giá Shopee Mã code

 • XMen For Boss chỉ 60k/chai
 • SRM Simple tặng tẩy trang 50k
 • Combo Dầu Gội, Dầu Xả TRESEMME 80k