Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 19

Photo of author

By THPT An Giang

Chào mừng các bạn học sinh lớp 3 đến với bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều – Tuần 19! Trong bài tập này, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kiến thức đã học và rèn kỹ năng làm bài tập. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tuần 19

Phần I. Trắc nghiệm:

 1. Số năm nghìn không trăm bảy mươi lăm viết là: …………………………….
 2. Số gồm 7 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị viết là: …………………………….
 3. Số liền sau của 5549 là: …………………………….
 4. Số liền trước của 9930 là: …………………………….
 5. Viết số, biết số đó gồm: một nghìn, tám trăm, hai chục. …………………………….
 6. Tính giá trị của biểu thức: 478 – 196 : 4 …………………………….
 7. Điền dấu >, < , = vào ô trống: 4302 …. 4000 + 300 + 10 + 2 ………………………………
 8. Số? 7623, 7634, 7645, …….. …………………………….
 9. Tìm số liền trước của 9990. …………………………….
 10. Chu vi của một viên gạch men hình vuông là 104cm. Tính độ dài một cạnh của viên gạch đó. …………………………….
 11. Tìm số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số của mỗi số đều bằng 3. …………………………….

Phần II. Tự luận

Bài 1:
Đọc các số sau:
3545: ………………………………………………….

6721: ………………………………………………….

4004: ………………………………………………….

2301: ………………………………………………….

7800: ………………………………………………….

Bài 2:
Viết các số sau:
a. Tám nghìn bẩy trăm linh hai: …………………..

b. 9 nghìn, 9 chục: …………………..

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị: …………………..

d. 6 nghìn 5 trăm: …………………..

e. Tám nghìn, năm trăm, bảy chục, ba đơn vị: ………………..

f. Chín trăm, sáu chục, một nghìn, bốn đơn vị: ………………..

Xem thêm:  Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 26

g. Bốn nghìn, hai chục: …………………..

Bài 3:
Hãy viết và đọc:
a) Số lớn nhất có bốn chữ số là: ………………..
Đọc là: ……………………………………………

b) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: ………………..
Đọc là: ……………………………………………

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: ………………..
Đọc là: ……………………………………………

d) Số nhỏ nhất có bốn chữ số giống nhau là: ………………..
Đọc là: ……………………………………………

Bài 4:
Viết số thành tổng (theo mẫu)
Mẫu: 3454 = 3000 + 400 + 50 + 4
4051 = 4000 + 50 + 1

5786 = …………………….
9659 = …………………….
4251 = …………………….
3217 = …………………….

b) 6705 = …………………….
2010 = …………………….
5320 = …………………….
2008 = …………………….

Bài 5:
Viết tổng thành số có bốn chữ số: (theo mẫu)
Mẫu: 2000 + 500 + 20 + 8 = 2528
4000 + 300 + 5 = 4305

a) 3000 + 900 + 70 + 5 = …………………
7000 + 400 + 90 + 9 = …………………
6000 + 700 + 30 + 5 = …………………
9000 + 900 + 90 + 6 = …………………
400000 + 50 + 1 = …………………

b) 9000 + 4 = ……………..
8000 + 80 + 8 = ……………..
3000 + 300 + 7 = ……………..
2000 + 200 + 10 = ……………..
4000 3000 + 600 + 2 = ……………..

Bài 6:
Số?
a) Các số tròn nghìn từ 4000 đến 10 000 là: …………………………………

b) Các số tròn trăm từ 9000 đến 9700 là: …………………………………

c) Các số tròn chục từ 8010 đến 8100 là: …………………………………

d) Các số có bốn chữ số và bốn chữ số giống nhau là: …………………………………

Bài 7:
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó?

Bài 8:
Viết các số có 4 chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn vị và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần.

Xem thêm:  Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức - Tuần 16

Bài 9:
Một hình chữ nhật có chiều dài 120m, giảm chiều dài đi 4 lần thì được chiều rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó.

Bài 10:
a) Với các chữ số 0, 1, 2, 3 hãy lập được các số có bốn chữ số khác nhau.

b) Từ bốn chữ số 2, 3, 4, 5 hãy lập tất cả các số lẻ có bốn chữ số khác nhau.

Đó là toàn bộ bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều – Tuần 19. Hãy tham khảo đáp án để tự kiểm tra và cải thiện kỹ năng làm bài của mình. Chúc các bạn học tốt và thành công!

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập