Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2022 – 2023

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2022 – 2023

TOP 180 Đề thi học kì 1 lớp 1, 2, 3, 4, 5 năm 2022 – 2023, có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận kèm theo, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi học kì 1 năm 2022 – 2023 cho học sinh của mình.

Bộ đề thi học kì 1 cấp Tiểu học

Năm học 2022 – 2023, lớp 1, 2 và 3 đánh giá theo thông tư 27, còn lớp 4 và 5 vẫn theo Thông tư 22. Với 180 đề thi học kì 1 cấp Tiểu học, còn giúp các em nắm được cấu trúc đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý. Vậy mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Bộ đề thi học kì 1 cấp Tiểu học năm 2022 – 2023

Đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 2 theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 3 theo Thông tư 27

Đề thi học kì 1 lớp 4theo Thông tư 22

Đề thi học kì 1 lớp 5 theo Thông tư 22

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận