Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TOP 9 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2022 – 2023 sách Kết nối tri thức với cuộc sống, có đáp án, bảng ma trận 3 mức độ kèm theo, giúp thầy cô tham khảo để ra đề thi cuối học kì 1 cho học sinh của mình theo sách mới.

Với 9 đề thi cuối học kì 1 môn Toán 1, các em nắm được cấu trúc, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi học kì 1 năm 2022 – 2023 sắp tới. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm bộ đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt. Mời thầy cô và các em cùng tải miễn phí.

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 1

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 theo Thông tư 27

Trường Tiểu học:……………………

KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI
NĂM HỌC 2022 – 2023
Ngày kiểm tra:……./……./ 2022
Môn: Toán
Thời gian: 35 phút

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm)

Khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng từng bài tập dưới đây :

Xem thêm:  33 đề kiểm tra cuối học kì 2 lớp 1 môn Toán

Câu 1. a. (M1) (0.5đ) Số 15 đọc là:

A. Mười lăm
B. Mười năm
C. Năm mươi
D. Mươi năm

b. (M1) (0.5đ) Số “sáu mươi tư” được viết là:

A. 60
B. 63
C. 64
D. 65

Câu 2. a. (M1) (0.5đ) Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Câu 2

A. 12 giờ
C. 2 giờ
B. 1 giờ
D. 3 giờ

b. (M1) (0.5đ) Hình bên có……. hình vuông ?

Câu 3

Câu 3. Cho dãy số: 23, 56, 65, 32

a. (M1) (0.5đ) Số nào lớn nhất?

A. 23
B. 56
C. 65
D. 32

b. (M1) (0.5đ) Số nào bé nhất?

A. 23
B. 56
C. 65
D. 32

Câu 4. a. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 65 – 3 là:

A. 68
B. 35
C. 62
D. 95

b. (M1) (0.5đ) Kết quả của phép tính 46 + 12 là:

A. 67
B. 57
C. 34
D. 25

Câu 5. Số cần điền vào chỗ chấm là:

a. (M1) (0.5đ) Trong các số 14, 25, 39, 67 số nào là số chẵn?

A. 14
B. 25
C. 39
D. 67

b. (M1) (0.5đ) Cho dãy số 5,10,15,20, ……, 30,35,40. Số cần điền vào chỗ chấm là:

A. 22
B. 23
C. 24
D. 25

Câu 6. a. (M2) (0.5đ) Dãy số nào sau đây xếp theo thứ tự từ bé đến lớn?

A. 23, 12, 15, 45
B. 12,15, 23, 45
C. 45, 12, 23, 15
D. 15,12, 23, 45

b. (M2) Số bé nhất có hai chữ số giống nhau là:

A. 10
B. 11
C. 22
D. 33

Câu 7. (M2) (1đ) Lan hái 15 bông hoa. Mai hái 10 bông hoa. Hỏi cả hai bạn hái được bao nhiêu bông hoa?

A. 20
B. 25
C. 30
C. 35

Câu 8. (M2) (1đ) Hôm nay là thứ hai ngày 10 tháng 5. Vậy ngày 13 tháng 5 là thứ mấy?

A. Thứ ba
B. Thứ tư
C. Thứ năm
C. Thứ sáu

Xem thêm:  Ma trận đề thi học kì 1 lớp 1 năm 2022 - 2023 theo Thông tư 27

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

23 – 11

55 + 20

33 + 6

73 – 3

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

……….

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng?

Đáp án đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8 điểm) 

Câu 1: a) B; b) C

Câu 2: a) D; b) C

Câu 3: a) C; b) A

Câu 4: a) C; b) B

Câu 5: a) A; b) D

Câu 6: B

Câu 7: B

Câu 8: B

II. PHẦN TỰ LUẬN (2 điểm)

Câu 9. (M2) (1đ)

Câu 9

Câu 10. (M3) (1đ) Đàn gà có 86 con, trong đó có 5 chục con đã vào chuồng. Hỏi còn lại bao nhiêu con gà chưa vào chuồng?

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

MA TRẬN MÔN TOÁN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023
(Trắc nghiệm 8, tự luận 2)
(Mức 1: 50%, mức 2: 40%, mức 3 10%)

TT Mạch KT, KN Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL

1

Số học: Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 100; nhận biết số chẵn, lẻ; thực hiện các phép tính cộng trừ trong phạm vi 100; số liền trước, số liền sau, viết phép tính trong bài toán giải.

Số câu

4

2

1

1

8

Số điểm

4

2

1

1

8

Câu số

1,3,4,5

6,7

9

10

2

Hình học, đo lường: Nhận biết các hình và khối, biết xem đồng hồ, đo độ dài, xem thời gian giờ lịch.

Số câu

1

1

2

Số điểm

1

1

2

Câu số

2

8

TS câu

5

4

1

10

Đề thi kì 1 môn Toán lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………………

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I
NĂM HỌC: 2022 – 2023

MÔN: TOÁN – LỚP 1
Thời gian: 40 phút

I/ TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

Xem thêm:  Bộ đề ôn thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1 sách Cánh diều

Câu 1: Các số bé hơn 8: (1 điểm) – M1

A. 4, 9, 6
B. 0, 4, 7
C. 8, 6, 7

Câu 2: Kết quả phép tính: 9 – 3 = ? (1 điểm) – M2

A. 2
B. 4
C. 6

Câu 3: Sắp xếp các số 3, 7, 2, 10 theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) – M2

A. 2, 3, 7, 10
B. 7, 10, 2, 3
C. 10, 7, 3, 2

Câu 4: Số cần điền vào phép tính 8 + 0 = 0 + …. là: (1 điểm) – M3

A. 7
B. 8
C. 9

Câu 5: Hình nào là khối lập phương? (1 điểm) – M2

Câu 5

II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm) – M1

Câu 6

Câu 7: Số (theo mẫu) (1 điểm) – M1

Câu 7

Câu 8: Tính (1 điểm) – M2

8 + 1 = ………..                       10 + 0 – 5 = ……………

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm) – M3

Câu 10

Câu 10: Số? (1 điểm) – M3

Có ……khối lập phương?

Câu 6

Đáp án Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu hỏi 1 2 3 4 5
Đáp án B C A B C
Điểm 1 1 1 1 1

II/ TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 6: Khoanh vào số thích hợp? (1 điểm)

Câu 6

Câu 7: (1 điểm): Điền đúng mỗi số ghi 0,25 điểm

Câu 7

Câu 8: (1 điểm) Tính đúng kết quả mỗi phép tính ghi 0,5 điểm

8 + 1 = 9 10 + 0 – 5 = 5

Câu 9: Viết phép tính thích hợp vào ô trống: (1 điểm)

Viết đúng phép tính thích hợp 4 + 3 = 7 ( 3 + 4 =7)

Viết đúng phép tính, tính sai kết quả ( 0,5 điểm)

Câu 10: Số? (1 điểm)

Có 8 khối lập phương

Câu 6

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

TRƯỜNG TH………….

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I MÔN TOÁN – LỚP 1
Năm học: 2022 – 2023

Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL
1. Số học:Đọc, viết, so sánh các số trong phạm vi 10 Số câu 1 2 1 2 2
Số điểm 1,0 2,0 1,0 2,0 2,0
Cộng, trừ trong phạm vi 10 Số câu 1 1 1 2 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 2,0 1,0
Viết phép tính thích hợp với hình vẽ. Số câu 1 1
Số điểm 1,0 1,0
2. Hình học:Nhận dạng các hình, khối hình đã học. Số câu 1 1 1 1
Số điểm 1,0 1,0 1,0 1,0
Tổng Số câu 1 2 3 1 1 2 5 5
Số điểm 1,0 2,0 3,0 1,0 1,0 2,0 5,0 5,0

…..

>>> Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận