Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

TOP 6 đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lý lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Với 6 đề kiểm tra học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 5, còn giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Bên cạnh đó, còn có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Khoa học lớp 5.  Vậy mời thầy cô và các em tải 5 đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 5:

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022 – Đề 1

Ma trận nội dung đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức

Câu số, số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm

TN KQ

TL

TN KQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Câu số

1,2

5

2

1

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Câu số

3

4

2

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Châu Á, Châu Âu, Châu Phi, Châu Mĩ

Câu số

6

8

9

10

3

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

3,0

1,0

Địa lí địa phương

Câu số

7

1

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

4

3

1

1

1

8

2

Số điểm

4,0

3,0

1,0

1,0

1,0

8,0

2,0

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT……………….
TRƯỜNG TH&THCS XÃ

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ-LỚP 5
Thời gian: 35 phút (Không kể thời gian phát đề)

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng nhất câu 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 và thực hiện yêu cầu các câu 5, 10.

Câu 1: Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ , nhân dân ta chờ mong gì?

A. Ngày gia đình đoàn tụ, đất nước thống nhất.
B. Quân Pháp rút khỏi Việt Nam.
C. Mĩ rút khỏi miền Nam.

Xem thêm:  Tuyển tập 52 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 2: Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:

A. Đường Hồ Chí Minh trên biển.
B. Đường Hồ Chí Minh.
C. Đường 559.

Câu 3: Sau ngày 30 – 4 – 1975 nước ta:

A. Tiến hành tổng tuyển cử.
B. Bị chia cắt .
C. Hoàn toàn độc lập, non sông thu về một mối.

Câu 4: Nhà máy Thuỷ điện Hoà bình chính thức được khởi công xây dựng vào thời gian nào?

A. Ngày 30 – 4 – 1975.
B. Ngày 25 – 4 – 1976.
C. Ngày 6 – 11 – 1979.

Câu 5: Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

Câu 6: Đa số dân cư châu Á là người:

A. Da vàng
B. Da đen
C. Da trắng

Câu 7: Kon Tum thuộc vùng khí hậu:

A. Ôn đới
B. Hàn đới
C. Nhiệt đới gió mùa cao nguyên.

Câu 8: Chọn từ “hai, nhiều, tây” vào chỗ chấm sao cho phù hợp:

Châu Mĩ nằm ở bán cầu ……., có diện tích đứng thứ ………. trong các châu lục trên thế giới. Châu Mĩ trải dài trên …… đới khí hậu.

Câu 9: Khu vực Đông Nam Á sản xuất được nhiều lúa gạo vì?

A. Có nhiều đất đỏ ba dan.
B. Có nhiều đồng bằng châu thổ và đồng bằng ven biển màu mỡ.
C. Địa hình chủ yếu là núi và cao nguyên.

Câu 10: Nêu một số đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Âu?

Đáp án đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022

Câu Đáp án Biểu điểm Hướng dẫn chấm
TNKQ TL

1

A

1,0

2

B

1,0

3

C.

1,0

4

C

1,0

Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm

5

Ý nghĩa của Hiệp định Pa-ri: Đế quốc Mĩ buộc phải rút quân khỏi Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân ta tiến tới giành thắng lợi hoàn toàn.

1,0

6

A

1,0

7

C

1,0

8

B

1,0

9

Thứ tự các từ cần điền: tây, hai, nhiều

1,0

10

Đặc điểm về dân cư và kinh tế châu Âu:

– Dân cư châu Âu chủ yếu là người da trắng.

– Nhiều nước châu Âu có nền kinh tế phát triển, họ liên kết với nhau để sản xuất và buôn bán nhiều loại hàng hoá.

1,0

Mỗi ý đúng đạt 0,5 điểm

Tổng điểm

8,0

2,0

10

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Lịch sử – Địa lý năm 2021 – 2022 – Đề 2

Ma trận nội dung đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

KQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu

3

1

1

4

1

Số điểm

1,5

1,0

1,0

2,5

1,0

2 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Ma trận câu hỏi đề thi học kì 2 môn Lịch sử – Địa lí lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

A. Lịch sử

1 . Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà (1954 – 1975)

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

2,0

câu số

2,3,4

2. Xây dựng chủ nghĩa xã hội trong cả nước (1975 đến nay)

Số câu

1

1

1

1

2

2

Số điểm

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

Câu số

1

4

5

6

B. Địa lí

3 . Châu Á, Khu vực Đông Nam Á

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

8

14

4 . Châu Âu, Châu Mĩ

Số câu

2

1

2

1

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

câu số

9,11

12

5 . Châu Đại Dương, Châu Nam Cực và các đại dương

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1,0

0,5

1,0

câu số

10

13

Tổng

Số câu

8

2

1

2

1

9

5

Số điểm

4,0

2,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …..
TRƯỜNG PTCS……

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂM HỌC – NĂM HỌC 2021 – 2022
ôn: Lịch sử và địa lý – Lớp 5
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)
Ngày kiểm tra: …………

Xem thêm:  Đề cương ôn thi học kì 1 môn Khoa học lớp 5 năm 2022 - 2023

A.PHẦN LỊCH SỬ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 1, 2, 3, 4 và thực hiện yêu cầu trong các câu 5,6,7:

Câu 1 (0,5 điểm). Cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung diễn ra trong thời gian nào?M1

A. Ngày 25 – 4 – 1976. 
B. Ngày 26 – 4 – 1976.
C. Ngày 30 – 4 – 1976.
D. Ngày 04 – 4 – 1976.

Câu 2 (0,5 điểm). Địa phương nào là nơi tiêu biểu của phong trào ”Đồng khởi”? M1

A. Sài Gòn.
C. Hà Nội.
B. Bến Tre.
D. Cần Thơ.

Câu 3 (0,5 điểm).“Sấm sét đêm giao thừa” diễn ra vào thời gian nào? M1

A. Đêm 30 tết Đinh Mùi năm 1967.
C. Đêm 30 tết Kỉ Dậu 1969.
B. Đêm 30 tết Canh Tuất 1970.
D. Đêm 30 tết Mậu Thân 1968.

Câu 4 (0,5 điểm). Năm 1959, Trung ương Đảng mở đường Trường Sơn nhằm mục đích gì?

A. Phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. M1
B. Mở mang giao thông miền núi, nối hai miền Nam – Bắc.
C. Tạo điều kiện cho miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam.
D. Nối liền hai miền Nam – Bắc, hiện đại hóa đất nước.

Câu 5 (1,0 điểm). Chọn các từ ngữ: tôn trọng; tìm mọi cách phá hoại; khủng bố dã man; thẳng tay giết hại; Âm mưu chia cắt lâu dài để điền vào chỗ chấm cho phù hợp: M2

Âm mưu và hành động của Mĩ – Diệm sau khi kí hiệp định Giơ – ne – vơ là:

Câu 5

Câu 6 (1,0 điểm). Vì sao lại nói Nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò to lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước ? M2

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 7 (1,0 điểm). Tuyến đường Trường Sơn có vai trò như thế nào trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta? M3

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

B. PHẦN ĐỊA LÍ (5,0 điểm). Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng trong các câu 8, 9, 10, 11 và thực hiện yêu cầu trong các câu 12, 13, 14:

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Câu 8 (0,5 điểm). Châu Á có diện tích là: (mức 1)

A. 44 triệu km2
B. 43 triệu km2
C. 42 triệu km2
D. 34 triệu km2

Câu 9 (0,5 điểm). Đồng bằng A – ma – dôn nằm ở khu vực nào của châu Mĩ? M1

A. Nằm ở khu vực Bắc Mĩ.
B. Nằm ở khu vực Nam Mĩ.
C. Nằm ở khu vực Trung Mĩ.
D. Nằm ở khu vực Tây Mĩ

Câu 10 (0,5 điểm). Đại dương nào có diện tích và độ sâu trung bình lớn nhất? M1

A. Ấn Độ Dương.
B. Đại Tây Dương.
C. Bắc Băng Dương.
D. Thái Bình Dương.

Câu 11 (0,5 điểm). Khí hậu chủ yếu của Châu Âu là: M1

A. Khí hậu hàn đới.
B. Nóng quanh năm.
C. Khí hậu ôn đới.
D. Khí hậu nhiệt đới.

Câu 12 (1,0 điểm). Tìm từ thích hợp để điền vào các chỗ trống trong thông tin sau:M2

“Châu Phi ở phía ………………………………………………….. và phía …………………………………………………. , có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu………………………………………….. bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là ………………………………………….. và xa – van. Xa – ha – ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.”

Câu 13 (1,0 điểm). Vì sao các đảo và quần đảo của châu Đại Dương lại có khí hậu nóng ẩm? M3

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 14 (1,0 điểm). Hãy nêu một số ngành kinh tế chủ yếu của tỉnh Quảng Ninh? Theo em huyện Vân Đồn có những lợi thế nào để phát triển ngành nuôi trồng thuỷ hải sản ? M4

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học kì 2 môn Sử – Địa lớp 5 năm 2021 – 2022

Câu Đáp án Điểm
1 A 0,5
2 B 0,5
3 D 0,5
4 C 0,5

5

Điền đúng 4 từ

Tìm mọi cách phá hoại ;

thẳng tay giết hại;

khủng bố dã man;

Âm mưu chia cắt lâu dài .

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

6

Nói nhà máy thủy điện Hòa Bình có vai trò to lớn đối với công cuộc xây dựng đất nước vì:

+ Cung cấp nguồn điện cho cả nước, phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân.

+ Ngăn chặn, hạn chế lũ lụt cho đồng bằng Bắc Bộ

+ Cung cấp nước chống hạn cho một số tỉnh phía Bắc.

0,5

0,25

0,25

7

Vai trò của tuyến đường Trường Sơn trong sự nghiệp thống nhất đất nước của dân tộc ta là:

+ Trong những năm tháng kháng chiến chống Mĩ cứu nước, đường Trường Sơn là con đường huyết mạch nối hai miền Nam Bắc

+ Trên con đường này biết bao người con miền Bắc đã vào Nam chiến đấu,

+ Đã chuyển cho miền Nam hàng triệu tấn lương thực, thực phẩm, đạn dược, vũ khí …. để miền nam đánh thắng kẻ thù.

0,5

0,25

0,25

8 A 0,5
9 B 0,5
10 D 0,5
11 C 0,5

12

Điền đúng 4 từ

Châu Phi ở phía nam Châu Âu và phía tây nam Châu Á ,có đường Xích đạo đi ngang qua giữa châu lục. Châu Phi có khí hậu nóng và khô bậc nhất thế giới, đại bộ phận lãnh thổ là hoang mạc và xa – van. Xa – ha – ra là hoang mạc nhiệt đới lớn nhất thế giới.”

(Điền đúng mỗi từ được 0,25đ)

1,0

13

– Các đảo và quần đảo của châu Đại Dương lại có khí hậu nóng ẩm: Vì có bốn mặt giáp biển, nhiệt độ cao lượng mưa nhiều, nằm ở vị trí xích đạo và nhiệt đới ẩm,..

14

Nêu đủ 2 ý

– Quảng Ninh thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía bắc có các ngành kinh tế chủ yếu là:

+ Công nghiệp (khai thác khoáng sản, chế biến thực phẩm,..).

+ Nông nghiệp (Nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản; Trồng rừng và khai thác lâm sản, trồng lúa, chè,….)

+ Ngành du lịch và dịch vụ.

– Theo em huyện Vân Đồn có những lợi thế để phát triển ngành nuôi trồng thuỷ hải sản :

+ Diện tích mặt nước biển rộng, người dân có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi trồng.

+ Vùng biển Vân Đồn có nhiều đảo xen kẽ, tạo nên những áng, vụng ít chịu ảnh hưởng của gió bão; có độ sâu trung bình rất thích hợp để nuôi trồng thuỷ sản….

1,0

0,5

0,5

0,25

0,25

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận