Tiếng Anh 6 Unit 5: Language Focus 1

Photo of author

By THPT An Giang

food

Chào mừng các bạn đã đến với bài học “Tiếng Anh 6 Unit 5: Language Focus 1” tại THPT An Giang! Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu các từ vựng cần thiết để trả lời các câu hỏi và hoàn thành các câu thực hành trong SGK Tiếng Anh 6. Hãy cùng tìm hiểu thêm nhé.

Bài 1

Tìm hiểu từ vựng

Trong bài học này, chúng ta sẽ tìm hiểu về các từ đếm được (countable nouns) và các từ không đếm được (uncountable nouns). Các từ đếm được (c) là apple, egg và sweet. Các từ không đếm được (u) là juice, bread, pasta, water và snack.

Quy tắc sử dụng từ

 1. Với danh từ đếm được (countable nouns), chúng ta sử dụng “a” hoặc “an” và hình thức số nhiều (plural forms): an apple / apples, an egg / eggs, a sweet / sweets.
 2. Với danh từ không đếm được (uncountable nouns), chúng ta không sử dụng “a”, “an” và hình thức số nhiều: juice, bread, pasta, water, snack.

Bài 2

Hoàn thành các câu

Dựa vào hình ảnh, hãy hoàn thành các câu sau:

 1. How much meat do vegetarians eat? They don’t eat any meat.
 2. How many vitamins are there in white rice? There aren’t many vitamins in white rice.
 3. How much fat is there in chocolate? There’s a lot of fat in chocolate.
 4. How much fruit is there in fizzy drinks? There isn’t usually much fruit in fizzy drinks.
 5. How many people can’t eat nuts? There are some people who can’t eat nuts.
Xem thêm:  Tiếng Anh 6 Unit 12: A Closer Look 2

Bài 3

Chọn từ đúng

Hãy chọn từ đúng trong các quy tắc 1-3 để hoàn thành câu.

 1. much
 2. many
 3. negative

Bài 4

Hoàn thành các câu hỏi

Hãy hoàn thành các câu hỏi dựa trên quy tắc sử dụng từ “much” và “many” và chọn từ đúng cho các câu trả lời.

 1. How much meat do vegetarians eat? They don’t eat any meat.
 2. How many vitamins are there in white rice? There aren’t many vitamins in white rice.
 3. How much fat is there in chocolate? There’s a lot of fat in chocolate.
 4. How much fruit is there in fizzy drinks? There isn’t usually much fruit in fizzy drinks.
 5. How many people can’t eat nuts? There are some people who can’t eat nuts.

Bài 5

Thảo luận về thói quen ăn uống

Hãy hoàn thành những câu sau và so sánh với những người khác trong lớp. Có giống nhau hay khác nhau?

 1. I eat some vegetables every day. What about you?
 • I don’t eat many vegetables, but I eat an apple every day.
 1. Tớ ăn một số loại rau. Còn bạn thì sao?

Cảm ơn các bạn đã tham gia bài học Tiếng Anh 6 Unit 5: Language Focus 1 cùng với THPT An Giang. Đừng quên thực hiện các bài tập và chuẩn bị cho buổi học hiệu quả. Nếu cần thêm tài liệu, hãy truy cập THPT An Giang để tải miễn phí. Chúc các bạn học tốt!