Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022 theo Thông tư 22

TOP 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 theo Thông tư 22 có đáp án, hướng dẫn chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô có thêm kinh nghiệm xây dựng đề thi học kì 2 cho học sinh của mình.

Với 5 đề kiểm tra học kì 2 môn Tin học lớp 5, còn giúp các em học sinh lớp 5 luyện giải đề thật nhuần nhuyễn, để ôn thi học kì 2 đạt kết quả cao. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm đề thi môn Tiếng Việt, Toán, Lịch sử – Địa lý, Khoa học lớp 5. Vậy mời thầy cô và các em tải 5 đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5: 

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học theo Thông tư 22 – Đề 1

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Ma trận số lượng câu hỏi và điểm

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thế giới Logo của em

Số câu

3

2

1

6

Số điểm

1.5

1.0

3.0

5.5

55%

2. Em học nhạc

Số câu

2

1

1

3

Số điểm

1.0

0.5

3.0

4.5

45%

Tổng

Số câu

5

0

3

0

0

2

0

0

10

Số điểm

2.5

1.5

6.0

0.0

10

100%

Tỷ lệ %

25%

0%

15%

0%

0%

60%

0%

00%

100%

Tỷ lệ theo mức

25%

15%

60%

0%

Xem thêm:  Đề cương ôn tập giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2021 - 2022

Tương quan giữa lý thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (15′)

8

4

40%

Thực hành (20′)

2

6

60%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI CUỐI HỌC KỲ 1 LỚP 5

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thế giới Logo của em

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A2,A3,A7

A6,A8

B1

2. Em học nhạc

Số câu

2

1

1

4

Câu số

A1,A4

A5

B2

Tổng số câu

5

3

2

10

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

PHÒNG GD & ĐT…….
TRƯỜNG TH …..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC 2021 – 2022
MÔN: TIN HỌC – LỚP 5

Thời gian: 40 phút (Không kể thời gian giao đề)

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước đáp án đúng:

Câu A1: Để nhập nốt nhạc cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em cần nhấn phím nào sau đây?

A. Phím Shift
B. Phím Ctrl
C. Phím N
D. Phím L

Câu A2: Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục chunhat trong các lệnh sau?

A. Edit “chunhat”
B. Edit chunhat
C. Edit [chunhat]
D. Edit “chunhat

Câu A3: Để thay đổi màu nét vẽ là màu đỏ trong LOGO em sử dụng câu lệnh nào?

A. Setcolor 4
B. Setpencolor 4
C. Setcolor 0
D. Setpencolor 0

Câu A4: Để thêm ô nhịp trong phần mềm MuseScore em có thể nhấn tổ hợp phím nào sau đây?

A. Ctrl+ B
B. Ctrl+ L
C. Ctrl+ M
D. Ctrl+ N

Câu A5: Cho hình sau:

Câu A5

Hãy chọn phát biểu đúng nói về hình trên

A. Thay đổi nốt nhạc
B. Thay đổi tên nhạc sĩ
C. Nhập lời cho bản nhạc
D. Thay đổi bản nhạc

Câu A6: Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì: FD 80 REPEAT 4[FD 20 RT 360/4]

A. Ngôi sao
B. Hình tròn
C. Dấu cộng
D. Lá cờ

Câu A7: Để thủ tục trong Logo không bị mất khi tắt máy tính em dùng lệnh nào ?

A. save cacthutuc
B. save cacthutuc.lgo
C. save “cacthutuc.logo
D. save “cacthutuc.lgo

Câu A8: Điền vào chỗ trống để vẽ hình vuông trong LOGO: Repeat …[FD 100 RT …]

A. 4 và 360/4
B. 6 và 60
C. 3 và 360/3
D. 6 và 360

Xem thêm:  Bộ đề thi học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 5 theo Thông tư 22

PHẦN B: THỰC HÀNH

Câu B1. (3 điểm) Khởi động phần mềm Logo và viết thủ tục Hinhvuong để vẽ hình sau:

Câu B1

(Cho biết hình bên được tạo bởi các hình vuông có cạnh 100 bước)

Câu B2. (3 điểm) Mở phần mềm Musescore chép lại đoạn nhạc dưới đây. Lưu tên bản nhạc với Tựa đề: Âm nhạc lớp 4. Tiêu đề: TĐN số 2: Nắng vàng.

Câu B2

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Phần 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

C

D

B

A

C

B

D

A

Phần 2: THỰC HÀNH  (6 điểm).

B1:Thực hiện đúng theo yêu cầu 3 điểm

– Khởi động phần mềm Logo (0.5 điểm)

– Viết được thủ tục Duongtron đúng. (2.5 điểm)

B2:Thực hiện đúng theo yêu cầu 3 điểm.

– Khởi động phần mềm Musescore (0.5 điểm).

-Tạo được Tựa đề, tiêu đề, khuông nhạc. (1 điểm).

– Ghi hết các nốt nhạc, viết lời (1 điểm)

Đề thi học kì 2 lớp 5 môn Tin học theo Thông tư 22 – Đề 2

Ma trận đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Số điểm

1

2

3

30%

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Số điểm

1

1

4

6

60%

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Số điểm

1

1

10%

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Số điểm

3

1

2

4

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Ma trận phân bố câu hỏi Tin học 5 học kì 2

Mạch kiến thức, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ lệ %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết kế bài trình chiếu

Số câu

2

1

3

30%

Câu số

3,5

9

2. Thế giới Logo của em

Số câu

2

2

1

5

50%

Câu số

2,7

1,8

10

3. Em học nhạc

Số câu

2

2

20%

Câu số

4,6

Tổng

Số câu

6

2

1

1

10

100%

Tỷ lệ %

30%

10%

20%

40%

100%

Tương quan giữa lí thuyết và thực hành

SỐ CÂU SỐ ĐIỂM TỈ LỆ %
LÍ THUYẾT 9 6 60%
THỰC HÀNH 1 4 40%

Đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

SỞ GD&ĐT……….
TRƯỜNG TIỂU HỌC……

(Đề có 2 trang)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2021 2022
MÔN: TIN HỌC 5
Thời gian làm bài: 35 phút, không kể thời gian phát đề

I. PHẦN LÝ THUYẾT (6 ĐIỂM) – Thời gian làm bài: 10 phút

Xem thêm:  Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2021 - 2022

A. TRẮC NGHIỆM

Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1 (0,5đ): Em hãy chọn đáp án thích hợp để hoàn thành thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 …. 120].

…………..

A. To, rt, fd.
B. To, rt, end.
C. To, end, fd.
D. To, fd, end.

Câu 2 (0,5đ): Lệnh sau đây cho kết quả là hình gì: REPEAT 4[FD 100 RT 360/4]

A. Ngôi sao
B. Hình tròn
C. Hình vuông
D. Hình tam giác

Câu 3 (0.5đ): Nút lệnh nào sau đây để chèn video vào trang trình chiếu?

1

Câu 4 (0,5đ): Trong phần mềm MuseScore, để chèn nhiều ô nhịp em dùng tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + B
B. Ctrl + Insert
C. Ctrl + I
D. Ctrl + L

Câu 5 (0.5đ): Em dùng phím tắt nào để bắt đầu trình chiếu từ trang đầu tiên?

A. F3
B. F4
C. F5
D. F6

Câu 6 (0.5đ): Để ghi lời cho bản nhạc trong phần mềm MuseScore, em chọn nốt nhạc cần ghi lời sau đó nhấn tổ hợp phím nào?

A. Ctrl + N
B. Shift + N
C. Ctrl + L
D. Shift + L

Câu 7 (0,5đ): Đâu là câu lệnh đúng để tạo thủ tục hinhlucgiac trong phần mềm Logo trong các lệnh sau?

A. Edit “hinhlucgiac
B. Edit hinhlucgiac
C. Edit “hinhlucgiac”
D. Edit [hinhlucgiac]

Câu 8 (0.5đ): Câu lệnh nào điều khiển chú rùa vẽ hình sau:

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]
B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]
C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]
D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

Câu 8

B. PHẦN TỰ LUẬN (2 ĐIỂM) – Thời gian làm bài: 10 phút

Câu 9: Em hãy nêu các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu?

Trả lời:

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. PHẦN THỰC HÀNH (4 ĐIỂM) – Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 10: Em hãy sử dụng phần mềm MSW Logo để viết thủ tục vẽ các hình sau:

Câu 10

Đáp án đề thi học kì 2 môn Tin học lớp 5 năm 2021 – 2022

I. LÝ THUYẾT

A. TRẮC NGHIỆM: 4Đ – 05Đ/1C

CÂU HỎI

1

2

3

4

5

6

7

8

ĐÁP ÁN

B

C

B

B

C

C

A

D

B. TỰ LUẬN: 2Đ

Các bước để chèn âm thanh vào trang trình chiếu:

  • B1: Nháy chuột vào trang trình chiếu cần chèn âm thanh (0.5đ)
  • B2: Nháy chọn thẻ Insert (0.5đ)
  • B3: Nháy chọn Audio (0.5đ)
  • B4: Nháy chọn Audio on My PC (0.5đ)

*Mỗi Bước đúng 0,5đ sai từ bước nào sẽ tính điểm từ bước sai trên trở lên không tính điểm bước sai và các bước sau của bước sai.

II. THỰC HÀNH (4đ)

  • Vẽ được hình được 1đ / 1 hình
  • Biết dùng thủ tục để vẽ hình được 1đ / 1 hình

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận