Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem:
Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Bạn đang không biết Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?. Trong bài viết dưới đây, các thầy cô trường THPT Sóc Trăng sẽ giúp bạn giải đáp chi tiết về Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?.

  Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Trả lời: 

Đại học An ninh nhân dân

Bạn đang xem: Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.

b5149a597 8

Đăng bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Hỏi đáp Tổng hợp

Xem thêm Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

  Chỉ tiêu tuyển sinh vào Đại học An ninh nhân dân năm 2022 là bao nhiêu?

Xem thêm:  Stt thả thính bằng môn học cực chất

Trả lời: 

Đại học An ninh nhân dân

Tổng 350 chỉ tiêu nhóm ngành Nghiệp vụ An ninh, tuyển sinh theo địa bàn. Trong đó, địa bàn 4 (90 chỉ tiêu), địa bàn 5 (50 chỉ tiêu), địa bàn 6 (110 chỉ tiêu), địa bàn 7 (80 chỉ tiêu) và địa bàn 8 (20 chỉ tiêu).

Căn cứ Quyết định số 1127/QĐ-BCA ngày 17/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an về ban hành chỉ tiêu tuyển sinh (tuyển mới) cho các học viện, trường CAND (sau đây gọi tắt là các trường CAND) năm 2022.

b5149a597 8

Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: https://c3lehongphonghp.edu.vn

https://c3lehongphonghp.edu.vn/chi-tieu-tuyen-sinh-vao-dai-hoc-an-ninh-nhan-dan-nam-2022-la-bao-nhieu/

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Tổng Hợp