Đoạn văn viết về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Đoạn văn viết về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên

What do you think is the best leisure activity for teenagers mang đến 4 đoạn văn mẫu hay nhất có dịch. Qua đó giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý học tập, trau dồi vốn từ củng cố kỹ năng viết tiếng Anh ngày một tốt hơn.

Viết đoạn văn tiếng Anh về hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên siêu hay dưới đây của Download.vn sẽ là tư liệu hữu ích, giúp các bạn học sinh tự tin không phải lo nghĩ quá nhiều về việc làm sao để viết được đoạn văn hay. Các bạn hãy vận dụng thật tốt những đoạn văn mẫu dưới đây một cách linh hoạt, dùng cách diễn đạt của mình để đoạn văn trở nên đầy đủ, hay nhất nhé. Bên cạnh đó để rèn kỹ năng viết tiếng Anh các bạn xem thêm: đoạn văn tiếng Anh viết về bộ phim Conan, Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về bộ phim Tom and Jerry.

Tiếng Anh

There are many interesting activities for teenagers in their leisure time, but playing any sports is the most suitable leisure activity for them. All sports are certainly benefits for their health. Playing sports make the body active each day and increase stamina. Through the practice of sport, they will discover how to focus for a purpose, how to make decisions at the time of survival, endurance exercise, how to feel and be live in team spirit. Playing the same sports with the others can create the opportunity to socialize with friends. It’s also a very effective way to meet new friends and out of stress.

Xem thêm:  Viết 1 đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về bộ phim Conan (Từ vựng + 6 Mẫu)

Tiếng Việt

Có rất nhiều hoạt động thú vị dành cho thanh thiếu niên trong thời gian rảnh rỗi, nhưng chơi bất kỳ môn thể thao nào là hoạt động giải trí phù hợp nhất với các em. Tất cả các môn thể thao chắc chắn có lợi cho sức khỏe của họ. Chơi thể thao khiến cơ thể vận động mỗi ngày và tăng sức chịu đựng. Thông qua việc luyện tập thể dục thể thao, các em sẽ khám phá ra cách tập trung cho mục đích, cách đưa ra quyết định tại thời điểm sinh tồn, rèn luyện sức bền, cách cảm nhận và sống trong tinh thần đồng đội. Chơi cùng một môn thể thao với những người khác có thể tạo cơ hội để giao lưu với bạn bè. Đó cũng là một cách rất hiệu quả để gặp gỡ những người bạn mới và giải tỏa căng thẳng.

Tiếng Anh

I believe the best leisure activity for teenagers is any group activity. This could be playing a team sport or joining a hobby group or even volunteering. Firstly, teenagers like to feel that thev belong to the group. Secondly, being part of a group helps teenagers make friends. Friendship is very important to teenagers. In addition, they will make friends with people who have the same interests as them. For these reasons, I think group activities are best for teenagers

Tiếng Việt

Tôi tin rằng hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên là bất kỳ hoạt động nhóm nào đó. Điều này có thể là chơi một môn thể thao đồng đội hoặc tham gia một nhóm sở thích hoặc thậm chí là làm tình nguyện viền. Đầu tiên, những thiếu niên thích cảm nhận rằng họ thuộc về nhóm. Thứ hai, là một phần của một nhóm giúp thiếu niên kết bạn. Tình bạn rất quan trọng với thiếu niên. Hơn nữa, chúng sẽ làm bạn với những người mà có cùng sở thích với chúng. Vì những lý do này, tôi nghĩ những hoạt động nhóm là tốt nhất cho thiếu niên.

Xem thêm:  Viết đoạn văn tiếng Anh về tác động tiêu cực của ngành du lịch

Tiếng Anh

I think that the best leisure activity for teenagers is playing sports. Firstly, they can find friends who have the same interests. Secondly, physical activities are a good way to relieve stress and reduce depression. Moreover, sports can help develop teamwork and leadership skills that may be very necessary for their future jobs. Their parents should give advice on choosing a suitable leisure activity; however, teenagers themselves will make the final decision.

Tiếng Việt

Tôi nghĩ rằng hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên là chơi thể thao. Thứ nhất, họ có thể tìm thấy những người bạn có cùng sở thích. Thứ hai, các hoạt động thể chất là một cách tốt để giải tỏa căng thẳng và giảm trầm cảm. Hơn nữa, thể thao có thể giúp phát triển kỹ năng làm việc nhóm và lãnh đạo có thể rất cần thiết cho công việc tương lai của họ. Cha mẹ của họ nên đưa ra lời khuyên về việc lựa chọn một hoạt động giải trí phù hợp; tuy nhiên, chính thanh thiếu niên sẽ đưa ra quyết định cuối cùng.

Tiếng Anh 

In my opinion reading book is th best leisure activity for teenager. First, books already exist in many different forms: on a bamboo card, on a page, … but there is also a section destination for the section that is stored and analyzed. When you read our books on keyword research, history, addresses, … you will see more about the areas of life. Second, we do not stop at acquiring and improving knowledge, reading books with good thoughts and feelings, helping us to perfect all aspects. Set them to render your object, imagination and creativity. In addition, reading book will be used with their own language of England and abroad. So we should be more active in reading.

Xem thêm:  Tài liệu ôn thi TOEFL Primary

Tiếng Việt 

Theo tôi, đọc sách là hoạt động giải trí tốt nhất cho thanh thiếu niên. Thứ nhất, sách đã tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: trên thẻ tre, trên trang, … nhưng cũng có mục đích là mục được lưu trữ và phân tích. Khi bạn đọc những cuốn sách của chúng tôi về nghiên cứu từ khóa, lịch sử, địa chỉ,… bạn sẽ thấy rõ hơn về các lĩnh vực trong cuộc sống. Thứ hai, chúng ta không dừng lại ở việc tiếp thu và nâng cao kiến ​​thức, đọc những cuốn sách với những suy nghĩ và tình cảm tốt đẹp, giúp chúng ta hoàn thiện mọi mặt. Đặt chúng để hiển thị đối tượng, trí tưởng tượng và sự sáng tạo của bạn. Ngoài ra, sách đọc sẽ được sử dụng với ngôn ngữ riêng của nước Anh và nước ngoài. Vì vậy chúng ta nên tích cực hơn trong việc đọc sách.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận