Mẫu nhận xét môn Thủ công theo Thông tư 27

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Mẫu nhận xét môn Thủ công theo Thông tư 27

Học kỳ II Mức đạt được Nhận xét điểm mạnh và các mặt cần rèn luyện Mã nhận xét Nội dung T Hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo. H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu. H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu. T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo. T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo. H Hoàn thành sản phẩm. Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật. H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật. H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu.Cần nhanh nhẹn hơn trong các thao tác kĩ thuật. H Hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu. T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo. T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu. T Hoàn thành sản phẩm đẹp có sáng tạo. H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu. T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt H Nắm được quy trình gấp, cát dán.Sản phẩm hoàn thành. T Nắm được quy trình gấp cắt dán.Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo. T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt T Nắm được quy trình gấp cắt dán. Hoàn thành sản phẩm đẹp sáng tạo. H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu. T Nắm được quy trình gấp, cắt, dán. Sản phẩm hoàn thành sáng tạo đẹp. H Hoàn thành sản phẩm đạt yêu cầu. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. T Khéo tay, hoàn thành sản phẩm đẹp, sáng tạo. H Nắm được quy trình gấp, cắt dán. Sản phẩm hoàn thành. T Hoàn thành sản phẩm nhanh, đẹp có sáng tạo. T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo. T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo. H Nắm được quy trình gấp, cát dán. Sản phẩm hoàn thành. T Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp. T Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm đẹp. H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu. T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp. T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp. H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu. T Có khiếu thẩm mĩ thực hành gấp cắt dán sản phẩm đẹp. H Sản phẩm hoàn thành đạt yêu cầu. T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo. T Khéo tay, luôn hoàn thành bài nhanh và đẹp. Có mắt thẩm mĩ tốt T Sản phẩm hoàn thành đẹp có sáng tạo. H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành. H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành. H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành. H Nắm được quy trình gấp, cắt dán, sản phẩm hoàn thành.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận