Sổ tiếp nhận lưu trú

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem:
Sổ tiếp nhận lưu trú

Mẫu CT14: Sổ tiếp nhận lưu trú được sử dụng để theo dõi việc tiếp nhận các nội dung thông báo lưu trú theo quy định tại Điều 30 Luật Cư trú.

Đây là mẫu sổ tiếp nhận lưu trú mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư 56/2021/TT-BCA và bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2021. Vậy sau đây là mẫu CT14, mời các bạn cùng theo dõi và tải tại đây.

CÔNG AN TỈNH/TP………………………………

Bạn đang xem: Sổ tiếp nhận lưu trú

(1)……………………………………………………

Mẫu CT14 ban hành
theo TT số 56/2021/TT-BCA
ngày 15/5/2021

SỔ TIẾP NHẬN LƯU TRÚ

XÃ/ PHƯỜNG/ THỊ TRẤN……………………………………

(2)…………………………….……………………………………..

QUYỂN SỐ:………………………..

– Bắt đầu ngày: ……………………

– Kết thúc ngày: ………………………

TT HỌ, CHỮ ĐỆM VÀ TÊN NGƯỜI LƯU TRÚ NGÀY, THÁNG, NĂM SINH GIỚI TÍNH SỐ ĐDCN/CMND HOẶC SỐ HỘ CHIẾU NGHỀ NGHIỆP, NƠI LÀM VIỆC DÂN TỘC QUỐC TỊCH NƠI THƯỜNG TRÚ HOẶC TẠM TRÚ (1)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

(1) Ghi rõ số nhà, đường phố, tổ dân phố, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/ phường/ thị trấn; quận/huyện; tỉnh/thành phố nơi thường trú. Trường hợp không có nơi thường trú thì ghi nơi tạm trú hoặc ghi tên, địa chỉ nơi làm việc.

LÝ DO LƯU TRÚ

THỜI GIAN LƯU TRÚ

ĐỊA CHỈ LƯU TRÚ (2)

(ghi rõ rõ số nhà, đường phố, tổ, thôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc)

HÌNH THỨC,

THỜI GIAN THÔNG BÁO

HỌ, CHỮ ĐỆM VÀ TÊN CÁN BỘ TIẾP NHẬN

GHI CHÚ

Đến ngày

Đi ngày

10 11 12 13 14 15 16
Xem thêm:  Nội dung cơ bản và trực tiếp để xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay là gì?

Bản quyền bài viết thuộc THPT Lê Hồng Phong. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Tổng Hợp