Tiếng Anh 11 Unit 4: Project

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Tiếng Anh 11 Unit 4: Project

Giải Tiếng Anh 11 Unit 4 Project là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 11 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các câu hỏi trang 57 bài Caring For Those In Need được nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giải Project trang 57 Unit 4 lớp 11 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập. Vậy sau đây là nội dung chi tiết Giải Unit 4 Lớp 11 Project, mời các bạn cùng tải tại đây.

Tiếng Anh 11 Unit 4: Project

Câu 1

1. Do a survey. Find out:

(Hãy làm cuộc khảo sát và tìm ra:)

1. how many students in your class have taken part in voluntary work

(bao nhiêu học sinh trong lớp của bạn đã tham gia vào công việc tự nguyện)

2. what their reasons to volunteer were

(lý do họ làm tình nguyện viên là gì)

3. what they did

(họ đã làm những gì)

4. what they would like to do in the future if they haven’t taken part in voluntary work so far

(họ muốn làm gì trong tương lai nếu cho đến nay họ vẫn chưa tham gia vào công việc tự nguyện)

Câu 2

2. Prepare an action plan for voluntary work in your neighbourhood. Present it to the class.

Xem thêm:  Trắc nghiệm tiếng Anh 11 Unit 6 (Có đáp án)

(Hãy chuẩn bị một kế hoạch hành động làm công tác tình nguyện quanh nơi em ở rồi trình bày trước lớp.)

Gợi ý:

Bản kế hoạch nên bao gồm:

1. Mục đích của kế hoạch

2. Danh sách các việc cần làm: các sự kiện, hoạt động, chương trình

3. Lịch trình thực hiện/tiến hành kế hoạch

4. Số lượng và loại hình cộng tác viên cần đến

5. Các nguồn khác cần đến (tiền và các đồ quyên tặng khác)

Gợi ý đáp án

Gợi ý 1

Here is my plan to help Na, Lan, and Huong – three abandoned children in my neighborhood. They are seven years old but can’t go to school because there is not enough money. They know how to write their name, how to count from 1 to 100 and they are very eager to go to school. I am going to start a project of teaching Math on Mondays, Literature on Thursdays, and Art on Sundays for them. Therefore, I need 6 volunteers willingly to support these children. Besides, we raise a small fund and every donation is accepted including clothes, food, books,…

Tạm dịch:

Đây là kế hoạch của tôi để giúp Na, Lan và Hương – ba đứa trẻ bị bỏ rơi trong khu phố của tôi. Họ bảy tuổi nhưng không thể đến trường vì không có đủ tiền. Họ biết cách viết tên của họ, cách đếm từ 1 đến 100 và họ rất háo hức đến trường. Tôi sẽ bắt đầu một dự án giúp dạy Toán vào thứ Hai, Văn học vào thứ Năm và Nghệ thuật vào Chủ nhật cho họ. Do đó, tôi cần 6 tình nguyện viên sẵn sàng giúp đỡ những đứa trẻ này. Bên cạnh đó, chúng tôi gây một quỹ nhỏ, mọi đóng góp đều được chấp nhận bao gồm quần áo, thức ăn, sách vở,…

Xem thêm:  Đoạn văn tiếng Anh viết về điệu múa truyền thống (4 Mẫu)

Gợi ý 2

Tiếng Anh

This Friday, my voluntary club and I will launch the voluntary movement with the message ‘Join hands to help poor and disabled people’. We will call people in my village for raising funds and collecting gifts to help poor and disabled people. Besides that, we also connect with other sponsors and benefactors to organise charity events. The programme will take place over 2 days (Friday and Saturday). A half of the money raised will be given to children with difficult conditions. The other half will be used to organise a Mid-Autumn festival for disabled children on Sunday. The children will make mooncakes, colorful star lanterns, and cute masks. We will organise the fair so that the children can sell their products. We hope that they will have a meaningful Mid-Autumn festival.

Dịch nghĩa

Thứ Sáu này, tôi và câu lạc bộ tình nguyện của tôi sẽ phát động phong trào tình nguyện với thông điệp “Chung tay giúp đỡ người nghèo và người khuyết tật”. Chúng tôi sẽ kêu gọi những người trong làng để gây quỹ và thu thập quà tặng để giúp đỡ những người nghèo và người tàn tật. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng kết nối với các nhà tài trợ và các nhà hảo tâm khác để tổ chức các sự kiện từ thiện. Chương trình sẽ diễn ra trong 2 ngày (thứ Sáu và thứ Bảy). Một nửa số tiền quyên góp sẽ được trao cho trẻ em có điều kiện khó khăn. Một nửa còn lại sẽ được sử dụng để tổ chức lễ hội Trung thu cho trẻ em khuyết tật vào ngày Chủ nhật. Các em sẽ làm bánh trung thu, đèn ông sao đầy màu sắc, và mặt nạ dễ thương. Chúng tôi sẽ tổ chức hội chợ để các em có thể bán các sản phẩm của mình. Chúng tôi hy vọng rằng các em sẽ có một lễ hội Trung thu đầy ý nghĩa.

Xem thêm:  Tiếng Anh 11 Unit 4: Skills

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận