Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 17

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 17

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Cánh Diều – Tuần 16 có đáp án chi tiết. Các dạng bài tổng hợp chi tiết cho từng dạng Toán và bám sát chương trình học các dạng bài tập trên lớp.

Bài tập cuối tuần lớp 3 Tuần 17

Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu

Bài 1

1. Bố làm việc từ 8 giờ sáng đến 16 giờ 30 phút. Hỏi bố làm việc trong bao nhiêu thời gian?

a. 8 tiếng

b. 8 tiếng 30 phút

c. 16 tiếng 30 phút

2. Mỗi ngày em học bài ở nhà 30 phút. Hỏi 1 tuần em học bài ở nhà bao nhiêu thời gian?

a. 200 phút

b. 3 giờ

c. 3 giờ 30 phút

Bài 2

1. Phép tính có kết quả nhỏ nhất là:

a. 5 x 8

b. 9 x 5

c. 6 x 7

2. Phép tính có kết quả lớn nhất là:

a. 4 x 7

b. 4 x 5

c. 6 x 2

3. 2dam 2dm = ……dm

a. 202m

b. 22

c. 220

4. 5dam 10dm = ……..m

a. 60

b. 51

c. 510

Bài 3. Tính giá trị của biểu thức

a. Tính hiệu của 92 và 54 rồi cộng với 28:

………………………………………………………………………………………………………………

b. Tính tổng của 222 và tích của 20 và 4:

………………………………………………………………………………………………………………

c. Tính hiệu của 435 và tích của 15 và 6:

………………………………………………………………………………………………………………

d. Tính hiệu của 435 và tổng của 100 và 6:

Xem thêm:  Phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Tiếng Việt Kết nối tri thức - Tuần 21

B. Phần Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

302 : 3

78 x 6

642 : 8

505 : 5

Bài 2: Tính:

(75 – 42 : 7) – 32

(90 + 36 : 6) x 4

145 – 42 : 3 + 109

Bài 3: Tô màu vào hình chữ nhật trong các hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Tô màu vào hình vuông trong các hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 5: Một đội công nhân lúc đầu có 156 người. Sau đó có 31 người chuyển sang đội khác, số người còn lại được chia thành 5 nhóm. Hỏi mỗi nhóm công nhân có bao nhiêu người?

Bài 6: Một cửa hàng có 120 chiếc cốc xếp đều vào 4 hộp, mỗi hộp có 2 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu chiếc cốc?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 17

I. Trắc nghiệm:

Bài 1: 1b, 2c

Bài 2: 1a,2a,3a,4b

Bài 3

a. 92 – 54 + 28

= 38 + 28

= 66

b. 222 + 20 x 4

= 222 + 80

= 302

c. 435 + 15 x 6

= 435 + 90

= 525

d. 435 – (100 + 6)

= 435 – 106

= 429

II. Tự luận:

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

302 : 3 = 100 (dư 2)

78 x 6 = 468

642 : 8 = 80 (dư 2)

505 : 5 = 101

Bài 2: Tính:

(75 – 42 : 7) – 32

= (75 – 6) – 32

= 69 – 32

= 37

(90 + 36 : 6) x 4

= (90 + 6) x 4

= 96 x 4

= 384

145 – 42 : 3 + 109

= 145 – 14 + 109

= 131 + 109

= 240

Bài 3: Tô màu vào hình chữ nhật trong các hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 4: Tô màu vào hình vuông trong các hình sau:

Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều

Bài 5

Sau khi chuyển sang đội khác thì còn lại số người là;

Xem thêm:  Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức - Tuần 17

156 – 31 = 125 (người)

Mỗi nhóm công nhân có số người là:

125 : 5 = 25 (người)

Đáp số: 25 người

Bài 6

Bài giải

Mỗi hộp có số cốc là:

120 : 4 = 30 (chiếc)

Mỗi ngăn có số cốc là:

30 : 2 = 15 (chiếc)

ĐS: 15 chiếc

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt. Download.vn liên tục cập nhật các đề thi, giải bài tập, bài tập cuối tuần cho các bạn cùng tham khảo.

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận