Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12

Photo of author

By THPT An Giang

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

Chào mừng các bạn đến với bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12! Trang này sẽ giới thiệu cho bạn những bài tập thú vị và hữu ích. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết nhé!

Phiếu Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán

Dưới đây là phiếu bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán Kết nối tri thức – Tuần 12. Hãy cùng làm và kiểm tra kết quả sau khi hoàn thành.

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Gấp 32 lên 3 lần được ………

A. 68
B. 96
C. 66
D. 98

Câu 2: Cho đoạn thẳng AB = 24cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó đi 6 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là:

A. 5cm
B. 4cm
C. 6cm
D. 7cm

Câu 3: Giảm 36cm đi 4 lần được:

A. 6cm
B. 8cm
C. 9cm
D. 7cm

Câu 4. Tính kết quả của dãy tính: 162 – 28 x 2.

A. 102
B. 107
C. 109
D. 106

Câu 5: Số cần điền lần lượt là:

A. 10, 30
B. 16, 3
C. 10, 13
D. 20, 23

Câu 6: Can thứ nhất có 18 l dầu. Số dầu ở can thứ hai gấp 3 lần số dầu ở can thứ nhất. Hỏi can thứ hai nhiều hơn can thứ nhất bao nhiêu lít dầu?

Xem thêm:  Bài tập cuối tuần môn Toán Cánh Diều lớp 3 - Tuần 27

A. 26 l dầu
B. 46 l dầu
C. 36 l dầu
D. 54 l dầu

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

71 : 2
80 : 2
11 : 2
39 : 3
49 : 8

Bài 2. Giải bài toán dựa vào tóm tắt sau:

Bài tập cuối tuần lớp 3 môn Toán KNTT

Bài 3: Một người thợ ngày đầu tiên may được 20 chiếc mũ. Số mũ ngày thứ hai người thợ đó làm được bị giảm đi 2 lần so với số chiếc mũ người đó đã may được ở ngày thứ nhất. Hỏi trong hai ngày người đó đã may được bao nhiêu chiếc mũ?

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 26kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Đáp án Bài tập cuối tuần Toán lớp 3 Tuần 12

I/ TRẮC NGHIỆM

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. B. 96
Câu 2: B. 4cm
Câu 3: C. 9cm
Câu 4. D. 106
Câu 5: A. 10, 30
Câu 6: D. 54 l dầu

II. TỰ LUẬN

Bài 1. Đặt tính rồi tính

71 : 2
80 : 2
11 : 2
39 : 3
49 : 8

Bài 2.

Bài 3:
Ngày thứ hai người đó may được số mũ là:
20 : 2 = 10 (chiếc mũ)
Trong hai ngày, người đó đã may được số chiếc mũ là:
20 + 10 = 30 (chiếc mũ)

Bài 4: Một cửa hàng ngày thứ nhất bán được 26kg gạo, ngày thứ hai bán được số gạo gấp 2 lần so với ngày thứ nhất. Hỏi hai ngày cửa hàng bán được bao nhiêu ki lô gam gạo?

Xem thêm:  Bài tập cuối tuần môn Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng tạo - Tuần 29.

Tóm tắt
Buổi sáng bán : 26kg đường
Buổi chiều bán gấp đôi
Cả hai buổi bán : … kg đường ?

Bài giải
Số ki-lô-gam gạo bán trong buổi chiều là:
26 ⨯ 2 = 52 (kg)
Số ki-lô-gam đường bán trong cả hai buổi là:
26 + 52 = 78 (kg)
Đáp số: 78kg

Tham khảo trọn bộ Bài tập cuối tuần lớp 3 đầy đủ 2 môn Toán, Tiếng Việt tại THPT An Giang. Chúc các bạn học tập vui vẻ và thành công!