Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 22

Photo of author

By THPT An Giang

[ad_1]

Nội dung đang xem: Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 22

Bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 22 gồm 13 đề thi, có đáp án và bảng ma trận kèm theo. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi giữa kì 1 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh cho học sinh của mình.

Lớp 5

Với 13 đề kiểm tra giữa học kì 1 lớp 5, các em sẽ nắm được cấu trúc đề thi, biết cách phân bổ thời gian làm bài cho hợp lý để đạt kết quả cao trong kỳ thi giữa học kì 1 năm 2022 – 2023. Chi tiết mời thầy cô và các em tải miễn phí:

Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 22

Ma trận đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Cấu trúc Nội dung Nội dung từng câu theo mức độ Câu số Trắc nghiệm Tự luận Tỉ lệ điểm theo nội dung
Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4
1 0 0 0 2 2 0 5
Phân số,
số thập phân
Cộng, trừ, nhân, chia phân số II.1 2
Đọc, viết số thập phân I.1 0.5
Hàng của số thập phân I.2 0.5
Tìm thành phần chưa biết II.2a 1
Tính giá trị biểu thức II.2b 1
Đại lượng và đo đại lượng 0.5 0.5 0 0 0 0 1 1 3
Bảng đơn vị đo độ dài, khối lượng, diện tích Viết số đo độ dài dưới dạng STP I.3 0.5
Đổi đơn vị đo diện tích I.5b 0.5
Dạng toán bổ sung giải toán Giải toán vận dụng dạng rút về đơn vị, tìm tỉ số, tổng – hiệu II.3, II.4 1 1
Hình học 0.5 0.5 0 0 0 0 1 0 2
Hình vuông, hình chữ nhật, hình bình hành Diện tích hình vuông I.4 0.5
Diện tích hình bình hành I.5a 0.5
Diện tích hình chữ nhật II.3 1
TỔNG CỘNG ĐIỂM CÁC CÂU 2 1 0 0 2 2 2 1 10

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023

TRƯỜNG TIỂU HỌC…….
LỚP: ………………
Họ và tên học sinh: ……………………

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HKI – KHỐI 5
NĂM HỌC: 2022 – 2023
MÔN: TOÁN
Ngày kiểm tra: ……./……./2022
Thời gian làm bài: 40 phút

PHẦN I: Trắc nghiệm: ……… /3 điểm

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng ở các bài 1; 2; 3; 4:

Bài 1: Số “Tám mươi ba phẩy hai mươi bảy” được viết là:

A. 8,327
B. 83,27
C. 832,7
D. 83,027

Bài 2: Chữ số 6 trong số thập phân 59,657 thuộc hàng nào?:

A. Hàng phần mười
B. Hàng phần trăm
C. Hàng phần nghìn
D. Hàng trăm

Bài 3: Số 65,07m viết thành hỗn số có chứa phân số thập phân là:

A. 65 frac{7}{10} mathrm{~m}
B. 6 frac{57}{10} mathrm{~m}
C. 65 frac{7}{100} mathrm{~m} quad
D. 6 frac{57}{100} mathrm{~m}

Bài 4: Một mặt bàn hình vuông có chu vi là 28dm. Diện tích tích mặt bàn đó là:

A. 784dm2
B.112dm2
C. 56dm2
D. 49dm2

Bài 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Diện tích hình bình hành có độ dài cạnh đáy 8dm và chiều cao 6dm là……….

b) frac{1}{5} mathrm{~km}^2=……………….ha

PHẦN II: Tự luận: ………/ 7 điểm

Bài 1:

Tính:

a) frac{1}{3}+frac{5}{3}
b) frac{4}{6}-frac{2}{4}
c) frac{5}{3} times frac{4}{7}
d) frac{2}{9}: frac{7}{8}

Bài 2:

a) Tìm y biết:

y:frac{2}{5}=frac{4}{3}

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

b) Tính giá trị biểu thức:

frac{7}{5}-frac{5}{2}x frac{2}{6}

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

Bài 3: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều rộng 60m, biết chiều dài bằng frac{3}{2} chiều rộng.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 người ta thu hoạch được 60 kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng thu hoạch được bao nhiêu thóc?

Bài 4: Trong đợt quyên góp sách giáo khoa cũ cho thư viện, trung bình hai lớp 5A và 5B quyên góp được 124 quyển sách. Biết lớp 5A quyên góp được nhiều hơn lớp 5B là 52 quyển sách. Hỏi lớp 5A quyên góp được bao nhiêu quyển sách?

Xem thêm:  Tuyển tập 52 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 5

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm 2022 – 2023

PHẦN I: 3 điểm (Đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm)

Bài

1

2

3

4

5a

5b

Đáp án

B

A

C

D

6km577m

20ha

PHẦN II: 7 điểm

Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm)

a) frac{1}{3}+frac{5}{3}=frac{7}{3}+frac{5}{3}=4
b) frac{4}{6}-frac{2}{4}=frac{10}{6}-frac{2}{4}=frac{20}{12}-frac{6}{12}=frac{8}{12}=frac{2}{3}
c) frac{5}{3} times frac{4}{7}=frac{5 times 4}{3 times 7}=frac{20}{21}
d) frac{2}{9}: frac{7}{8}=frac{2}{9} times frac{8}{7}=frac{16}{63}

* Nếu HS chưa rút gọn phân số ở phần a, b thì nhắc nhở, không trừ điểm.

Bài 2: (2 điểm)

b) Tính giá trị biểu thức:

frac{7}{5}-frac{5}{2} times frac{2}{6}

=frac{7}{5}-frac{5}{6}

=frac{17}{30}

Bài 3: (2 điểm)

a) Chiều dài thửa ruộng hình chữ nhật là:

60xfrac{3}{2}=90left(mright)
Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

90 x 60 = 5400 (m2)

b) 5400 m2 gấp 100 m2 số lần là:

5400 : 100 = 54 (lần)

Cả thửa ruộng thu hoạch được là:

60 x 54 = 3240 (kg)

Đáp số: 3240 kg

Lưu ý: – Sai đơn vị hoặc sai đáp số trừ 0,5 điểm toàn bài.

Bài 4: (1 điểm)

Tổng số sách quyên góp của hai lớp là: 124 x 2 = 248 (quyển)

Số sách lớp 5A quyên góp là: ( 248 + 52 ) : 2 = 150 (quyển)

Đáp số: 150 quyển

Đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 năm 2022 – 2023

Ma trận đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản:

– Hiểu nội dung của đoạn, bài đã đọc, hiểu biện pháp nghệ thuật sử dụng.

– Liên hệ được các chi tiết trong bài với thực tế, rút ra được thông tin từ bài đọc.

Số câu

5

5

Số điểm

2,5

2,5

2

Kiến thức tiếng việt:

– Biết xác định CN, VN.

– Biết xác định từ láy, từ đồng âm, từ nhiều nghĩa, quan hệ từ

Số câu

1

1

2

1

5

Số điểm

1

1

2

0,5

4,5

Tổng số câu

5

1

1

2

1

10

Tổng số điểm

2,5

2

2,0

0,5

7

Ma trận câu hỏi đề thi giữa kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

1

Đọc hiểu văn bản

Số câu

5

5

Câu số

1,2, 3, 4, 5

2,5

2

Kiến thức Tiếng Việt

Số câu

1

1

2

1

5

Câu số

7

6

8, 9

10

4,5

Tổng số câu

5

1

1

2

1

10

Đề thi giữa học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022 – 2023
MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 5
(Thời gian làm bài 100 phút)

A. KIỂM TRA ĐỌC: (10 ĐIỂM)

I. KIỂM TRA ĐỌC THÀNH TIẾNG: (3 ĐIỂM)

II. KIỂM TRA ĐỌC HIỂU KẾT HỢP KIỂM TRA KIẾN THỨC TV: (7 ĐIỂM) (40 phút)

Đọc bài văn sau:

THƯ GỬI CÁC THIÊN THẦN

Thưa các Thiên thần!

Con đã thấy các Thiên thần đùa vui nơi thiên đàng xanh thẳm không mảy may vướng bận những lo buồn trần thế.

Các Thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn. Con xin các Thiên thần hãy một lần xuống đây và đến bên những con người bất hạnh ấy, những bạn bè cùng trang lứa với con và những em bé thơ ngây của con.

Con xin thần Hoà Bình hãy xóa bỏ chiến tranh, để tất cả trẻ em được sống yên bình như con, được học hành vui chơi không phải ngày ngày lo sợ tiếng bom, tiếng đạn.

Con xin thần Tình Thương hãy gõ chiếc đũa thần của Người vào trái tim người lớn để họ hiểu và thêm yêu thương con trẻ, để tất cả trẻ em không phải lao động vất vả cực nhọc hay cầm súng ra chiến trận, hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.

Con xin thần Tình Yêu hãy hàn gắn tình yêu của các ông bố, bà mẹ để con trẻ được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.

Và cuối cùng con xin thần Mơ Ước hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.

Cảm ơn những làn gió tốt bụng đã mang giúp lá thư này đến cho các Thiên thần.

(Theo Ngô Thị Hoài Thu)

Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:

Câu 1. Trong lá thư, bạn Hoài Thu đã xin thần Hoà Bình điều gì?

a. Hàn gắn tình yêu của những ông bố, bà mẹ.
b. Hiểu trẻ thơ và thêm lòng yêu con trẻ.
c. Xóa bỏ chiến tranh.

Xem thêm:  Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 5 năm 2021 - 2022 theo Thông tư 22

Câu 2. Bạn Hoài Thu xin thần Tình Thương điều gì?

a. Những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc.
b. Trẻ em không còn phải lao động vất vả, cực nhọc; không cầm súng ra chiến trận hay bị hắt hủi, ghẻ lạnh trong những gia đình không hạnh phúc.
c. Tặng cho mỗi em bé một ngôi sao xanh.

Câu 3. Còn ở thần Mơ Ước, bạn ấy cầu xin điều gì?

a. Những ước mơ nhỏ bé, giản dị và hồn nhiên của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.
b. Những em nhỏ được sống yên bình, được học hành vui chơi, ngày ngày không còn phải lo sợ tiếng bom, tiếng đạn.
c. Gõ chiếc đũa thần vào trái tim người lớn.

Câu 4. Đến thần Tình Yêu, điều cầu xin đó là gì?

a. Xuống trần gian và đến bên những con người bất hạnh.
b. Những em bé được sống dưới mái ấm gia đình hạnh phúc, không còn cảnh lang thang nay đây mai đó, đêm đêm màn trời chiếu đất, đói rét và biết bao hiểm nguy rình rập.
c. Mang lá thư này đến cho các Thiên thần.

Câu 5. Tất cả những điều bạn Hoài Thu cầu xin các Thiên thần đều nhằm mục đích gì?

a. Làm cho trẻ em trở nên giàu có.
b. Làm cho trẻ em trở nên thông minh, học giỏi.
c. Làm cho trẻ em được sống hạnh phúc.

Câu 6. Gạch dưới các từ chỉ sự vật trong đoạn văn sau rồi xếp các từ đó vào nhóm thích hợp.

Con xin thần Mơ Ước hãy tặng cho mỗi em bé trên trái đất này một ngôi sao xanh trong chiếc giỏ đựng vô vàn những ngôi sao của Người, để những ước mơ của mọi trẻ thơ đều thành hiện thực.

– Từ chỉ người : …

– Từ chỉ vật : …

– Từ chỉ khái niệm : …

– Từ chỉ đơn vị : …

Câu 7. Gạch chân dưới danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ in đậm dưới đây:

Nhưng thưa các Thiên thần, cũng ngay đêm nay thôi, nơi trần gian này, các Thiên thần có nhìn thấy không, những số phận, những mảnh đời còn nặng trĩu đau buồn.

Câu 8: Trong lá thư trên, bạn Hoài Thu đã dùng rất nhiều lần cụm từ nào? Điều đó có ý nghĩa gì?

Câu 9:

a) Giải đố

Lá gì không nhánh không cành
Lá gì chỉ có tay mình trao tay?

(Là:……………………………………..)

b) Điền từ vào chỗ ………….

– Áo rách khéo vá hơn lành …………..may.

– Công thành …………….toại.

– Ít chắt chiu hơn…………………phung phí.

– Nắng chóng trưa, ………….chóng tối.

– Đoàn kết là ………….., chia rẽ là chết.

Câu 10: Ngoài bốn Thiên thần mà bạn Hoài Thu đã gửi thư, em hãy viết một đoạn thư gửi cho các thiên thần khác để nói lên những mong ước của riêng em.

B. KIỂM TRA VIẾT: (10 ĐIỂM) (60 phút)

I. Chính tả nghe – viết: (2 điểm)

Trồng rừng ngập mặn

Nhờ phục hồi rừng ngập mặn mà ở nhiều địa phương, môi trường đã có những thay đổi rất nhanh chóng. Đê xã Thái Hải (Thái Bình), từ độ có rừng, không còn bị xói lở, kể cả khi bị cơn bão số 2 năm 1996 tràn qua. Lượng cua con trong vùng rừng ngập mặn phát triển, cung cấp đủ giống không chỉ cho hàng nghìn đầm cua ở địa phương mà còn cho hàng trăm đầm cua ở các vùng lân cận.

(Theo Phan Nguyên Hồng)

II. Tập làm văn (8 điểm)

Đề bài: Quê hương em có rất nhiều cảnh đẹp, đây là cánh đồng thẳng cánh cò bay, kia là dòng sông Châu Giang hiền hòa, uốn lượn, và đây nữa là con đường quen thuộc nâng bước chân em mỗi buổi đến trường….Em hãy tả lại một trong những cảnh đẹp đó.

Đáp án và hướng dẫn chấn môn Tiếng Việt lớp 5 giữa kì 1

A. KIỂM TRA ĐỌC

2. Đọc thầm và làm bài tập (7 điểm)

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
c b a b C
0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

Câu 6. (1 điểm) (Mỗi từ đúng 0,1 đ)

 • Từ chỉ người: Thiên thần, em bé, trẻ thơ.
 • Từ chỉ vật: sao, trái đất, giỏ.
 • Từ chỉ khái niệm: ước mơ, hiện thực.
 • Từ chỉ đơn vị: ngôi, chiếc.

Câu 7. (1 điểm) (Mỗi từ đúng 0,3đ. Đúng cả 3 ý 1 đ)

Danh từ chỉ khái niệm là: trần gian, số phận, mảnh đời.

Cầu 8: (1 điểm)

 • Những mong ước của bạn Hoài Thu trong lá thư trên cho thấy bạn là người có trái tim nhân hậu, có những suy nghĩ sâu sắc, biết sống vì mọi người. ( 0,5đ)
 • Trong thư, bạn Hoài Thu đã nhiều lần dùng cụm từ “Con xin thần”. Điều đó thể hiện nỗi khát khao, mong mỏi những điều mình cầu xin, mong ước được mọi người quan tâm, chia sẻ và biến thành hiện thực. ( 0,5đ)
Xem thêm:  Đề cương ôn thi học kì 1 môn tiếng Anh lớp 5 năm 2022 - 2023

Câu 9: (1 điểm)

a) ( 0,5đ) Giải đố

(Là: Lá thư.)

b) (0,5đ) Điền từ vào chỗ ………. (Mỗi từ đúng 0,1 đ) vụng, danh, nhiều, mưa, sống

Câu 10: (0,5 điểm) Ví dụ:

Yên Nam, ngày… tháng… năm…

Thưa Thiên thần Hạnh Phúc!

Những ngày gần đây, trên nước Việt Nam, hàng triệu trái tim nhân ái đều đang hướng về Miền Trung – nơi đã xảy ra mưa bão, lũ lụt kinh hoàng, cướp đi sự sống của nhiều người và nhiều của cải, vật chất. Ở nơi đó còn có những người mẹ già, những đứa con thơ ngây của các nạn nhân vẫn ngồi ở nhà chờ họ về, để cùng ăn một bữa tối giản dị, nhưng đầy tình thương, tình yêu của họ. Cũng ở nơi đó, Thiên thần có biết không? Có những người bạn cùng lứa tuổi với con đã phải chịu nhiều mất mát, đau thương. Thưa Thiên thần, chắc Thiên thần cũng đã biết, nếu mất bố mẹ, thì ai sẽ nuôi các bạn ấy ăn học, những đêm mưa gió các bạn sẽ ngủ ở đâu ? Các bạn phải lang thang ở ngoài đường ư ? Vậy thưa Thiên thần, con xin người hãy gõ chiếc đũa thần của người xuống trái tim của họ để xoa dịu nỗi đau đó. Con xin cám ơn người ! Chúc người mạnh khoẻ.

Con:

B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

I. Chính tả (2 điểm):

* Cách cho điểm:

 • Tốc độ đạt yêu cầu: chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ, độ cao, trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1,0 điểm.
 • Viết đúng chính tả (không mắc quá 5 lỗi): 1,0 điểm.

II. Tập làm văn (8 điểm)

a) Yêu cầu:

 • Nội dung: Miêu tả được cảnh một ngày mới bắt đầu ở quê em.
 • Chú ý làm nổi bật đặc điểm của cảnh vật được miêu tả, đồng thời bộc lộ cảm xúc của bản thân.
 • Hình thức: bài đủ 3 phần (mở bài, thân bài, kết bài), đúng kiểu bài văn tả cảnh. Bài viết có cảm xúc, câu văn rõ nghĩa có hình ảnh, dùng từ chính xác, tả có trình tự hợp lí. Trình bày sạch đẹp, không sai chính tả, từ, câu.

b) Cách cho điểm:

1. Mở bài (1 điểm): Giới thiệu bao quát về cảnh sẽ tả.

2. Thân bài (4 điểm)

 • Nội dung (1,5 điểm) Tả từng phần của cảnh hoặc sự thay đổi của cảnh theo thời gian
 • Kĩ năng (1,5 điểm). Viết câu văn đúng ngữ pháp, diễn đạt rõ nghĩa.
 • Cảm xúc (1 điểm) Bộc lộ được tình cảm của mình đối với người thân, có thể nêu một vài kỉ niệm sâu sắc.

3. Kết bài (1 điểm). Nêu được cảm nghĩ, bày tỏ tình cảm của mình đối với cảnh mình tả.

4. Chữ viết, chính tả: (0.5 điểm) Trình bày sạch đẹp, không sai chính tả.

5. Dùng từ, đặt câu: (0.5 điểm) Viết không sai từ, câu.

6. Sáng tạo: (1 điểm) Bài viết có sáng tạo.

* Lưu ý: Điểm toàn bài = (Điểm đọc + điểm viết): 2

(Làm tròn điểm toàn bài: 0,5 thành 1)

Đề thi giữa học kì 1 lớp 5 môn tiếng Anh năm 2022 – 2023

Đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1

Choose the best answer

1. Lam and Hung …….. pupils.

A. am

B. is

C. are

D. do

2. …….. she read a book ? – Yes, she can.

A. Could

B. Can

C. What

D. How

3. This is my brother . ………name is Phong.

A. he

B. she

C. his

D. her

4. How …….sugar are there ?

A. much

B. color

C. many

D. lion

5. There ….. four chairs .

A. are

B. is

C. has

D. have

Odd one out

1. a. big b. small c. modern d. school
2. a. plant b. see c. vegetable d. flower
3. a. town b. villa c. flat d. house
4. a. swim b. bicycle c. plane d. car
5. a. get b. leave c. school d. start

Read the passage and answer the question.

Her name is Lan. She lives in a house in the city. Near her house, there is a supermarket, a bank, a post office and a clinic. She is a student. She studies at Le Quy Don School. Her house is far from her school so she often goes to school by bike. She goes to school in the afternoon. There is a park in front of the school. There are a lot of trees and flowers in the park. Behind the school, there is a river.

1. Where is her house?

2. Is there any school near her house?

3. How does she go to school?

4. Does she go to school in the afternoon?

5. What is behind her school?

Đáp án đề thi tiếng Anh lớp 5 giữa học kì 1

Choose the best answer

1 – C; 2 – B; 3 – C; 4 – A; 5 – A;

Odd one out

1 – d; 2 – b; 3 – a; 4 – a; 5 – c;

Read the passage and answer the question.

1 – Her house is in the city.

2 – No, there isn’t.

3 – She goes to school by bike.

4 – Yes, she does.

5 – There is a river behind her school.

….

>>>Tải file để tham khảo trọn bộ đề thi giữa học kì 1 lớp 5 năm 2022 – 2023 theo Thông tư 22

[ad_2]

Đăng bởi: THPT An Giang

Chuyên mục: Học Tập

Viết một bình luận